Význam karty Vůz

Duše, vyjádřená kartou Blázen

prošla lekcemi Mága, Velekněžky, Císařovny a Císaře.

 Na svém zastavení v archetypu Velekněz se učila poznávat sebe samu v hlubších rovinách. K tomu jí v předchozí tarotové kartě Milenci posloužily vztahy coby zrcadlo vlastních postojů.

Po šesti učebních lekcích je nyní duše připravená k tomu, aby uchopila opratě vlastního života. Je zralá k tomu, aby se stala Vozatajem a převzala zodpovědnost za realizaci svých cílů, které jsou v souladu s její osudovou cestou.

CESTA BLÁZNA – tarotové karty velkých arkán

 

Vůz představuje soustředěnou sílu, připravenou k velké jízdě vpřed.

Je to karta překonání vnitřních protikladů, karta plná pohybu, změn, dobrodružství, dynamiky i riskování. Někdy mi připomíná mladíka na startu samostatného života, jak vášnivě sděluje světu: „Já ti teď ukážu, co ve mně je!“

 

Když si představíme mladého ambiciozního člověka, který právě obdržel maturitní vysvědčení a řidičák, energii karty Vůz pochopíme líp.

 

Do této chvíle si duše skrze předchozích šest výukových lekcí formovala svou osobnost a zkoumala, jak to chodí ve fyzickém světě. Učila se samostatnosti, soběstačnosti. Na souřadnicích karty Vůz, právě v této fázi cesty, může mít duše pocit, že se dá vše zvládnout silou vlastní vůle.

A to je právě ta lekce…

Každý z nás je velkým Tvůrcem s neomezenými schopnostmi (Mágem), ale zároveň jsme všichni součástí Světa, který má jasně daná pravidla k tomu, aby fungoval. V některých zásadních pravidlech se holt Svět nebude podřizovat nám. Naopak – my se musíme podřídit jemu. Slunce nebude vycházet večer a zapadat ráno jen proto, že by se nám to líbilo víc…

Lekcí tarotové karty Vůz je tedy sloučení ctižádosti a pokory.

Koukněte na obrázek níže: vozataj řídí dva koně – černého a bílého. Nemůže dopustit, aby jeden jel „čehý“ a druhý „hot“. To by se samozřejmě nikam nedostal, postával by na stejném místě. Aby si užil plynulou, svěží a radostnou jízdu, musí jejich rytmus sladit.

Jak to udělá?

Pomocí svých pocitů.

Proto je astrologickým zástupcem karty Vůz citlivý Rak. Račí intuice, citlivost a vnímavost je důležitá k tomu, abychom poznali,kdy je čas odevzdat se událostem a nechat věci plynout a kdy je naopak příležitost vzít věci do svých rukou a začít jednat. Kdy je chvíle využívat svých ženských schopností (Císařovna) a kdy naopak mužských (Císař). Kdy je čas na práci a kdy na odpočinek…

 

Vůz je také kartou velké odvahy i rizika.

Do této chvíle se výše zmiňovaný mladík sice učil samostatnosti, ovšem pod dohledem zkušenějších. Navíc ve svém známém prostředí. Nyní se vydává vlastní cestou do neznáma. Touží dosáhnout úspěchů, jeho cílem je uskutečnit průlom do nové fáze života. To přeci vyžaduje velkou odvahu!

Kartě Vůz je v Tarotu přiřazeno číslo 7, které poukazuje na nutnost důvěřovat své intuici a s její pomocí sladit vlastní vůli s přirozenou cestou osudu. Tarotová karta Vůz ve spojení s číslem sedm může tedy obsahovat doporučení: 

„Jeď svým vlastním vozem po Boží cestě!“.

 

Jakým jste vozatajem? Co vám pomůže dosáhnout cílů, za nimiž váš vůz směřuje? Co udělat, abyste nejen svého cíle dosáhli, ale abyste si cestu skvěle užili? Neboť – jak praví známé pořekadlo: „CESTA JE CÍL“? Na tyto i jiné otázky vám odpoví tarotová hra „Vozataj“.

Takže, nyní si zamíchejte své karty a užijte si svůj tarotový výlet! Šťastnou cestu a ať se práší za kočárem! 🙂

 

Tarotová hra „Vozataj“

 

Nejprve si vyberte svůj konkrétní cíl (něco, co si přejete uskutečnit). Popište tento záměr slovy, které vaši vizi vyjádří, jako by již byla uskutečněná. Např. „Právě jsme dostavěli náš vysněný dům. Je nádherný a cítím se zde…, atd, atd“. Anebo „Oceňuji, že se já i mí blízcí těšíme dokonalému zdraví a radujeme se ze vzájemné lásky“.

Teď listujte obrázky svého tarotového balíčku a vyberte z něj 3 – 5 karet, které by mohly symbolizovat váš cíl. Na kartách může na příklad být vyjádřeno, jak se chcete cítit, až svého cíle dosáhnete, co se má odehrávat, kdo by tam s vámi měl být, anebo možná v kartách najdete přímo tuto vysněnou věc či kvalitu. Pohrajte si s tím, jde přeci o zobrazení vašeho života po uskutečnění vaší vize! Vy jste Tvůrce, vy jste Vozataj!

Nyní vybrané karty položte před sebe na stůl, zamíchejte zbytek balíčku a na každou z níže uvedených otázek vytáhněte (nyní již „naslepo“) jednu kartu.

 

  1. Jaký postoj mám ke svému cíli zaujmout, abych uspěl (a)
  2. V čem mám uplatnit svou vůli, vášeň a odhodlání
  3. Co mám naopak odevzdat a neřešit
  4. Co je na této cestě „slepou ulicí“
  5. Co je „přikázaným směrem“
  6. Jak si mohu cestu za svým cílem maximálně užít

 

1

2          3

4   5

 

6

 

 

Na závěr význam tarotové karty Vůz heslovitě…

Cesta, úspěch, vítězství, triumf, suverenita, dynamika, držet otěže svého života, nebát se riskovat, změny všeho druhu, pohyb, skok vpřed, smělost, odvaha, soutěživost, stěhování, potřeba sjednotit protiklady, kombinace ctižádosti a pokory, která dává sílu dosáhnout cíle, znát svou životní cestu, ale i ukvapenost, netrpělivost, bezohlednost, vzdor, boj.

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA