Význam karty Velekněz

Duše, která se v archetypu Blázen rozhodne oddělit od celku a vtělit se do bytosti, zvané člověk (Mág), objeví v další kartě (Velekněžka) krom své vědomé části, také tu nevědomou.

Pak se v dalších dvou tarotových kartách (Císařovna Císař) konfrontuje se svou vnitřní ženou a vnitřním mužem. A nyní je tato duše zralá k tomu, aby si v lekci Velekněze uvědomila svůj vlastní pohled na svět.

CESTA BLÁZNA – tarotové karty velkých arkán

„Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj!“ říkal král Miroslav a mne teď v souvislosti s kartou Velekněz napadá dodatek: „..a s nikým se nesrovnávej.“

Karta Velekněz znázorňuje, krom jiného, propojení materiálního světa s životem duchovním. Jinými slovy řečeno, jde o vnímání vnějšího světa skrze naše vlastní nitro. Učíme se zde uvědomovat si a respektovat svůj jedinečný pohled na život, své sebeurčení.

Prosadit si vlastní názor ve skupině lidí, která má pohled úplně opačný, není zrovna snadné. Znamená to mít kromě odvahy také dovednost, které se říká „být sám sebou“.

Taky vám přijde paradoxní, že ty nepřirozenější věci jsou pro nás zároveň těmi nejtěžšími? Jako třeba, mít se rád, mít se sebou soucit, neubližovat si, respektovat své základní potřeby…není to legrační? Vždyť krom lidí je tato věc jasná všem ostatním živočichům, celé přírodě. Mého psa ani nenapadne, aby ze sebe dělal kočku nebo motýla. Narodil se zkrátka jako „voříšek“ a na nic jiného si nehraje. Je s tím v pohodě!

Proč nejsme my?

Byli jsme vychovaní v tak divných morálních zásadách: „Samochvála smrdí!“, „Když myslíš na sebe, tak jsi sobec!“ Není divu, že z tohoto pocitu nedostatku vlastní hodnoty se vyklubalo tolik brutality, která ovládá svět!

Číslem této tarotové karty je pětka, která mimo jiné zobrazuje pentagram, symbol dokonalého mikrokosmu, tedy člověka. Je to též číslo aktivity, pohybu a změny. Pětka je natolik dynamická, že dokáže otevřít stabilitu struktury čtyřky.Také je číslem magie. A magie je postavená nejen na proměnlivosti věcí, ale především na víře. Velekněz coby archetyp víry učí, že naše vnitřní osvobození nastane tehdy, když začneme žít podle vlastní pravdy.

Velekněz převádí teoretické poznatky do praxe: nestačí své názory hlásat, je nutné je ve své každodennosti praktikovat!

Znamením zvěrokruhu je Býk, patřící pod planetu Venuše (každou z 22 karet velkých arkán astrologicky symbolizuje buď planeta nebo znamení zvěrokruhu a toto znamení dále náleží pod určitou planetu). Znamení Býka je ovlivněno živlem země, k němuž patří krom jiného také tělo se všemi smysly a také odraz vlastní hodnoty. Také zde jde o přírodu a tvořivost. Dalo by se říct, že karta Velekněz může vyjadřovat přírodního léčitele nebo princip uzdravování skrze dary přírody.

Asi nejčastější interpretace této tarotové karty je proces učení a zároveň učení se.  V podstatě od svého narození se něčemu učíme. A v každodennosti svého života neustále procházíme lekcemi a zkouškami, které nás nejen učí, ale často i zocelují. Své dovednosti a zkušenosti pak zase předáváme dál…

 

„Čemu učíš, formuje i tebe. Proto věz, že co učíš, jako bys vléval i do svých žil.“ Kurz zázraků.

 

Karta Velekněz ve svém původním významu značí jakéhosi kněze, duchovního kazatele, který předává boží slovo lidem.

Tohoto „kněze“ máme všichni ve svém nitru. 

Rozmlouvejme s ním. A nezapomínejme přitom na svou vlastní jedinečnost – každý z nás je nádherným originálem!

 

 Pentagram

IMG_1700

  1. Čemu se nyní potřebuji naučit
  2. Jak mohu tím, co se naučím, prospět druhým
  3. Co mám nyní v sobě uzdravit
  4. V čem jsem jedinečný(á)
  5. Jak mohu svou jedinečnost rozvíjet

 

 

                             5

 

                              3                                2

 

                              1               4

 

 

 

20150929_104209

Na závěr význam tarotové karty Velekněz heslovitě…

Svět víry, hledat skrytý smysl, schopnost řídit se vlastním názorem a být sám sebou, učitel, vzor, ideál, morálka, učení, tradice, etika, důvěra, instituce a školy, smysluplnost, dobrá rada, ale i fanatismus, dogmata, podléhání autoritám, mravokárce, ortodoxní způsob myšlení.

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA