Otázky a odpovědi – online kurz

Níže jsem pro vás sepsala nejčastější otázky, které mi kladete v souvislosti s Online kurzem Tarotu. Pokusila jsem se na ně odpovědět co nejsrozumitelněji. Pokud máte další otázky k tomuto kurzu, napište mi: sophie@tarotovaskola.andrliktomas.cz. Ráda vám odpovím. 🙂

Otázka:

Co je Online kurz Tarotu a co obsahuje? 

Odpověď:

Online kurz Tarotu je ucelená výuka výkladu tarotových karet a poznání toho, co Tarot vlastně je, co jednotlivé karty znamenají a co všechno se lze z tarotových karet dozvědět. Kurz obsahuje celkem 24 dvouhodinových lekcí, rozdělených do třech levelů.

Otázka:

V čem je tento kurz jedinečný a proč by mne měl zajímat? 

Odpověď:

Tento tarotový kurz není pouhá výuka významů a symboliky jednotlivých tarotových karet – tu můžete najít kdekoli na internetu. To, co je na kurzu jedinečné a cenné, je osobní prožitek při postupném pronikání do tajů tohoto mystéria.

Navíc je kurz koncipován tak, aby se k poznání docházelo kreativní a hravou formou. Skupiny karet (významy čtyřiceti číselných karet malých arkán a dvaadvaceti karet velkých arkán) předkládám formou příběhů a pro 16 figurálních (dvorních) karet jsem vypracovala speciální metodiku, doplněnou figurálními konstelacemi, kterých jsem autorkou. V kurzu tedy rozhodně neočekávejte jen suchou teorii. Naopak. Každá část výuky je okamžitě uváděná do praxe, ať již formou (zpočátku jednodušších a později složitějších) tarotových výkladů a rozborů nebo různých her a testů.

Bonusem kurzu je vlastní hluboké sebepoznání. Dochází k němu právě díky praktickým tarotovým výkladům, která jsou zaměřená na osobní a duchovní rozvoj. Samozřejmostí je respekt k osobitosti každého studenta a jeho jedinečné cestě při rozvíjení intuice a chápání souvislostí.

Koncept Online kurzu Tarotu je výsledkem mých osmnáctiletých každodenních zkušeností praktického využívání tarotových karet.

 

Otázka:

Je tento kurz pro každého? 

Odpověď:

ANO, je pro každého, kdo chce na sobě pracovat a chce se svým životem něco dělat. Za celých jedenáct let, kdy tarotové kurzy pořádám, jsem byla svědkem velkých životních proměn v životě studentů. Při pravidelném setkávání s principy života v obrázcích se zkrátka člověk nemůže nezměnit! Mně samotné změnil Tarot život od základů (přečtěte si můj příběh) a podobně na tom byla většina absolventů mých kurzů. Někteří po absolvování kurzu konečně opustili zaměstnání, které je nenaplňovalo, jiní začali rozvíjet své skutečné talenty, anebo změnili své návyky ve svých vztazích, aby mohli žít radostnější život. Kurz tedy určitě není pro ty, kteří se pasívně spokojují s tím, co jim v životě nevyhovuje a nejsou ochotní vzít otěže svého života do svých rukou.

 

Otázka:

V tarotovém balíčku je 78 karet. To se musím významy všech karet naučit zpaměti? 

Odpověď:

Učení se čehokoli nazpaměť v Tarotu nedoporučuji! Proč? Tarot, coby brána k naší duši, je napojen na pravou mozkovou hemisféru, tedy na sféru prožitků, představivosti, fantazie, emocí, ale především intuice, coby schopnosti čistého a jasného pohledu na svět. Kdežto učení se významům karet zpaměti je věc levé mozkové hemisféry – logiky, lineárních postupů, psaní, čtení, racionality. Tato část mozku vám spojení s vaší intuicí neumožní. Ideální je v konečném výsledku obě hemisféry propojit.

 

Otázka:

Jaký je tedy ideální postup při výkladu karet? 

Odpověď:

Při výkladu karet je potřeba obě části mozku propojit, naučit je spolupracovat.

 K tomu, abychom porozuměli tarotovému poselství, potřebujeme obě části mozku, pravou i levou. Skrze pravou mozkovou hemisféru intuitivně zachytíme symbolické sdělení karty a levá mozková hemisféra tuto informaci logicky a racionálně vysvětlí a převede do slov.

V běžném životě je však většina z nás zvyklá používat převážně levou mozkovou hemisféru, tedy tu logickou a racionální. Převážná většina lidí totiž svou pravou mozkovou hemisféru moc nepoužívá, neboť naše společnost více oceňuje vzdělání, založené na klasickém logickém učení. Proto spousta lidí své intuici nedůvěřuje. Jinými slovy řečeno, jejich intuice je zakrnělá. Je to podobné jako s našimi svaly. Když je neposilujeme, jsou chabé a moc nám nepomáhají.

 

Otázka:

To znamená, že se v kurzu naučím aktivovat a lépe používat svou intuici?

 Odpověď:

Ano. Tarot je fascinující v tom, že čím více s ním rozmlouváme, tím více se naše intuice rozvíjí a prohlubuje. Je však potřeba vědět, jak se ptát a jak porozumět odpovědi. Kurz vám předá návody, jak se s tímto úžasným nástrojem naučit komunikovat, abyste dostali odpovědi na to, co vás zajímá.

 

Otázka:

Na jakou tarotovou sadu je kurz zaměřen? 

Odpověď:

Na kurzu předávám významový základ pro všechny druhy karet. Ten je založen na živlové symbolice, numerologii a astrologii a k němu studenti přidávají svůj vlastní pohled, patřící právě k jejich tarotové sadě, kterou si vybrali.

 

Otázka:

Jaké karty si mám tedy na kurz pořídit?

 Odpověď:

Jestliže ještě nevlastníte své tarotové karty, popř. nevíte, které jsou pro vás ty pravé, nemusíte si je prozatím pořizovat. V kurzu již na první lekci ode mne obdržíte návod na tak zvané cvičné tarotové karty, které si můžete výtvarně a významově zpracovat dle svého. Tento kreativní počin vás dovede k tomu, že si časem (až na to budete připravení) vyberete karty, které s vámi budou rozmlouvat nejlépe. A to proto, že si již díky svým zkušenostem budete umět vybrat tarotovou sadu autora, který je vám blízký a který rezonuje s vaší osobností, s vlastním a jedinečným vnímáním života. Na trhu je dnes bezpočet tarotových sad a každý autor do svého díla vtiskuje své osobité vnímání. Je potřeba vybrat karty, které na vás budou promlouvat těmi správnými obrázky.

 

Otázka:

Musím absolvovat celý kurz?

 Odpověď:

Pokud hledáte ucelenou výuku Tarotu, doporučuji absolvovat celý kurz – jednotlivé lekce na sebe navazují a náročnost se stupňuje.

V 1. levelu se naučíte:

 • tarotové základy
 • způsoby, jak naslouchat své intuici
 • zapojovat do svých výkladů živly
 • správně klást otázky
 • významy čísel v tarotových kartách
 • způsoby a postupy jednoduchých karetních výkladů
 • významy a symboliku čtyřiceti základních karet malých arkán pomocí příběhového manuálu „Cesta čtyř poutníků“

Ve 2. levelu se naučíte:

 • významy 16 figurálních (dvorních) karet
 • sestavit charakteristiku figur pomocí čtyř živlů
 • pracovat s figurami ve vztahových výkladech
 • řešit vztahové problémy pomocí tarotových rozborů
 • vyložit tarotovou konstelaci
 • jednoduché karetní výklady s 56 kartami malých arkán
 • lépe chápat zrcadla ve vztazích

Ve 3. levelu se naučíte:

 • významy 22 karet velkých arkán
 • používat svou kartu osobnosti a roku
 • rozpoznávat své lekce a zásadní životní etapy
 • propojit všech 78 tarotových karet v karetních výkladech
 • vykládat Plátno a jiné tarotové rozbory
 • více rozumět řeči a přání své duše
 • propojit význam karty s významem astrologickým

V každém jednotlivém setkání se střídá teoretická část s praktickou, to znamená, že teorii střídají tarotové hry, kreativní cvičení, výklady a rozbory.

 

Otázka:

No jo, ale co když mi způsob výuky „nesedne“? 

Odpověď:

Jestliže máte zaplatit celý Online kurz Tarotu, je důležité, aby vám byl sympatický a blízký nejen způsob výuky, ale i lektor jako osobnost. Jsou-li pro vás informace na webu (a dojem z nich) nedostačující, přihlaste se na některý z online tarotových workshopů. Tam se spolu setkáme a sami posoudíte, zda je způsob interakce (včetně mne coby vašeho průvodce světem Tarotu) pro vás to „pravé ořechové“. 🙂

 

Otázka:

Co když si zaplatím celý kurz a některé z lekcí se nebudu moci zúčastnit (např. z důvodu nemoci nebo ze závažných rodinných důvodů)?

 Odpověď:

To se samozřejmě může stát. V tom případě o lekci nepřijdete. Veškeré učivo, tarotové výklady, hry i cvičení mám podrobně zpracované v písemné formě. Lekce se dá nastudovat individuálně. Zašlu vám ji v příloze e-mailu, vy mi své úkoly vypracujete písemně a já je poté okomentuji.

 

Otázka:

Dostanu na konci kurzu certifikát?

 Odpověď:

Ano. Jako upomínku na Online kurz Tarotu předávám absolventům certifikáty o absolvování kurzu na každoroční slavnosti “ Tarotový slunovrat“.

 

Otázka:

Certifikát obdrží všichni studenti? Musím dělat nějaké závěrečné zkoušky?

 Odpověď:

Certifikát obdrží každý absolvent kurzu. Žádné oficiální zkoušení na konci kurzu nepořádám – dělala jsem to dříve, ale setkávala jsem se s tím, že nervozita a tréma studentům bránila karty spontánně vykládat. Podle mne by naopak výklad karet měl přinášet radost a probouzet hravost. Takže jsem od jakéhokoli zkoušení upustila. Jelikož děláme většinu karetních výkladů týmově, dokážu rozpoznat, kdo se jak k výkladům staví a pokud je interpretace studenta „mimo mísu“, napravujeme chybný pohled do karet okamžitě, v tom daném momentu.

 

Otázka:

Budu po absolvování kurzu umět věštit z karet budoucnost?

 Odpověď:

Ne, na věštění se v Online kurzu Tarotu nezaměřujeme. Koncept a zaměření kurzu vychází z přesvědčení, že „osud karty míchá, ale my s nimi hrajeme“. Věřím, že nejsme ani stoprocentními oběťmi osudu ani stoprocentními tvůrci svých životů – jde o společný tanec naší Individuality s Bytím.

Tarot je tak zavanou magií okamžiku. Odráží a odhaluje především to, co se děje tady a teď. Jestliže se rozhodneme přijmout svou nezkreslenou a pravdivou skutečnost a poté k ní zaujmete správné stanovisko, věci se začnou zázračně rychle měnit k lepšímu. Na své budoucnosti se tedy můžeme velkou měrou podílet! Výklad tarotových karet by neměl vést k pasivitě – to by spíše uškodil, než pomohl.

 

Otázka:

Budu moci po absolvování kurzu vykládat karty profesionálně?

 Odpověď:

Pokud do kurzu vstoupíte jako „Tarotem nepolíbený začátečník“, tak bych něco takového nedoporučovala. Tento základní kurz je podle mne k zahájení profesní činnosti málo. O Tarotu se říká, že je to celoživotní studium. Já sama s kartami rozmlouvám denně již od roku 2002 a stále nacházím nové a nové informace a souvislosti. Aby člověk mohl profesionálně a s čistým svědomím předávat informace z tarotových karet, potřebuje v této oblasti praxi, zkušenosti a v neposlední řadě ujasnění a ctění vlastního etického kodexu. Během a po kurzu je přínosné procvičovat karetní výklady s přáteli, rodinou nebo známými. Po absolvování Online kurzu Tarotu mají studenti navíc možnost navštěvovat online tarotové workshopy, kde se ve svých výkladech karet zdokonalují společně se svými kolegy – kartáři.

Někdy se ovšem do kurzu Tarotu hlásí zájemci, kteří vykládají tarotové karty už léta a tento kurz jim slouží k tomu, aby si zdokonalili a ucelili své vědomosti, získali na Tarot jiný úhel pohledu, pocit jistoty nebo podporu lektora a skupiny. V tomto případě nic nebrání zahájení dráhy profesionálního tarotového poradce.

 

 

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA