Význam karty Císařovna

“Láska je schopnost popřít své hranice, abychom poskytli prostor svému duchovnímu růstu


nebo růstu někoho jiného.”  

Scott Peck

Duše, kterou symbolizuje tarotová karta Blázen, již prošla dvěma zkušenostmi: jednu z nich symbolizovala karta Mág  a tu druhou Velekněžka. Nyní nastal čas, aby se seznámila se svou ženskou, přijímající částí.

 

CESTA BLÁZNA – tarotové karty velkých arkán

 

Existuje něco krásnějšího, než milující žena, plná něhy, moudrosti, důvěry, soucitu a otevřenosti? Je snad něco přitažlivějšího, než zdravě sebevědomá ŽENA, která má v úctě své city a emoce? Žena, vyzařující zralou a jemnou LÁSKU, prostou jakékoli podmínky?

Taková láska dělá z každé ženy nádhernou Bohyni

 

A každá Žena – Bohyně moc dobře ví, že si nemusí od jiných nic vynucovat, že není třeba se podbízet a že už vůbec není nutné si lásku zasloužit, neboť láska přichází ke každému z nás bez ustání.

„Lásku dostáváme zadarmo od Boha. Harmonický vztah si musíme zasloužit.“ Marianne. Williamson

Ženě – Bohyni se dostává veškeré hojnosti a všeho, co potřebuje, neboť si tyto věci přitahuje svým soucitným a milujícím srdcem, otevřeným dokořán.

Císařovna je ztělesněním takové LÁSKY.

Lásky, která uzdravuje, poskytuje útěchu a dává, aniž by něco vyžadovala oplátkou.

Císařovna je archetypem ženského principu.

Přijímajícího principu.

Podporují ji ženské  živly – voda a země – a ona ví, že není žádoucí usilovat, bojovat, příliš projevovat svou vůli, hnát se za úspěchem, budovat…toto s láskou a důvěrou přenechává svému Císaři. 

Moudrá a trpělivá Císařovna nechává vše k sobě přicházet.

Jako studna s osvěžující průzračnou vodou…jako výživná půda, z níž vzejdou plody z nejsladších…

IMG_3286

Císařovna NEPRACUJE, Císařovna TVOŘÍ. 

Je totiž milovanou dcerou Matky Země a stejně jako ona, má dar tvořivosti a plodnosti. A také nekonečné požehnání hojnosti ve všech směrech.

Milé dámy, řekněme si to na rovinu. Tohle nás nikdy nikdo neučil.

Tyto principy ŽENSTVÍ nám většinou naše maminky a babičky nevštěpovaly.

Kde by taky k něčemu takovému přišly?

Jejich matky vesměs nic podobného neznaly a předávaly nám pouze to, co samy zdědily ve své rodové linii žen. Převážně to byly návyky, které ženu spíše pokořovaly, anebo ještě hůř, měnily v bytost mužskou.

Navíc, společnost už staletí vyžaduje a vyznává úplně jiné principy „lásky“: vzájemnou manipulaci, něco za něco, boj mezi mužským a ženským aspektem …

Takže nám nezbývá nic jiného, než abychom svou vnitřní ušlechtilou Ženu – Bohyni rodu císařského v sobě probudily samy.

Patronkou karty Císařovna je planeta VENUŠE

IMG_3302

Hvězda, která na nebi září nejjasněji a nejkrásněji.

Principem Venuše je harmonie, krása, přitažlivost, požitek, soulad, smyslnost, erotika a vychutnávání si pozemského života skrze všechny smysly.

Také vlastnění krásných věcí a umění patří k této hvězdě.

V symbolice Venuše poznáváme ženskou stránku sexuality, a to dotyk, očekávání, mazlení, objetí, hry a trvání. Účast v erotice Venuše není dynamická, ale statická. Nedobývá, ale chce líbit, přitahovat, milovat, být milována a setrvávat v tom, co je jí příjemné. Proto účelem její touhy není vyvrcholení aktu lásky, nýbrž láska jako celek.

Jejím cílem je cesta samotná.

Karta Císařovny je označována číslem tři. Toto číslo v sobě obsahuje vibraci vůle, která ve fyzickém světě tvoří a realizuje.

Trojka symbolizuje plození prostřednictvím polarit, je však také číslem velké citlivosti a vyjádření. Značí rovněž sjednocení duše a vůle konat a je symbolikou rodiny (otec, matka a dítě).

Ať už se nacházíme v ženském či mužském těle, je archetyp Císařovny naší součástí. Míra přijetí tohoto aspektu určuje, nakolik dokážeme přijímat krásu a bohatství života na Zemi a užívat si fyzickou realitu.

U nás žen jde navíc o to, jak samy sebe vnímáme a přijímáme coby ženu – Císařovnu,  u mužů, jaký postoj k ženám a ženskosti mají obecně.

Jak je na tom právě teď vaše vnitřní Císařovna?

Jak se daří vaši vnitřní ženě?

Zjistěte to pomocí tarotového výkladu karet.

Nezapomínejte na to, že každý tarotový výklad karet je odrazem našeho TADY A TEĎ. Jestliže zjistíte, že se na některé z pozic objevila nepříznivá tarotová karta, můžete svůj výklad karet doplnit otázkou, jak situaci napravit. Až to uděláte, pak si za nějaký čas rozbor vyzkoušejte znovu.

Královský kalich

IMG_3356

  1. Sebeláska, sebepřijetí, sebeúcta – jak při svých rozhodnutích zohledňuji vlastní pocity a potřeby?
  2. Požitky a prožitky – která karta symbolizuje to, jak se umím uvolnit a bezstarostně si užívat života?
  3. Empatie a soucit – jak se dokážu vcítit do jiných lidí, jaké je mé porozumění jejich emocím, motivům?
  4. Přijímání – dokážu přijímat dary, situace, vlastní emoce, komplimenty i kritiku?
  5. Tvořivost – jakým způsobem využívám své tvůrčí dary?
  6. Téma mé rodové linie žen, které nyní ovlivňuje můj život
  7. Jak mám toto téma uchopit, zpracovat, co s ním?

 

Schéma výkladu:

 

               1                 2

               3             4

               5

               6

               7

 

 

Přeji vám, ať se necháte vést božskou moudrostí, jež je ukrytá v hlubokém nitru každého z nás! A pak si jen užívejte života plnými doušky, jako tarotová Císařovna!

 

Na závěr význam tarotové karty Císařovna heslovitě…

Matka Příroda, milovaná a milující žena, mateřský a ženský princip, přijímání, bohatství, hojnost, užívání si, plodnost, radost ze života, srdečnost, svůdnost, obchod, prosperita, smyslnost, sexualita, vášnivost, blahobyt, šťastný domov, zdraví, ale i marnivost, koketérie, frivolnost, erotická nevázanost, panovačnost.

 

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA