Rok 2016 podle tarotových karet

IMG_1696Zaslechla jsem: „Poustevník na pustém ostrově vidí, jak troskotá loď a začne se modlit: „Pane Bože, jsi-li dobrotivý,

podej těm ubožákům pomocnou ruku.“ Z oblohy se ozve: „Což o to, já dobrotivý jsem. Ovšem, jestli si dobře vzpomínám, ruce jsem dal tobě.“

Před několika dny jsme vstoupili do roku 2016. Součet těchto čísel dává devítku, celý letošní rok bude tedy provázet tarotová karta Poustevník.

Jaké jsou vibrace této tarotové karty? Co nás letos čeká?

„Poustevník je univerzálním principem završení, vyhledávané samoty, rozjímání a introspekce. Představuje archetyp moudrosti, neboť Poustevník šíří světlo, ukazuje cestu a moudře vede. Čerpá ze své vnitřní moudrosti a životních zkušeností, které jsou neocenitelným zdrojem pomoci ostatním na jejich životní cestě.“ Z knihy Velká kniha Crowleyho tarotu od Angeles Arrien

Budeme tedy vyhledávat samotu? Budeme následovat své vnitřní volání? Povede nás to k meditaci a stažení se do sebe?

Rozhodně letos nastává čas k tomu, abychom přemýšleli o svém životě, vztazích či situaci a abychom se přizpůsobili náročnějším požadavkům života. Tento rok je dobré stáhnout se čas od času do ústraní, abychom si ujasnili souvislosti a své cíle a nacházeli ryzí jádro své osobnosti a vlastní pravdu.

Čím větší mlčenlivostí dokážeme žít, tím větší mystéria se nám tento rok mohou odkrývat.

Nemyslím si, že rok Poustevníka nás nutně musí vést do stavu osamocení. Naopak. Můžeme pobývat mezi spoustou lidí, ale přitom zůstat věrní vlastním názorům. Také tomu, co je pro nás skutečně důležité. A  pokud se nám to povede, staneme se světlem nejen pro sebe, ale i pro druhé.

Ve vztazích rok Poustevníka může znamenat zjištění, zda si se svým protějškem dovolujeme vyzařovat své vnitřní světlo a projevovat se ve své skutečné podstatě. Zda náš vztah slouží vzájemnému duchovnímu i osobnímu růstu. Je dost pravděpodobné, že nás tzv. povrchní vztahy právě letos přestanou uspokojovat a tím pádem zaniknou.

Jelikož je devítka číslem završení, je rok tarotové karty Poustevník vhodnou dobou k ukončení všeho, co jsme nechali v minulosti otevřené. A jak známo, uzavřeme-li jedno, otevře se nám druhé. Takže se můžeme těšit na nové příležitosti.

Máte po ruce tarotové karty? Pokud ano, udělejte si teď hned výklad na letošní rok. Nechť je pro nás všechny dobrý a šťastný. A taky  moudrý. 

Výklad Poustevník:

 

               1                 2

               3

              4                 5

               6

               7

 

 

 

  1. Co mám letos uzavřít
  2. Co se mi otevře
  3. Jak se mohu propojit sám (sama) se sebou
  4. Karta mého vnitřního světla
  5. Karta mého vnitřního stínu
  6. Jak mohu svůj stín použít coby bránu ke světlu
  7. Co mi vzkazuje má vnitřní moudrost

 

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA