Výklad karet – harmonizace čaker

20150929_110433Věřím, že existuje velmi málo lidí, kteří nikdy neslyšeli o čakrách.

Přesto krátce uvedu, že jde o energetická centra v těle, která jsou znázorňována jako rotující lotosové květy a jejich úkolem je starat se o přísun čisté energie a zásobovat tělo i duši vitalitou. Základních čaker je sedm. Každá z nich má na starost jinou část těla a jiná témata.

Jestliže je některá z čaker zablokována, dochází k disharmonii v těle, a to se může projevovat psychickou nepohodou nebo i nemocí těla.

Vyplatí se tedy mít svá energetická centra v harmonii.

Jelikož jsme právě vstoupili do období podzimní rovnodennosti, kdy se příroda zklidňuje, je ideální čas také na harmonizaci čaker. Díky níže uvedenému výkladu karet můžete zjistit, co právě teď udělat pro své psychické i fyzické zdraví.

20150929_115804Zamíchejte své tarotové karty a položte jim otázku, kterou najdete u uvedené čakry. Pak vylosujte jednu kartu naslepo a obrázkem dolů.

Pokládejte své tarotové karty odspoda nahoru, směrem od kořenové čakry, která sídlí v oblasti kostrče až po korunní čakru na temeni hlavy.

Při vytahování tarotových karet se vždy soustřeďte se na oblast v těle, kde se daná čakra nachází. Karty pak otáčejte postupně vždy s danou otázkou.

Uvedené afirmace můžete použít pro případ, že budete chtít určitou oblast svého života posílit. Vyberte si afirmaci, která s Vámi souzní, která se vám bude opakovat přirozeně a lehce.

1. Kořenová čakra

Otázka: „Jak mohu nyní posílit hojnost a pocit dostatku?“

 

Oblasti: tělo, zdraví, peníze, majetek

Funkce: přežití, základní životní potřeby, jistota, budování existence, materiální zabezpečení, životně důležitý základ

Místo v těle: u žen na perineu, u mužů na kostrči.

Barva: červená (barva energie a aktivity)

Afirmace:    Otevírám se s důvěrou životu zde na Zemi. Vše, čeho se mi dostává, přijímám s vděčností. Žiji v hojnosti. Zasluhuji si to nejlepší, co může život nabídnout. Ujímám se zodpovědnosti za svůj život, připadá mi snadné uskutečňovat své cíle. Země je místo jistoty, kde dostávám vše, co potřebuji.

 

2. Sakrální čakra

 

Otázka: “ Jaké jsou právě teď mé touhy, co mi udělá největší radost?“

 

Oblasti: sexualita, pudy, přitažlivost, touhy, požitkářství, radost ze života, instinkty.

Funkce: zachování rodu, vnímání pocitů druhých lidí, původní, nefiltrované emoce, tvořivá síla a sexuální energie.

Místo v těle: na šířku dlaně pod pupkem.

Barva: oranžová (barva, podporující sebeúctu, vzbuzující radost ze smyslových prožitků)

Afirmace:    Zasluhuji si lásku a rozkoš. Mám právo vyjadřovat své touhy před sebou i druhými.Přirozeně splývám s proudem života i se svými pocity. Taková, jaká jsem, jsem nejlepší. Mé pocity jsou přirozené, mé jednání tvůrčí.

 

3. Solar plexus

 

Otázka: „Čemu se nyní mám věnovat, abych se úspěšně seberealizoval (a)?“

 

Oblasti: moc, odolnost, osobní síla, osobnost, přání, emoční energie, vůle a nálada

Funkce: sebepotvrzení, seberealizace, sebepřijetí

Místo v těle: oblast mezi pupkem a bránicí.

Barva: žlutá (barva, jež aktivuje, podporuje veselost, jásavou volnost a kontakt s lidmi).

Afirmace:  Jsem vyrovnaná a respektuji osobitost i pocity ostatních. Rozhoduji se sama za sebe. Jsem plná světla a síly a cením si své osobnosti. Zasloužím si lásku, úctu, radost a štěstí, jichž se mi plně dostává. Přirozeně přijímám své pocity, přání a zážitky a chápu jejich význam pro svůj  život.

 

4. Srdeční čakra

 

Otázka: „Co mi pomůže naplno otevřít své srdce?“

 

Oblasti: láska, odevzdanost, důvěra, touha po jednotě, mír, bezpečí, soucit, smíření, harmonie

Funkce: spojení prostřednictvím lásky, výměna citů, touto energií dokážeme milovat, soucítit, vnímat krásu přírody, harmonii v hudbě a poezii. Část, kde sídlí naše srdce, je branou do duše, je spojením s božskou jiskrou v nás.

Místo v těle: střed hrudi ve výši srdce.

Barva: světle zelená nebo růžová (barvy lásky, soucitu, smíření, harmonie)

Afirmace:    Láska, kterou cítím k sobě i k ostatním, je bezpodmínečná. Posílám lásku všemu a všem a otevírám své srdce lásce ostatních. Všechnu bolest minulosti předávám léčivé síle lásky.

 

5. Krční čakra

 

Otázka: „Co mi pomůže k lepšímu sebevyjádření a komunikaci?“

 

Oblasti: komunikace, tvořivost, inspirace

Funkce: sebevyjádření, vnímání vnitřního hlasu, vyjadřovací schopnosti, vyjádření všeho, co v nás žije: smích, pláč, radost, láska, strach, myšlenky…

Místo v těle: hrdlo pod ohryzkem.

Barva: světle modrá (barva, která dodává klid, napomáhá tvořivosti a pravdivosti)

Afirmace:    Vyjadřuji otevřeně své pocity a myšlenky. Má řeč je jasná a plná fantazie, můj hlas je plný a příjemný. Dokážu naslouchat druhým a mlčet, když je třeba.

 

6. Třetí oko

 

Otázka: „Jak nyní prohloubím svou intuici?“

 

Oblasti:  nejjemnější úrovně vnímání, nejvyšší řídící centrum nervového systému a sídlo vyšších duchovních sil.

Funkce: vizualizace, intuice, představy, mimosmyslové vní­mání, telepatie, jasnozření, duchovní probuzení.

Místo v těle: střed čela.

Barva:  indigo (je znakem duchovního probuzení)

Afirmace:    Jsem naplněná moudrostí. Odpovědi na všechny mé otázky se nacházejí v mém nitru. Vše, co se kolem mne děje, je projekcí mých myšlenek. Má intuice a představivost mi otevírá cestu ke všem jemným rovinám skutečnosti.

 

7. Korunní čakra

 

Otázka: „Jak nyní mohu manifestovat to, co je ve mně božské?“

 

Oblasti: energie ducha

Funkce: sjednocení s kosmem, spojení s kosmic­kou energií, s božským bytím, jednota s veškerenstvem, kosmické vědomí, manifestace božského, místo, kde se ztotožňujeme s boží podstatou, kde jsme „doma“.

Místo v těle: koruna hlavy.

Barva:  bílá (barva, jež pozvedá energii ducha, barva, která obsahuje spektrum všech barev a otevírá duši božskému světlu, poznání a uzdravení). Někdy taky fialová (éterická barva, která je symbolem spirituality, duchovna, jasnozřivosti).

Afirmace:  Jsem jedinečnou, zářivou a milující bytostí a splývám se vším božským. Prožívám poznání a vše je mi jasné, neboť vše existuje ve mně, v božském bytí, se kterým jsem jedno. Jsem kým jsem a raduji se z toho.

 

Přeji vám harmonický podzim a pevné zdraví!

S láskou Sophie

 

 

 

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA