Význam karty Velekněžka

V předchozí lekci Mága se duše učila tvořit ve vnějším světě skrze svou mysl. Prožila si svou oddělenost,

ochutnala své kouzlo osobnosti. V této separaci však opět zatoužila navázat spojení s JEDNOTOU, z níž vzešla. 

 

CESTA BLÁZNA – tarotové karty velkých arkán

 

Duši již nestačí pozorovat svět rozumem, ona chce vše prožívat, cítit, vnímat…

Zatímco se Mág umí orientovat ve vnějším světě, tajemný závoj Velekněžky ukrývá svět, do nějž lze pouze krátce nahlédnout.

Jsou zde vhledy, sny, intuice, předtuchy, splynutí s Veškerenstvem.

Velekněžka je strážkyní všech tajemství a současně moudrou čarodějkou, která žije v nitru každého, kdo je ochoten otevřít se tajemnému tichému hlásku, který promlouvá hluboko v nás.

164161_187078424644905_1565631_n

Planetou karty Velekněžka je Luna, jejíž základním principem je pocit, intuice.

Za jasného dne, kdy svítí slunce, se v běžném životě zabýváme tvořivou činností, ovšem za svitu měsíce spíše promlouvají naše city.

Pociťujeme cosi tajemného, neboť ve tmě nemůžeme svět vnímat očima. A to dává prostor představám, fantazii, snění.

Karta je označená číslem dvě.

Abychom byli schopní „vidět neviditelné“, je nutné propojit dva aspekty: vědomí a podvědomí. Velekněžka umožňuje komunikační výměnu mezi sférou vědomí a sférou podvědomí a současně udržuje oba světy v jednotě tak, že tuto komunikaci řídí a filtruje.

Proto vše, co vystupuje z našeho podvědomí, hovoří v hádankách, symbolech, snech nebo metaforách.

Velekněžka nepatří do racionálního, logického světa.

Symbolizuje-li tato karta naši intuici, je-li dopravním prostředkem do světa univerzálního vědění, nikdy nemůžeme očekávat, že nám logicky vysvětlí, proč nás skrze pocity vede tam, kam nás právě vede.

Intuice je totiž vědění, které PŘESAHUJE logiku.

Každý z nás je obdarován moudrostí Velekněžky!

IMG_3353

Skrze každého z nás proudí energie VĚDĚNÍ. Otázkou je, zda tuto schopnost využíváme.

Zda svému tichému vnitřnímu hlasu důvěřujeme…

Kolikrát se nám stalo, že nám bůhví odkud přišlo jakési vnuknutí, jasný a silný pokyn, abychom něco udělali nebo se naopak něčemu vyhnuli!

A kolikrát tento pocit převálcovala logika: “ To je nesmysl!“

Načež jsme zjistili, že jsme byli vedení velmi moudře…

Kolikrát jsme popřeli svou nezávislost a dali na názor jiných? Kolikrát jsme ignorovali své vlastní vnitřní zdroje?

Pojďte si nyní vyzkoušet, nakolik se svou vlastní Velekněžkou spolupracujete!

Před výkladem zamíchejte svůj balíček Tarotu a ke každé jednotlivé otázce vytáhněte jednu kartu.

Velekněžčin závoj

 

  1. Mé napojení (karta symbolizující sílu mé intuice)
  2. Má důvěra ve vlastní vnitřní vedení
  3. Spolupráce s intuicí v každodenním životě
  4. Rada (na co se mám u svého pocitového vedení zaměřit)
  5. Varování (na co si mám u svých pocitů dávat pozor)
  6. Jakým způsobem mohu nyní svou intuici rozvíjet
  7. Čeho se mám naopak zbavovat
  8. Na co se mne intuice nyní snaží upozornit, co je nejdůležitější tématem mého současného života

 

 

            1             2             3

             4                  5

           6       7

          8

 

 

IMG_3289

Nechť své Velekněžce dokážete naslouchat, nechť je vaše intuice vybroušená jako zářící křišťál! 🙂

 

 

Na závěr význam tarotové karty Velekněžka heslovitě…

Intuice, nevědomí, vnitřní moudrost, vnímavost, tajemství, ochrana, víra, meditace, napojení na vyšší síly, trpělivost, laskavost, oddanost, snění, bytosti z jiných dimenzí, hluboké vhledy, předtuchy, sny, platonická láska, hluboké city, ale i uzavřenost vůči vnějšímu světu, přecitlivělost, neschopnost praktického života, apatie.

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA