Co je Tarot | Tarotová škola
Newsletter
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu
Tarotový receptář
Tarot jako hra

Co je Tarot

Co je Tarot nejlépe pochopíme přímým prožitkem - při jeho výkladu nebo studiu. Slovy se jeho poselství dá vyjádřit velmi omezeně.

Jeho význam vám alespoň částečně přiblížím v níže popsaných větách.

 

Tarot je zrcadlem naší duše

Dokáže velmi přesně odhalit, jaké pocity, myšlenky, touhy, přání, anebo podvědomá vnitřní přesvědčení v sobě právě nosíme.

Tarot je hlubokou studnicí moudrosti

V jeho symbolice se skrývá tajemství života a také veškeré vesmírné zákonitosti. Na příklad zákony rezonance (stejné přitahuje stejné) a zrcadlení (to, co nám vadí na jiných, má vždy nějakou souvislost s námi) nám pomáhají lépe poznat a pochopit sebe sama.

Tarot je věrným a oddaným přítelem a rádcem

Stejně, jako skutečný přítel před námi neskrývá pravdu, neboť nás má v úctě, podobně pravdivý je svými výpověďmi Tarot. Možná proto má tolik lidí z výkladů karet obavy – mnohdy nejsme na pravdu připravení a je pro nás daleko snazší žít v pohodlných iluzích, než abychom přijali nepříjemnou skutečnost. Otázkou však je, kam takový život vede…

Tarot je vzácným a překrásným hudebním nástrojem

Záleží tedy v první řadě na hráči, umělci, jenž tento nástroj používá. A jak známo, skuteční hudební mistři se ke svým výkonům dostávají především poctivým a usilovným cvičením. Hudebním talentem je zde intuice, kterou jsme obdaření všichni – někdo z nás ji však má probuzenou, jiný prozatím ne. Skutečným tarotovým virtuozem se tedy může stát každý z nás!

Výklad Tarotu lze přirovnat k práci tlumočnické

Co tím myslím?

Když provádím tarotový rozbor situace, překládám své vjemy z obrázků na kartách do slov, do srozumitelné výpovědi. Proto je při této práci velmi důležité dobré fungování obou mozkových hemisfér: pravé i levé.

Pravá mozková hemisféra zachytí formou intuice obrazy, symboly, celkovou atmosféru, atd. a levá mozková hemisféra to vše převede do slov vysvětlení. Mysticky řečeno, tarotový výklad je ve své podstatě překlad z jazyka nebeského či vesmírného do jazyka českého (či jiného).

Tarot obsahuje 78 karet, které se rozdělují na malá a velká arkána

Slovo „arkánum“ můžeme přeložit jako „tajemství“. Jde tedy o 56 karet malého tajemství, kde můžeme spatřovat obrazy našeho všedního, každodenního života a ve 22 obrazech tajemství velkého se odrážejí všechny naše životní výzvy, lekce a témata, kterými prochází každý z nás.

Tarot je tak zvanou „magií okamžiku“

Znamená to, že výklad tarotových karet odhaluje a řeší, co se děje především tady a teď. Jestliže se rozhodneme uvidět svoji současnou nezkreslenou a pravdivou skutečnost a poté ke své situaci zaujmeme správné stanovisko, věci se mohou začít až zázračně rychle měnit k lepšímu.

Nejsme totiž ani stoprocentními oběťmi osudu ani stoprocentními tvůrci svých životů – jde o společný tanec naší Individuality s Bytím.

To krásně vyjadřuje věta: “Osud karty míchá, ale my s nimi hrajeme”.

Výklad tarotových karet však rovněž ukazuje, co se v našem životě dělo v minulosti (je dobré vidět z nadhledu, čím jsme skutečně procházeli, abychom se z případných chyb poučili) a kam naše cesta dále směřuje.

Jestliže linie budoucnosti ukáže náročné výzvy a lekce, je nutné v konzultaci pokračovat tak dlouho, dokud se nenajde vhodné řešení.

Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter