Silvestrovské tarotové hry

Máme tady poslední hodiny starého roku.

Silvestr. Tento den je spojen s oslavami, uvolněním a hrou.

Tarot je taky hra. A tak vám v tomto příspěvku přináším tipy na společenský silvestrovský večer. Končíme rok 2022 –  rok Milenců, který nás provedl tématem vztahů, ale také připomínal, že člověk je tvor společenský. Takže čím lepším, než společenskými hrami, můžeme starý rok uzavřít?

Těmito hrami se můžete inspirovat, a jelikož je Tarot velmi kreativní záležitost, tak vám možná napadnou i hry vaše vlastní.

Tyto hry vás pobaví, obohatí a zároveň jsou skvělé k tříbení intuice.

Bylo, nebylo…

Čím více lidí se ke hře „Bylo, nebylo…” sejde, tím je větší zábava. Dá se však hrát i ve dvojici.

Vyberte jednu tarotovou sadu karet. Měly by to být karty, kde jsou zobrazeny konkrétní postavy a situace (jako např. Rider Waite Tarot, Tarot snů, Pohádkový tarot, Tarot magie druidů, atd.) Méně vhodné jsou k této hře třeba Crowleyho tarot nebo Tarot moudrosti východu – tam jsou jednotlivé karty příliš abstraktní.

Sedněte si do kruhu (pokud jste ve dvojici, tak naproti sobě).

První hráč vezme balíček karet a zamíchá je (další hráči již karty nemíchají). První hráč po zamíchání vytáhne naslepo (tj. obrázkem dolů) jednu kartu. Podle toho, co vidí na kartě, začne vyprávět příběh (např. „Bylo nebylo, byl jeden starý muž, který jednoho dne…”). Svou kartu si ponechá a zbývající balíček pošle svému sousedovi v kruhu, a to po směru hodinových ručiček. Soused vytáhne z balíčku také jednu kartu a podle toho, co na ni vidí, pokračuje v příběhu. Vytaženou kartu si rovněž nechá a zbytek karet pošle dalšímu hráči v kruhu…

Je to velmi jednoduchá hra a čím více jsou hráči uvolnění a spontánní, tím je větší legrace. Není dobré nad pokračováním příběhu příliš přemýšlet. Spíše nechte promlouvat intuici.

Když na vás přijde řada, povídejte tak dlouho, dokud budete mít co říct k příběhu v souvislosti se svou kartou. Pak předejte balíček dál. Váš společný příběh by měl mít úvod, zápletku a vyústění. Sami vycítíte, kdy má hra skončit. Anebo – pokud budete chtít, stanovte si předem pravidlo ukončení (např. po třetím kole).

Buďte kreativní, fantazii se meze nekladou.

Příklad (Tarot 78 Doors):

Bylo nebylo, v jednom království za sedmero horami a sedmero řekami žila královna.

Byla krásná, šlechetná, moudrá a laskavá, ale velmi smutná. Cítila se opuštěná a vypadala, jako by z ní vyprchal všechen život.

Před lety totiž zemřel král této země a ona se s jeho odchodem dosud nevyrovnala. Lidem v království to bylo líto, neboť svou královnu velmi milovali.

Jednoho dne napadlo království cizí vojsko. Královnina garda byla velmi statečná.

Vycvičení a svalnatí muži bránili svou milovanou královnu a úspěšně nájezdům vetřelců čelili.

Byl to skutečně tvrdý boj a smrt si vyžádala mnoho mladých životů.

Nakonec však statečná královnina garda zvítězila a hrozné utrpení skončilo.

A tak dále, a tak dále. Můžete si vymyslet třeba i jména postav, vykreslit jejich povahu. Tvořivost je v Tarotu skutečně bezbřehá.

Při svém vyprávění si na obrázku všímejte:
• výrazů v obličeji postav
• jejich postojů a řeči těla
• symbolů živlových nebo číselných
• barev
• situační nálady, která z karty vyzařuje

Přání pro tebe

 

Tarotová hra „Přání pro tebe” se dá rovněž hrát ve dvojici nebo kruhu. Každý hráč může mít vlastní balíček karet nebo lze použít jednu tarotovou sadu pro všechny.

V této hře se stáváme gratulanty. Není potřeba mít narozeniny nebo svátek, abychom druhému člověku něco hezkého popřáli. Svátečním se může stát každý den!

Co máme druhému přát? Samozřejmě to nejlepší. A co konkrétně, to už určí vytažená karta.

První hráč tedy zamíchá karty a v duchu se zeptá, co by měl svému sousedovi (opět po směru hodinových ručiček, tedy po levé straně) popřát. Vytáhne z balíčku kartu a zformuluje gratulaci, která se týká výjevu na kartě. Obdaruje ho svým přáním.

Opět nechte své kreativitě a hravosti dveře otevřené dokořán! A hlavně se zaměřte na ty nejpozitivnější a nejhezčí části na obrázku.

Příklad:

„Přeji Ti, aby sis v každé situaci uvědomoval, že ty sám jsi tvůrcem svého života.

Že máš – stejně jako každý jiný člověk – magické schopnosti, díky nimž můžeš proměnit svůj život, okolnosti, vztahy i svět k lepšímu.

Přeji Ti, aby sis vytvořil život, který je naplněný a radostný, a hlavně v souladu s tvými nejkrásnějšími vizemi. Nechť se ti tvé úžasné vize naplňují, aby sis mohl šťastně bubnovat v tanečním rytmu.

Nechť je Tvá duše šťastná jako je člověk na tomto obrázku. „ (MÁG, TAROT MAGIE DRUIDŮ)

Může se stát, že pro obdarovaného vytáhnete kartu, která nepůsobí tak optimisticky a pozitivně. V tom případě formulujte přání tak, aby negovalo to, co je na obrázku.

Obdarovaný se zřejmě právě potřebuje zbavit nějakého zlozvyku nebo změnit nějaký destruktivní vnitřní program.

Příklad:

„Přeji Ti, aby ses už přestala tolik dřít, abys odhodila všechnu zátěž, která Ti nedovoluje vnímat krásu života, jež je všude kolem Tebe.

Ta zátěž z Tebe dělá tažné zvíře, cítíš jen tu tíhu, kterou vlečeš a vůbec nevnímáš krásnou přírodu před sebou. Přeji Ti, aby ses dokázala zastavit a zamyslet se nad tím, co je ve Tvém životě důležité a co ne. Přeji Ti, aby ses osvobodila.” (10 holí RIDER-WAITE TAROT)

Uvidíte, že každému Tarot přidělí takové přání, které zrovna teď potřebuje.

Tato hra může mít malou obměnu.

V ní bude každý z vás potřebovat papír a tužku. Balíček karet může být společný. První hráč zamíchá karty, vytáhne jednu z nich a zbývající karty pošlete dál. Další účastník zamíchá a vytáhne si svou kartu, pošle dál…

Každý z hráčů se zadívá na svou kartu, nechá se inspirovat obrázkem a napíše podle něj přání (u náročnější verze se může přání napsat ve verších). Papíry s přáníčky všichni složí a dají do společného košíku.

Přání se v košíku promíchají a pak si každý pro sebe vylosuje jedno z přání. Nedivte se, pokud si z košíku vytáhnete přání, jež jste psali vy sami – to se stává dost často.

Přeji vám co nejkrásnější poslední den starého roku, plný lásky, pohody, hravosti a kreativity! A samozřejmě šťastný vstup do roku nového!

Rok 2023 – rok tarotové karty Vůz.

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA