Význam karty Mág

Ze včerejšího workshopu:

Já: „Vyšel ti Mág, Hani. Není to Blázen – tomu jde vše samo od sebe. Mág je Tvůrce, je to na něm. Má veškeré nástroje k tomu, aby si vytvořil život podle svých představ.“

Hanka: „Jasně, chápu. Zkrátka musím MÁGNOUT!“ 🙂 🙂 🙂

CESTA BLÁZNA – tarotové karty velkých arkán

 

Duše, vyjádřená předchozí tarotovou kartou Blázen, se začíná zabydlovat v těle a pomalu zapomíná na stav bezbřehé nekonečnosti a lásky, v němž ještě nedávno spočívala.

mag11 Nyní si uvědomuje svou individualitu. Vnímá sebe sama v oddělenosti od celku.

Číselně Mág představuje jedničku, která zde vyjadřuje vědomou složku osobnosti, ego.

Mág odpovídá planetě Merkur, jejímž základním principem je rozum a komunikace. Karta symbolizuje vysokou úroveň komunikačních schopností, inteligenci, bystrost, kreativitu, vědomí a vůli. Krom toho vyjadřuje sílu neomezené tvůrčí mysli a kouzlo osobnosti.

Každý z nás je velkou částí tvůrcem svého života. Všichni jsme mágové, kouzelníci, všichni máme možnost co nejlépe hrát s kartami, které nám osud namíchal a rozdal.

Víte, proč dostal Blázen do svého ranečku právě ČTYŘI dary?

Tyto dary představují čtyři živly:

  • oheň
  • vodu
  • vzduch
  • zemi

V Tarotu jsou tyhle elementy zastoupeny symboly holí, pohárů, mečů a disků. 

Blázen si své dary nesl v ranečku na zádech, ovšem Mág má za úkol dary užít a zhodnotit.

Každý z nás obdržel na svou pouť životem plné vybavení. I kdybychom chtěli, nemůžeme se na nic vymlouvat – skutečně máme ke svému tvoření vše. Nejsme oběti osudu, jsme mocní Tvůrci!

Tarotová karta

„To, čím jsme, je dar, který dal Bůh nám – to, čím se staneme, je náš dar Bohu.“ 

Dan Millman

 

Hole nám dávají plodící sílu, ze které vzniká nový život, skrze hole a oheň dostáváme schopnost přetváření pomocí aktivity a činnosti.

Díky vodě můžeme prožívat veškeré emoce a lásku. To, co cítíme, se dá vyjádřit tolika způsoby! Do jakého poháru nalijeme své city? Do toho krásně broušeného nebo nám stačí oprýskaný starý hrnek? Vždy to záleží jen a jen na nás!

Vzduch a symbol mečů označuje náš mentální svět. I tady je na našem rozhodnutí, jestli zvolíme tvůrčí myšlenky, anebo podlehneme negativním vzpomínkám či katastrofickým scénářům naší mysli, které jsme předali moc na sebou samými.

Země nám dává možnost tvořivě se vyjadřovat, ať již skrze různá řemesla nebo umění finanční či investiční. Symbolika disků (používají se také názvy „pentakly“ nebo „mince“) označuje naši píli, pracovitost, soběstačnost, ale i vlastní sebepřijetí a sebehodnotu.

Jak tyto dary ve své každodennosti využíváme?

mag3
Jsme dostatečně soustředění a otevření, aby se skrze nás mohla projevovat síla magie?

Umíme se otevřít inspiraci a nechat ji přes sebe magicky procházet do vnějšího světa pomocí svých rozhodnutí?

Máme odhodlání vstupovat do světa skrze své činy, anebo jen reagujeme na činy druhých?

„To, čím jsme, je dar, který dal Bůh nám – to, čím se staneme, je náš dar Bohu.“

Aby Mág mohl na konci svého života Bohu darovat Dar, za který by se nemusel stydět, měl by svou mysl naplňovat především láskou. Kouzla Mágova by tedy měla být nejen chytrá, ale hlavně moudrá a láskyplná.

Bůh nás stvořil k obrazu svému – a proto, pokud se mu máme podobat, tvořme! Tvořme ovšem v souladu s Ním. Tvořme skrze lásku.

Připravte si nyní svou kouzelnickou hůl a staňte se Mágem! Použijte neomezenou sílu své mysli a představivosti!

Připravila jsem pro vás tarotovou hru „Kouzlo Mágovo“.

Uvědomte si svou tvůrčí schopnost a buďte kreativní, nároční, mistrovští, vědomí a ve výsledku se odrazí vaše vlastní kouzlo osobnosti a vaše neopakovatelná jedinečnost!

Přeji vám kouzelné chvíle při uskutečňování vašich snů! Nechť to ve vašem čarovném kotli pořádně bublá a vaří!

Kouzlo Mágovo

Tarotová karta Mág

Návod:

Vyberte si prohlížením obrázků ze svého tarotového balíčku čtyři karty, které mohou symbolizovat optimální vizi vašeho současného života. Prohlížejte kartu po kartě, dokud neobjevíte čtyři takové, které odpovídají vaší nejvyšší představě o sobě a tomu, co byste rádi prožívali a vytvářeli.

Je na vás, zda se zaměříte jen na určitou část (např. na profesi či vztah) nebo budete kouzlit ve svém celkovém životě.

Hlavně buďte kreativní a odvážní, uchopte ve své vizi život do vlastních rukou a věřte, že se uskuteční to, v co uvěříte. Opusťte všechny staré omezující programy a uvědomte si, že VY jste tvořivou silou svého života!

Položte si vybrané karty před sebe, vezměte si čtvrtku a pastelky (či jiné malířské potřeby) a všechny čtyři karty spojte v obraz své vize. Nemusí tam být všechny detaily z karet, pouze důležité symboly, znaky nebo postavy, které zobrazují vaše přání.

Můžete si je na svém obraze různě umístit, pozměnit…tak, jak vám to bude vyhovovat. Výsledek by měl obsahovat významy těchto čtyř karet a zároveň to, jak si svůj život optimálně představujete.

Nespěchejte, užívejte si to, vychutnejte si svůj tvůrčí proces! Vždyť tvoříte vlastní život!

Až budete cítit, že jste na svůj obraz přenesli vše, co jste skutečně chtěli, zamíchejte zbývající karty balíčku a naslepo vytáhněte odpovědi na tyto otázky:

  1. Co mohu nyní pro splnění své vize udělat? (jedna karta)
  2. Čemu se mám naopak vyhnout? (jedna karta)

No a teď už se jen uvolněte, neboť jste udělali vše, co bylo třeba.

S důvěrou počkejte na ten správný čas, kdy se vaše přání projeví ve vnější realitě. A pokud by bylo potřeba něco vykonat, nemějte obavy – vaše brilantní Mágovská intuice vás k potřebným aktivitám spolehlivě povede.

Nechť se vaše dílo zdaří!!

 

Na závěr význam tarotové karty Mág heslovitě…

Individualita, schopná tvořit a nést za sebe zodpovědnost, kouzlo osobnosti, „jaké si to uděláš, takové to máš“, využívání schopností, cílevědomé jednání, vůle, sebekontrola, konstruktivní komunikace, úsilí, vědomé jednání, ale i manipulace, zneužití moci, kariérismus, workoholismus.

 

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA