Význam karty Poustevník

Duše, vyjádřená kartou Blázen

prošla lekcemi Mága, Velekněžky, Císařovny a Císaře. Na svém zastavení v archetypu Velekněz se učila poznávat sebe samu v hlubších rovinách a k tomu jí v lekci Milenců posloužily vztahy coby zrcadlo vlastních postojů. V nedávných zkušenostech skládala řidičské zkoušky, aby mohla bezpečně a suverénně řídit Vůz svého života a pak se vydala hledat svou Sílu. Nyní se stahuje do ústraní, aby v lekci Poustevníka objevila vlastní databanku vědění a také své talenty a dary.

CESTA BLÁZNA – tarotové karty velkých arkán

 

Zasáhl mě dokumentární film o Sergeji Poluninovi.

Bylo v něm hodně silných momentů, ale to, o čem chci psát,je část filmu, kdy se tento úspěšný baletní umělec chystá skončit se svou kariérou a natočí na rozloučenou své „sbohem“ tanci, kterému zasvětil dosavadní život. Svým božským projevem ve videu vyjadřuje své nejsilnější emoce, svou dokonalost v tom, jak ovládá tělo. Úžasným způsobem až na dřeň projevuje, co právě cítí, co mu tanec dal i vzal, ale slovy by to jaksi vyjádřit nešlo…alespoň u něj ne. On není mistrem slov. On je Mistrem těla.

A co se stane potom?

Video se dostává mezi lidi. Teď, kdy píšu tyto řádky, má již 28 088 374 zhlédnutí (ano, to číslo je napsáno správně). A krom toho se pod videem objevují mraky komentářů, uznání, poděkování, různých upřímných sdělení a vyznání. Všechna se týkají toho, že právě ON svým uměním ovlivnil spousty lidí.

Tato událost mu nedovolí odejít. Dochází mu, že MÁ DAR. A že objevit svůj DAR znamená, předávat druhým něco jedinečného, něco, co ostatním pomáhá. Něco, proč je tady, ve svém Životě.

P1140843

Jeho silný – prozatím velmi mladý – život dává podnět pro hodně otázek. Film vyvolal hodně diskuzí, úvah, postojů…

I mně se hlavou začala honit spousta věcí, ale nejsilněji se drala na povrch otázka:

„ Víme vůbec, co je naším darem? „

P1140847

Nejde mi tak ani o to, že jsme měli to štěstí a odvahu a věnujeme se profesi, která nás těší a naplňuje. I když – tohle je taky dost vysoký levl. Ale využíváme OPRAVDU to, co je naším skutečným pokladem? TO, v čem jsme jedineční?

Film ukazuje, kolik lidí a událostí může náš život ovlivnit. Vykresluje, co nás nejen definuje a formuje, ale také to, co nás deformuje, ovládá a tím pádem odvádí od toho, kým skutečně jsme.

Sergej Polunin se v jistém životním okamžiku potkal s tarotovým Poustevníkem, aby své dosavadní úspěchy a poznatky ve vnějším světě sladil se svými potřebami duchovními.

Jeho situace ho donutila k tomu, aby se oprostil od vnějších vlivů a nějaký čas pobýval o samotě.

Jen tak totiž mohl začít vnímat cenná poselství, plynoucí z jeho hlubokého nitra. Pouze tímto způsobem se mohl dostat ke své vnitřní databance moudrosti a vědění.

P1140852Jsou karty a výklady, které mi dají zabrat. Někdy si kartu, která mi ve spojitosti s uvedenou otázkou nedává smysl, nechávám vystavenou na viditelném místě. A pak kolem ní chodím tak dlouho, dokud se to „aha“ neobjeví.

Jakmile jsem však položila otázku na svůj největší dar a vytáhla z balíčku LUNU, hned mi to bylo jasné! Vždyť mě od malička bavilo tajemno, to skryté, neviditelné, nepoznatelné na první pohled! Od dětství mě zajímaly lidské příběhy s tím, že jsem pátrala, co je pod nimi. Zajímala mě psychologie a často mě lidé vyhledávali coby trpělivě naslouchající vrbu. Vždycky jsem emočně do hloubky silně prožívala, co se kolem mne dělo! Vždyť jsem konec konců Račice se vším všudy!

P1140836Když jsem se pak začala věnovat Tarotu, bylo pro mne vyložené blaho nahlížet pod ego své i jiných lidí přímo do duše! A dnes, po letech zkušeností, mě praxe naučila rozeznávat pravdu od iluzí. Když mi zájemce o výklad karet vypráví svůj příběh, stačí, když se uvolním a harmonické i falešné tóny toho, co je řečeno, zaznívají samy od sebe…

V jistých životních etapách potřebuje každý z nás strávit nějaký čas ve své poustevnické jeskyni, aby si uvědomil, co mu v běžném životě uniká a co mu brání posunout se dál. Čas od času bychom se měli všichni stáhnout do ústraní, abychom si ujasnili souvislosti a cíle, přizpůsobili se náročnějším požadavkům života a našli své vnitřní světlo.

Poklad, který v jeskyni nalezneme, sice nenabízí vnější lesk, ale hlubokou spokojenost bohatého vnitřního života. V izolaci od okolního světa se dostaneme zpět k ryzímu jádru sebe sama a k hlubokému duchovnímu naplnění.

Je možné (a já tomu věřím), že má každý z nás cenných vnitřních darů víc.

Jaký je ten váš?

Možná jste ho už naplno integrovali do svého života, rozvíjíte ho a obdarováváte jím svět naplno. Možná naopak zatím dřímá někde hluboko ve vás. V hluboké poustevně. A čeká…

Pokud se vás týká to druhé, zkuste níže uvedený výklad!

Než se však do něj pustíte, pojďme si ještě něco říct o tarotové kartě Poustevník. Tento archetyp nás zavádí do hlubokého nitra naší duše, abychom si uvědomili, že všechny odpovědi na své otázky nosíme sami v sobě.

Je to čas, kdy můžeme  přemýšlet o své situaci a přizpůsobit se náročnějším požadavkům života. Stahujeme se do ústraní, abychom si ujasnili souvislosti a cíle, hledali pravdu a smiřovali se s vlastní smrtelností. To nás přivádí zpět k ryzímu jádru naší osobnosti a k hlubokému duchovnímu růstu. Lekce Poustevníka nás také může vést k tomu, abychom pochopili rozdíl mezi osamocením a samotou.

Číslem tarotové karty Poustevník je devítka. Toto číslo obecně znamená celistvost a dosažení moudrosti prostřednictvím srdce. Obsahuje rovněž ideu dokonalosti a zakončení v jakékoli oblasti.

Znamení Panny, které se k této kartě váže, podporuje potřebu vytvořit si v životě nový řád a pořádek, zaměřit se na detaily a zbavit se všeho zbytečného.

A teď už výklad „Vnitřní dar“…

P1140838

Můj vnitřní dar

 

         2   3   4   5   6        7

 

 

  1. Která karta symbolizuje můj dar
  2. Co mne baví, naplňuje a těší v souvislostí s mým darem
  3. Jak může můj dar prospět světu
  4. Co mám se svým darem nyní udělat
  5. Jak ho mohu rozvinout
  6. Čeho se mám v souvislosti se svým darem vyvarovat
  7. Která karta symbolizuje profesi, v níž svůj dar nejlépe uplatním    

Ještě heslovité shrnutí významu karty Poustevník:

Moudrost, meditace, hledání své životní cesty nebo sebe sama, introspekce, odchod do ústraní, potřeba být ve svém tichu a samotě, vnitřní naplnění, trpělivost, sebekázeň, přehodnocování životních priorit, ale i samota, opuštěnost, izolace, útěk před světem, asketismus, podivínství.

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA