Tarot a vztahy

Květen. Nádherný čas, který jsme si zvykli spojovat s láskou.

 

Pohané v noci z 30. dubna na 1. května slavili

svůj Beltain. Pálením ohňů vítali slunce, radost, vitalitu a světlou polovinu roku. Především však oslavovali znovurodící se plodnost a lásku.

Milenci si předávali věnce z březových proutků a v intimitě přírody zpečeťovali svůj vztah spojením svých těl. My si na prvního máje dáváme políbení pod rozkvetlou jabloní.

Začátek května je branou k období lásky, no a s láskou se pojí veškeré vztahy

„Jak se chováme sami k sobě, tak se k nám chovají druzí.“

Základem harmonických vztahů je totiž vždy sebeláska…

Sebeláska, sebepřijetí, sebeúcta – to jsou výrazy, které dříve byly téměř neznámým pojmem, ale začínají se naštěstí dostávat do povědomí lidí víc a víc.  Už konečně chápeme, že nejdůležitější vztah je právě ten, který máme sami k sobě. Od něj se pak odvíjí kvalita těch dalších.

Pojďme si odpovědět na tyto otázky:

 • Jsme přesvědčení o tom, že jsme cennou a hodnotnou bytostí bez ohledu na cokoli, už jen z toho prostého důvodu, že jsme člověkem?
 • Projevujeme sami sobě úctu a lásku?
 • Dokážeme si odpustit své chyby, přešlapy?
 • Rozhodujeme se na základě toho, co je právě pro nás nejlepší?
 • Pečujeme o sebe, dbáme o své zdraví, dopřáváme si dostatek odpočinku a relaxace?
 • Dokážeme si vymezit svůj prostor, umíme se zastat sami sebe, dovolíme si projevit vlastní názor?
 • Ctíme a naplňujeme vlastní potřeby?
 • Umíme si říct o to, co chceme, a to bez výčitek nebo nepříjemných pocitů?
 • Jdeme za svými sny a vizemi?
 • Důvěřujeme svým schopnostem a své intuici?
 • Jsme si vědomi toho, že sami tvoříme svou realitu a neseme zodpovědnost za vše, co se děje v našem životě?
 • Jednáme čestně a ctíme vlastní etický kodex?
 • Chováme se k druhým s úctou, porozuměním a respektem?

Pokud na výše uvedené otázky můžeme odpovědět kladně, pak se k nám ostatní chovají s úctou a naše vztahy jsou obvykle harmonické.

Zkusme se sami sebe ptát dál:

 • Máme potřebu trestat se a obviňovat za sebemenší chybu?
 • Žijeme tak, jako by naším životním úkolem bylo plnit veškerá přání svým nejbližším?
 • Máme uvnitř sebe program „Na mně nezáleží“ nebo „Všechno si musím zasloužit“?
 • Přebíráme zodpovědnost za druhé a necháme se citově vydírat?
 • Ignorujeme své zdravotní potíže, svou únavu, svou nespokojenost?
 • Obviňujeme za své neúspěchy nebo nepříjemné pocity jiné lidi?
 • Bojíme se projevit či prosadit svůj názor?
 • Zabýváme se tím, co nás netěší?
 • Jsme závislí na svých blízkých a milovaných?
 • Myslíme si, že blahobytu, hojnosti a stavu štěstí nemůžeme nikdy dosáhnout, že je tady pro jiné?
 • Dovolíme ostatním, aby nás kdykoli vyrušili?
 • Jsou potřeby našich blízkých vždy důležitější než naše vlastní?
 • Obsahuje náš život především plnění povinností a vlastně už ani neumíme odpočívat?
 • Máme hrůzu ze samoty?
 • Přebíráme názory druhých, aniž bychom procítili, zda s námi vůbec rezonují?
 • Dovolíme, aby bylo s námi manipulováno?
 • Anebo se naopak my snažíme ovládat druhé?

Spolehněme se, že pokud se nás týkají tyto otázky, pak i tohle nám lidé v naší blízkosti odzrcadlí.

Pomáhá mi malá „vychytávka“. Když ukazuji prstem na druhého („on mne učinil nešťastnou“, „ona mi ublížila“, „on mi neprojevuje lásku“…), je dobré si připomenout, že tři další prsty směřují směrem ke mně.

To, z čeho obviňujeme druhé, je třikrát o nás.

Toť zákon zrcadlení.

Věřím, že Univerzum je dokonalým ekonomem a vždy spojí dohromady takové lidi, kteří jsou si zrcadlem navzájem.

Nemyslím si však, že je moudré řešit, co my zrcadlíme těm druhým.

Zaměřujme se spíše na svá vlastní témata, na své emoce, na své lekce!

Kdykoli jsem pochopila téma zrcadlení a zapracovala na své nápravě tím, že jsem změnila přístup či cokoli jiného, energie se uvolnila a ve vztazích nastalo uzdravení.

Věřte, že nefunguje napravovat druhé!

Na tarotových kurzech a seminářích si se zrcadly hrajeme často a vzájemnými vztahy se zabýváme především u figurálních karet.

Někdy je těžké určit, co nám ten druhý svým chováním odráží. A proto – díky za Tarot, díky za vysvětlení a pochopení skrze karetní obrázky a symboly. Díky za skupiny, v nichž často zrcadlo pochopíme spíše v příběhu někoho jiného, než ve svém vlastním.

Ostatně, Tarot je sám o sobě zrcadlem – zrcadlem duše. Takže, kdo jiný by uměl vysvětlit lépe, o co tady jde?

Přichází máj, lásky čas…pojďme tedy zharmonizovat své vztahy!

Vyberte si jeden ze svých vztahů (partnerský, manželský, milenecký, rodičovský, profesní, sousedský…), zamíchejte svůj tarotový balíček a na každou z pozic vytáhněte jednu kartu.

 

Harmonizace vztahu

 

3

1         2

 

4

 

5     6     7     8     9

 

10

 

 

 1. Tato karta symbolizuje v našem vztahu mne
 2. Tato karta symbolizuje v našem vztahu tebe
 3. Tato karta symbolizuje náš vztah
 4. Téma zrcadlení (jaký můj aspekt mi právě teď odrážíš)
 5. Co mám pochopit
 6. Co mám změnit
 7. Na co se mám zaměřit
 8. S čím se mám rozloučit
 9. Co nového mám začít
 10. Jak mám nyní zharmonizovat náš vztah

Přeji vám krásné májové dny, plné lásky, radosti, vzájemné úcty a pochopených zrcadel!

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA