Tarotový horoskop

Každým rokem, kdy se v kalendáři píše datum 1. 1.

usedám ke kartám, abych se podívala, kam bude směřovat můj další život v roce nadcházejícím. Jestli chcete tento rituál zavést do svých novoročních zvyklostí, níže najdete recepis.

První den nového roku je ideální k tomu, abychom si v klidu sedli, zapálili svíčku a pomocí tarotových karet nahlédli do jednotlivých oblastí svého života.

Jak na to?

Stačí, když si svůj tarotový balíček zamícháte a sami si s jeho pomocí sestavíte vlastní TAROTOVÝ HOROSKOP.

Po zamíchání karet stačí, když ke každému astrologickému domu naslepo (tj. obrázkem dolů) vytáhnete jednu kartu a význam jednotlivého domu propojíte s významem vytažené karty.

 

kolo_horoskop

Vytvořte z vytažených karet kruh, kdy:

1. dům bude ve střední části levé strany kruhu

4. dům v nejspodnější části kruhu

7. dům ve střední části pravé strany kruhu

10. dům v nejvyšším bodě kruhu

 

Ostatní karty budou samozřejmě posloupně vyplňovat další místa kruhu.

Všímejte si, zda vám v daném domě padla karta z malých či velkých arkán, jaký živel určitá karta představuje, všímejte si číselných významů. Spojte vytaženou kartu s významem astrologického domu a zapište si do svého tarotového deníku vše, co vás v těchto souvislostech napadá.

Níže vám coby malé vodítko nabízím stručnou charakteristiku jednotlivých domů. Inspirovala jsem se knihou „Astrologie a sebepoznání“ od Taťány Goeseové.

 

 Domy v tarotovém horoskopu

1. dům – JÁ

Tento dům stojí na začátku horoskopu. Život člověka začíná jeho narozením.

V tomto stádiu novorozeně ještě nedokáže odlišovat sebe od světa a nevnímá nic jiného nežli svou existenci. Platí pro něj: jsem zde. Vnímá se jako střed světa – svého světa – a když něco chce, dá to hodně hlasitě najevo.

Jde zde o vztah k svému vlastnímu JÁ, vlastní postoj k okolí, temperament, způsob chování, schopnost prosadit se, vzhled, držení těla.

 

2. dům – HODNOTY

Co je pro mne důležité?

V tomto domě se obecně jedná o vztah k hmotě, o to, jak se stavíme k vlastnictví a kolik důležitosti přisuzujeme hmotným věcem, včetně našeho těla. Jsme si vědomi své vlastní hodnoty nebo si potřebujeme přivlastnit hmotné předměty, abychom ji posílili?

Jde zde o zajištění hmotné existence, základ obživy, vlastní hodnotu, vrozené talenty, vztah k penězům.

 

3. dům – KOMUNIKACE

Člověk potřebuje kontakt.

Nestačí, že existujeme a něco vlastníme. Teprve kontakt a setkání s ostatními nás činí opravdu lidmi. V tomto domě se učíme užívat svých duševních kvalit, učíme se komunikovat. Pomocí duševních činností jako je myšlení, mluva, psaní, čtení, učení, přicházíme do kontaktu s nejbližším okolím.

Jde zde o způsob myšlení, vzdělávání, vztah k sourozencům, sousedům a škole, výchovu, řeč, komunikaci, učení, psaní.

 

4. dům – DOMOV

Každý člověk buduje svůj domov ovlivněn tím, jaké stopy v něm zanechalo prostředí, v němž vyrůstal.

Zde jsou zastoupeni rodiče a jejich prostřednictvím všichni předkové. Tento dům popisuje náš „vnitřní obličej“, kde se skrývá náš skutečný ukrytý domov, do něhož jen tak někoho nepustíme. V souladu s ním vytváříme v dospělosti své domácké prostředí.

Jde zde o naše kořeny, tradice, předky, domov, místo vnitřních citů, dům, půdu a jejich vlastnictví.

 

5. dům – KREATIVITA

 

Požitek člověk z vlastní individulity.

Čím více jsme si vědomi sami sebe, tím více toužíme svou individualitu vyjádřit.Chceme riskovat, zkoušet, hrát si a tvořit, neboť jen tak se můžeme stát zdravou a rozvinutou osobností. Láska a prožití vlastní sexuality patří k projevu naší radosti ze života.

Zde děláme to, co nám dělá radost a posiluje naše ego. Chceme se zvěčnit. Naše děti a výsledky naší tvořivosti nás činí nesmrtelnými.

Jde tu o radost, kamarádství, tvůrčí sílu, pokračování rodu, děti, hry, rizika, potěšení.

 

6. dům –  PRÁCE

Zde se setkáváme s reálným světem, kde důležitost ega ustupuje do pozadí. Člověk se musí přizpůsobit životním podmínkám, jeho svět ho omezuje a nutí ho vykonávat povinnosti.

Jakým způsobem vyděláváme na živobytí, jak dalece jsme praktičtí a odpovědní ve vykonávání svých denních úkolů, jak se stavíme k práci a službě?

Abychom vše zvládli, musíme být zdraví. Proto tento dům symbolizuje taktéž zdraví a péči o tělo.

Jde zde o realitu všedního dne, uspořádání života, práci, rytmus, zdraví, péči o tělo, zdravou výživu, situaci na pracovišti.

 

7. dům –  VZTAHY

Přáním člověka je žít ve dvou.

Na této úrovni bychom chtěli komunikovat jen s jedním: se svým protějškem.

Zde jde o postoj k naší nevědomé stránce, kterou hledáme v jiných lidech, obraz protějšku – vnitřní požadavek takového partnera, manželství, partnerství.

 

8. dům – TRANSFORMACE

Zde se setkáváme se smrtí.

Každý den se musíme něčeho vzdávat, abychom udělali místo novému. Je zapotřebí mnoho moudrosti a pochopení, abychom upustili od zvyků, jež jsou pro nás nezbytné. Neznámé v nás budí strach. Avšak krize přicházejí tehdy, když se držíme přežitého, mrtvého.

Zde jde tedy o životní fáze, krize, proměny, sexualitu, smrt, zájem o okultní věci, postoj k vlastnímu životu a smrti, vlastnictví jiných, dědictví.

 

9. dům – DUCHOVNÍ OBLAST A VYŠŠÍ CÍLE

Člověk chce poznat smysl svého života.

Po tom, co si člověk uvědomil, že je jeho čas odměřen, chtěl by vědět, jaký smysl má jeho existence na této zemi. Hledá ho ve studiu, náboženstvích, filosofii,v cestování po jiných zemích.

Jde zde o světový názor, studium a vyšší vzdělání, životní filozofii, víru a náboženství, cesty za vzděláním a objevy,vztah k cizině.

 

10. dům –  KARIÉRA A POSTAVENÍ

Člověk dosáhl vrcholu svého života.

Setkáním se smrtí a hledáním smyslu života dospěl člověk ke zralosti. Jeho výchova „nese plody“, na základě svých schopností nabyl určitého povolání, tím i postavení ve společnosti.

Tento dům je hmotný a vyjadřuje cíl naší životní cesty v konkrétním světě. Povoláním, které je zde naznačeno, můžeme dosáhnout určitého postavení a společnost nás za naše zásluhy může odměnit. Povolání je zde však i posláním, jímž dáváme společnosti něco ze sebe. Oblast tohoto domu se dá přirovnat k vrcholu, kde se vyžaduje stálý výkon, abychom se na něm udrželi.

Jde zde o ctižádost, reprezentaci, kariéru, povolání, poslání, veřejné uznání, sociální odpovědnost, seberealizaci ve společnosti.

 

11.  dům – SKUPINY A PŘÁTELÉ

Člověk se cítí ideově spojen s ostatními.

Když člověk dosáhl vrcholu, blíží se jeho život ke konci a tu počíná cítit, že jeho ego není to nejvýznamnější v tomto světě. Během cesty se něco dozvěděl a teď by rád svůj duchovní život sdílel s ostatními. Vědomí vlastní individuality, jež získal, mu umožňuje na druhé straně „vystoupit sám ze sebe“ a chápat sebe sama jako část celku. Poznává, že je individuem jen tehdy, je-li zároveň součástí celku.

Jde zde o okruh přátel se stejnými zájmy, ideologické společnosti, ideje, intelektuální činnosti společně s jinými, přání a naděje, spolky, příznivce.

 

12. dům – NEVĚDOMÍ

Člověk se cítí spojen s ostatními svou duší.

Na konci života zůstává člověk sám. V tomto domě se cítí na prahu mezi tímto a oním světem. Jeho duše touží po spojení s velkým celkem. Zde dosáhl jiné moudrosti než v 9. domě: je to vědomí celistvosti a věčné obnovy života.

Poslední dům je oblastí odloučenosti od světa. Čím více planet v něm máme, tím méně jsou naše požadavky splnitelné v rámci denního života a tím více se cítíme mimo tento svět. Zde, kde vládne Neptun, jsme schopni vyvinout smysl pro neznámé dimenze nebo se snažit do nich nějakým způsobem uniknout.

Jde zde o zralost, pochopení pro utrpení druhých, anonymitu, osamělost, službu jiným až k sebeobětování, odloučenost od světa, mystickou pohrouženost, únik od reality, oddání se osudu.

Přeji vám co nejkrásnější a nejpříznivější rok 2020 !

S láskou Sophie

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA