Význam karty Spravedlnost

Duše, vyjádřená kartou Blázen prošla lekcemi Mága, Velekněžky, Císařovny a Císaře. Na svém zastavení v archetypu Velekněz se učila poznávat sebe samu v hlubších rovinách a k tomu jí v lekci Milenců posloužily vztahy coby zrcadlo vlastních postojů. V dalších zkušenostech skládala řidičské zkoušky, aby mohla bezpečně a suverénně řídit Vůz svého života, načež se vydala hledat svou Sílu. V dalším svém putování se stáhla do ústraní, aby v lekci Poustevníka objevila hlubší úroveň vlastní podstaty a také své talenty a dary. Zkušenost Kola štěstí duši přivedla k poznání, že vše v našem životě je podřízeno neustálé proměně.

Nyní se konfrontuje se Spravedlností.

CESTA BLÁZNA – tarotové karty velkých arkán

Když nastane podzim, astrologové mluví o rovnodennosti a vstupu do znamení Vah, pohané slaví svůj podzimní svátek Mabon, kdy děkují přírodě za všechny dary a plody, které od ní dostali.

A my, taroťáci?

Nám se obvykle s tímto dnem objeví tarotová karta SPRAVEDLNOST. Jednak proto, že jejím znamením jsou spravedlivé Váhy a druhak proto, že jde o vzácný čas, kdy je den stejně dlouhý jako noc.

Slunce a Luna jsou v naprosté rovnováze.

Rovnováha.

Ano, především tento význam ukrývá tarotová karta Spravedlnost. V TOMTO PŘÍSPĚVKU jsem se před časem rozepsala nejen o vnitřní vyrovnanosti a protichůdných silách, které se snažíme vyvažovat, ale také o tom, že v některých tarotových sadách je tarotová karta Spravedlnost značená číslem VIII a v jiných  sadách zase číslem XI.

 

Samozřejmě, že krom vyrovnanosti obsahuje tato tarotová karta význam, který je ukryt v jejím názvu: spravedlnost jako takovou.

Ale co je vlastně skutečně spravedlivé? Není to tak, že co spravedlnost znamená pro jednoho, to je pro jiného naopak nespravedlivé? Kdo je opravdu spravedlivý? Co je spravedlivé?

Tohle je fakt tenký led…

Možná je SPRAVEDLNOST o etickém kodexu každého z nás. O moudrosti. O zkušenostech. O nezaujatém úsudku a nadhledu. Čestnosti a poctivosti. O pravidlech hry, které spravedlivý člověk dodržuje. O zdravém selském rozumu…

Každá tarotová karta má svou světlou i temnou stránku, a tak ve Spravedlnosti můžeme najít také tvrdé soudní spory, předsudky, chladnou byrokracii, anebo nelítostnou kritiku.

Malý příklad té oboustrannosti: je na příklad skvělé, když si manželský pár stanoví pravidla, která mu usnadní harmonické soužití. Ovšem pokud dokonalost pravidel a racionalitu upřednostní před něhou, láskou, vřelostí a hloubkou svých citů, ztrácí soužití veškeré kouzlo.

Takže: „od camcaď po camcaď!“

Jestliže vás zajímají další pohledy na tarotovou kartu Spravedlnost,  PŘEČTĚTE SI TENTO ČLÁNEK. Je o roce 2018, který tato karta symbolizovala. NEBO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT I TOHLE. Zde se dočtete, jak působí roční vibrace karty Spravedlnost, když se do ní dostanete.

Více se o tarotových osobních kartách roku dozvíte, když KLIKNETE SEM.

Já se teď znovu vrátím k podzimu a rovnodennosti. Připravila jsem pro vás malý podzimní výklad, v němž význam tarotové karty Spravedlnost určitě objevíte též.

Takže si zahřejte svůj oblíbený tarotový balíček ve svých dlaních, zamíchejte jej a pak už jen karty sázejte na stůl!

 

PODZIMNÍ VÝKLAD

 

 

1        2

3

4     5

 

 

 

  1.  V jaké oblasti potřebuji právě teď nastolit rovnováhu
  2.  Jak to mám udělat
  3.  Za jaký dar mám poděkovat letošnímu létu
  4.  Co mám nechat v minulosti
  5.  Co KRÁSNÉHO sklidím v podzimním období (akceptujte otázku ve smyslu „krásné sklizně“ a pamatujte, že každá karta má pozitivní i negativní význam – k této otázce najděte význam veskrze pozitivní :-))

 

Přeji vám všem to nejbarevnější a nejkouzelnější podzimní období, plné vnitřní vyrovnanosti a harmonie!

 

Ještě heslovité shrnutí významu karty Spravedlnost:

Rovnováha všech principů, odstup od situace, čestnost, vyrovnanost, objektivita, nezaujatost, poctivost, soudnost, pravidla hry, úřední záležitosti, „co zasadíš, to sklidíš“, zákon příčiny a následku, rozum, řád, výkonná moc, zdravý úsudek, stabilita, ale i spor, předsudky, byrokracie, chladnokrevnost.

 

 

 

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA