Co je Tarot

Co je Tarot nejlépe pochopíme přímým prožitkem – při jeho výkladu nebo studiu. Slovy se jeho poselství dá vyjádřit velmi omezeně.

Jeho význam vám alespoň částečně přiblížím v níže popsaných větách.

Tarot je zrcadlem naší duše

Dokáže velmi přesně odhalit, jaké pocity, myšlenky, touhy, přání, anebo podvědomá vnitřní přesvědčení v sobě právě nosíme.

Tarot je hlubokou studnicí moudrosti

V jeho symbolice se skrývá tajemství života a také veškeré vesmírné zákonitosti. Na příklad zákony rezonance (stejné přitahuje stejné) a zrcadlení (to, co nám vadí na jiných, má vždy nějakou souvislost s námi) nám pomáhají lépe poznat a pochopit sebe sama.

Tarot je věrným a oddaným přítelem a rádcem

Stejně, jako skutečný přítel před námi neskrývá pravdu, neboť nás má v úctě, podobně pravdivý je svými výpověďmi Tarot. Možná proto má tolik lidí z výkladů karet obavy – mnohdy nejsme na pravdu připravení a je pro nás daleko snazší žít v pohodlných iluzích, než abychom přijali nepříjemnou skutečnost. Otázkou však je, kam takový život vede…

Tarot je vzácným a překrásným hudebním nástrojem

Záleží tedy v první řadě na hráči, umělci, jenž tento nástroj používá. A jak známo, skuteční hudební mistři se ke svým výkonům dostávají především poctivým a usilovným cvičením. Hudebním talentem je zde intuice, kterou jsme obdaření všichni – někdo z nás ji však má probuzenou, jiný prozatím ne. Skutečným tarotovým virtuozem se tedy může stát každý z nás!

Výklad Tarotu lze přirovnat k práci tlumočnické

Co tím myslím?

Když provádím tarotový rozbor situace, překládám své vjemy z obrázků na kartách do slov, do srozumitelné výpovědi. Proto je při této práci velmi důležité dobré fungování obou mozkových hemisfér: pravé i levé.

Pravá mozková hemisféra zachytí formou intuice obrazy, symboly, celkovou atmosféru, atd. a levá mozková hemisféra to vše převede do slov vysvětlení. Mysticky řečeno, tarotový výklad je ve své podstatě překlad z jazyka nebeského či vesmírného do jazyka českého (či jiného).

Tarot obsahuje 78 karet, které se rozdělují na malá a velká arkána

Slovo „arkánum“ můžeme přeložit jako „tajemství“. Jde tedy o 56 karet malého tajemství, kde můžeme spatřovat obrazy našeho všedního, každodenního života a ve 22 obrazech tajemství velkého se odrážejí všechny naše životní výzvy, lekce a témata, kterými prochází každý z nás.

Tarot je tak zvanou „magií okamžiku“

Znamená to, že výklad tarotových karet odhaluje a řeší, co se děje především tady a teď. Jestliže se rozhodneme uvidět svoji současnou nezkreslenou a pravdivou skutečnost a poté ke své situaci zaujmeme správné stanovisko, věci se mohou začít až zázračně rychle měnit k lepšímu.

Nejsme totiž ani stoprocentními oběťmi osudu ani stoprocentními tvůrci svých životů – jde o společný tanec naší Individuality s Bytím.

To krásně vyjadřuje věta: “Osud karty míchá, ale my s nimi hrajeme”.

Výklad tarotových karet však rovněž ukazuje, co se v našem životě dělo v minulosti (je dobré vidět z nadhledu, čím jsme skutečně procházeli, abychom se z případných chyb poučili) a kam naše cesta dále směřuje.

Jestliže linie budoucnosti ukáže náročné výzvy a lekce, je nutné v konzultaci pokračovat tak dlouho, dokud se nenajde vhodné řešení.

Tarot je hra

Stejně jako život.

Jestliže se totiž ve svém každodenním životě dokážeme uvolnit, nebrat se až tak vážně, pokud ctíme a dodržujeme pravidla a umíme se poučit z neúspěchu, můžeme si ze svého života vytvořit dobrodružnou a radostnou hru.

Tarotové karty zrcadlí, jak úspěšní ve hře zvané život jsme a taky ukazuje, zda si ji umíme užívat.

A proto je dobré i Tarot brát především jako hru. 

Stejně jako život.

 

"Vyprávím pohádku"

Vyzkoušejte sebepoznávací hru, která vám ukáže snadný způsob výkladu karet.