Rok 2020 – rok Císaře

Rok se s rokem sešel a pasívní energii tarotové karty Viselec

střídá majestátní, autoritativní a silný Císař!

 

Vibrační změna jako hrom!

Jakpak se máte v roce stabilní a pevné čtyřky, která nám vládne už více než dva týdny? Co se mne týká, mám pocit, že se energie loňského Viselce v mém životě ještě trochu pozdržela. Místo toho, abych pěkně „po Císařovsku“ pevnou rukou uchopila svůj každodenní život a silou vůle se donutila k pravidelné pracovní disciplíně, do ničeho se mi nechce, nejraději bych bloumala, meditovala, rozjímala nebo spala.

Ačkoli.

Zase k sobě nechci být tvrdá a nelítostná, jak to tento pán, sedící na svém trůnu, někdy umí. Možná je ta potřeba odpočinku na místě – Viselec mi dal totiž loni docela zabrat.

Vám ne?

Mně dal pocítit svou sílu koncem loňského roku, kdy mi v jednom jediném týdnu zemřeli maminka a bratr. Přiznám se, že to pro mne byla obrovská lekce pokory, kdy jsem sílu vůle naopak v sobě cítila a chtěla jsem zasahovat, napravovat, organizovat, pomáhat, měnit. Jenže jsem mohla pouze jediné: celou situaci po vzoru Viselce pokorně přijmout. Neboť tu jaksi vládla jiná vůle. Vyšší. A proti té je ta naše, lidská, táááákhle malinká.

To dobré a krásné na všem bylo, že jsem po dlouhé době opět ucítila sílu rodinných kořenů a vzájemné lásky a podpory svých blízkých.

Mám-li mít letos příležitost stát se moudrým vládcem svého života, rozhodně nechci už na počátku vyznávat krutovládu. Zralý a mocný panovník, od něhož očekáváme bezpečí a ochranu, dobře ví, že každá náročná a zátěžová situace vyžaduje následný odpočinek k regeneraci sil. Takového vůdce si přeji mít!

 

Rok 2020 se svým součtem stává rokem tarotové karty Císař

Jak jsme připravení vládnout?

Jsme ochotní po roce, který nás spíše vedl k odevzdávání, pasivitě, hlubokému a nečinnému ponoru do svého nitra, přijmout svou autoritu a usednout na trůn svého života? Využít své schopnosti, svou sílu osobnosti a nedovolit, aby náš život kdokoli ovládal a pokoušel se nás z trůnu sesazovat?

To, že zmiňuji loňské „visící“ vibrace, má důvod. Nepřestává mne totiž fascinovat naprostá logika veškerého dění a posloupnosti událostí. Na první pohled by se mohlo zdát, že když jsme se coby lidstvo vyšplhali až na dvanáctý archetyp, je nyní rok čtyřky, tj. Císaře, krokem zpět.

Opak je pravdou!

Každá životní cesta vyžaduje čas od času jakousi retrospekci. Nutnost zastavit se a podívat se na svá rozhodnutí z jiného úhlu pohledu, přehodnotit své priority, vymanit se z každodenního stereotypu svých návyků a zeptat se své duše, zda je se současným způsobem života spokojená. S novým pohledem se opět můžeme chopit své vlády a nastolené změny nebrat jako prohru. Mezi námi – rigidní a konzervativní vládci taky nejsou nic moc…

Co nám rok 2020 – rok Císaře chystá?

 

Řekla bych, že každý z nás už na počátku roku obdržel zásilku:

  • žezlo, coby symbol moci a průkopnického ducha
  • jablko, symbolizující Svět, jehož jsme součástí, propojení moudrosti a síly
  • korunu jako symbol autority, cti a důstojnosti

Teď je na nás, jak s těmito vzácnými korunovačními klenoty naložíme!

Vibrace tarotové karty Císař nás s největší pravděpodobností povedou k tomu, abychom v sobě našli vůli uskutečňovat své záměry a dotahovali vše započaté do konce.

Důležité bude, aby tyto záměry směřovaly ke službě celku:

„Osvícené vůdcovství je službou, nikoli sobectvím. Vůdce roste výše a vládne déle, pokud dává přednost blahobytu všech před blahobytem vlastním.“ John Heider (Velká kniha tarotu od Angeles Arrien)

Císař nás bude upozorňovat na problémy s autoritou a na jakýkoliv náznak zbavit se zodpovědnosti za vše, co prožíváme. Jsme to my, komu patří trůn vlastního života! Jedině my můžete svým životním událostem nastolit řád, pravidla a pevnou strukturu!

Pokud si v sobě vybudujeme pevný postoj, můžeme zvládat jakékoli životní výzvy – letos se tedy spoléhejme především sami na sebe! Tímto postojem můžeme konec konců inspirovat i druhé.

 

Číslem tarotové karty Císař je čtyřka. Je to číslo ukotvení, stability a zevní, viditelné formy.

Astrologicky se karta Císař řadí k planetě Mars a znamení Berana. Energie Berana je velkorysá, vášnivá, dravá a odvážná, Mars je znám svou bojovou, ohnivou silou. Může se v nás tudíž projevit touha po dobrodružství, po objevování nových světů, po dobývání dalších cílů.

V oblasti osobního života nám energie Císaře může pomoci posílit a uzdravit našeho vnitřního muže.

V oblasti profese je správný čas k tomu, abychom dokončili své projekty, osamostatnili se nebo dosáhli ve své práci povýšení.

V oblasti vztahů nám Císař ukáže, co je již pro nás nepřijatelné a nedůstojné a naopak nás ukotví ve vztazích láskyplných, v nichž je prospěšné cokoli budovat a tvořit.

 

Jak se těšíte se na rok 2020 – rok Císaře?

Já moc! Už proto, že mám v sobě více mužské energie než té ženské, a tím pádem moc ráda řídím, buduji, tvořím, uskutečňuji a hlavně…co si budeme povídat…je docela fajn mít věci pod svou kontrolou, že! 🙂

Přeji tedy nám všem, abychom se stali panovníky, kteří vládnou laskavě, pevně a moudře! Takovými, kteří směle realizují své sny a vize ve prospěch svůj i celého lidstva. Takovými, kteří si umí ve svém životě vytvořit řád a vymezit zdravé osobní hranice!

Přeji nám všem, abychom dokázali být sami sobě tou nejvyšší a moudrou autoritou a nedali příležitost svému egu (nebo jiným lidem) nastolit tyranství a necitlivou krutovládu. Přeji nám, abychom dokázali zachovat věrnost svým hodnotám a krok za krokem realizovali své cíle. A také, abychom  tu největší oporu vždy našli sami v sobě.

S láskou Sophi

PS: na závěr mám pro vás jednu pozvánku. Máte-li v sobotu 8. 2. 2020 volnou kolonku ve svém císařském diáři, přijďte na PRAŽSKÝ TAROTOVÝ WORKSHOP! Tarotové výklady vám poradí a prozradí, jak právě VY můžete letos úspěšně vládnout a jakým konkrétním realizacím se v tomto roce u vás může dařit.  Zkrátka – jak nechat co nejjasněji zářit své ženství pomocí zdravého a pevného vnitřního muže!

PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP JE ZDE

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA