Význam karty Kolo štěstí

Duše, vyjádřená kartou Blázen

prošla lekcemi Mága, Velekněžky, Císařovny a Císaře. Na svém zastavení v archetypu Velekněz se učila poznávat sebe samu v hlubších rovinách a k tomu jí v lekci Milenců posloužily vztahy coby zrcadlo vlastních postojů. V dalších zkušenostech skládala řidičské zkoušky, aby mohla bezpečně a suverénně řídit Vůz svého života, načež se vydala hledat svou Sílu. V dalším svém putování se stáhla do ústraní, aby v lekci Poustevníka objevila hlubší úroveň vlastní podstaty a také své talenty a dary.

Nyní vstupuje do zkušenosti karty Kolo štěstí.

CESTA BLÁZNA – tarotové karty velkých arkán

 

Nikdy mne nepřestane fascinovat dokonalost tarotových karet v jejich logické posloupnosti a účelnosti.

Tarotová karta Poustevník, která Kolu štěstí (někdy se také  nazývá „Kolo osudu“) předchází, vede jedince k sobě samému. Do hlubokého nitra vlastní bytosti. Vede ho k tomu, aby se ve své samotě a rozjímání napojil na svou databanku vědění a uvědomil si své skutečné hodnoty. Vede ho k tomu, aby se sám v sobě ukotvil.

Jestliže duše v předchozí lekci vyslechla poustevnické volání a udělala si čas na rozjímání a meditace, pak je na velké změny, které Kolo štěstí přináší, skvěle připravená.

Udrží se ve svém středu a nečekané události a změny ji nesemelou.

Rozklikněte si malý obrázek vlevo a podívejte se pozorně na kartu Kola štěstí Marseillského tarotu. Šest loukotí spojuje obvodový kruh se středem kola. Pokud se v předchozí lekci duše nenaučila spočinout ve svém vyrovnaném středu, změny které nyní přichází, ji budou nemilosrdně vláčet po obvodu Kola.

Nacházíme-li se právě na vrcholu, vnější stav nám až tak nevadí – postava nahoře působí stabilně a spokojeně. Horší je to ovšem, když nás životní události stahují dolů nebo nás srazí přímo na dno. Na bočních postavách Tyfóna a Anubise je vidět úsilí, s nímž se snaží na Kole udržet.

V těchto případech své vycentrování oceníme.

 

„Všechno přichází, všechno se vrací; věčně běží kolo jsoucna.“ Friedrich Nietzsche

Tarotová karta Kolo štěstí se v některých sadách nazývá „Kolo osudu“. A jak známo, tohle kolo se točí bez přestání.

Týká se to i toho, čemu někteří lidé říkají „karma“, neboli zákon příčiny a následku. Taky jste si všimli, že když něco ve svém životě nepochopíte, vrací se vám tento aspekt v různých životních podobách stále dokola, stále dokola, stále dokola? Vesmírné síly jsou mateřsky laskavé a mají s námi nekonečnou trpělivost, řekla bych…

Vše v našem životě je podřízeno neustálé proměně. A proto představuje Kolo štěstí především pohyb. Vzestupy a pády. Změny a prudké zvraty. Nečekané okolnosti. Ale také uvědomění si přirozených životních cyklů, kterými procházíme, ať se nám to líbí nebo ne.

Život plyne podle vlastního tempa a těžko někdo z nás ovlivní základní přírodní zákony – i když se sem tam někdo o to pokusí.

 

Pokud nám chce tarotová karta Kolo štěstí něco důležitého sdělit, pak asi to, abychom nebojovali s větrnými mlýny, ale spíše s pokorou přijali jakousi osudovost a bděle sledovali, co život přináší.

A na to pak svým tvůrčím způsobem reagovali.

Číslo deset tarotové karty Kolo štěstí symbolizuje to, co je na všech obrázcích evidentní: neustálé konce a nové začátky a s nimi také výsledky aktuálního ponaučení.

V astrologii tento tarotový archetyp zastupuje planeta Jupiter, jejímž úkolem je dohlížet na to, abychom rozvinuli naplno vlastní potenciál, aby se vše vyvíjelo tak, jak má a aby každý jednotlivec dosáhl optimálního stupně vývoje. Pokud se to podaří, přinese nám to pocit uspokojení a štěstí. Jupiterova síla rozšiřuje a naplňuje, a proto na příklad, když se dostanete do vibrací osobního roku Kola štěstí, přeje tento čas krom jiného také cestování a rozšiřování nových obzorů.

Jako k jiným tarotovým archetypům, také k tomuto přikládám tarotový výklad. Užijte si ho!

 

KOLO ŠTĚSTÍ

 

 

  1    2    

3          4 

5    6 

 

      

 

 

  1. Co mám nyní ve svém životě ukončit
  2. Čemu novému se mám otevřít
  3. Co mohu ovlivnit na své cestě za štěstím
  4. Co ovlivnit nemohu
  5. Jaký je můj současný karmický úkol
  6. Co mi pomůže ho naplnit

 

Ještě heslovité shrnutí významu karty Kolo štěstí:

Náhlá změna, obrat, ukončení karmického zatížení, osudovost, vyšší moc, štěstí, šance, pohyb, nová příležitost, něco, co nelze ovlivnit, čas, proměnlivost – jednou nahoře, pak zase dole, přirozené cykly života, ale i syndrom „oběti osudu“, nechat se vláčet událostmi.

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA