Výklad karet – Vánoční hvězda

Jedním z vánočních symbolů je hvězda. Tarot obsahuje kartu se stejným názvem. A obě hvězdy – betlémská

i tarotová mají velmi podobný význam.

Symbolizují vyšší řád, univerzální inteligenci, božské vedení, štěstí, osud, kosmickou inspiraci, důležité zvěstování…

Hvězdy byly od pradávna považovány za nebeské bytosti, které disponovaly velkou mocí. Konaly zázraky a ovlivňovaly osudy lidí. Když se objevila na nebi nová hvězda, bylo to pokládáno za předzvěst něčeho důležitého.

Padající hvězda nás dodnes vybízí k tomu, abychom si něco přáli. A my obvykle své přání pošleme „nahoru“ a doufáme, že bude vyslyšeno.

Hvězda má tvar pentagramu – symbolu člověka. V čase vánočním nám připomíná, že každý z nás je nesmrtelnou duší v lidském těle. Že každou duši nejvíce naplňuje LÁSKA. A taky, že jsme všichni dohromady na jisté úrovni propojení, že život je procesem přijímání a dávání. A proto je dobré mít otevřená srdce, aby láska mohla proudit.

Otevřete se tedy své šťastné hvězdě a s láskou přijměte dar, který Vám přináší. Jaký že je to dar? To už se dozvíte ze svého výkladu karet „Vánoční hvězda“

1

2                                   3

4                    5

 

 

  1. Jaké poselství či dar mi přináší má šťastná hvězda
  2. Co mám od druhých přijmout
  3. Co mám druhým dát
  4. Co mám zastavit
  5. Kam mám vykročit

Přeji vám příjemný a radostný advent, prodchnutý pohodou a láskou!

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA