Novoroční tarotové oraculum 2022

Tak nám opět odchází starý rok, aby uvolnil místo dalšímu.

Taky máte pocit, že se čas zbláznil a zrychluje se čím dál víc?  Já tedy ano. Připadá mi, že jsem nedávno psala článek o roce Velekněze a ejhle, najednou Velekněz sesedá z trůnu a předává žezlo tarotovým Milencům.

Opět nastal čas přelomový.

Čas určený k tomu, abychom se na chvilku zastavili a ohlédli se za uplynulými dny. Proč to tedy neudělat v souvislosti s kartou, která nás celý rok 2021 provázela?

Co nás tedy Velekněz naučil? Co jsme v sobě proměnili? Napojili jsme se na své vnitřní vedení, abychom životem kráčeli věrni své víře a své životní cestě? Uvědomili jsme si spolu s tímto Hierofantem, čili Světlonošem, jaký je smysl našeho života?

Naučili jsme se beze strachu či bojovnosti v klidu projevit svůj vlastní názor?

WHEEL OF YEAR TAROT

Bude fajn si na tyto otázky odpovědět, neboť právě začínají vibrace úplně jiné. To, zda jsme se naučili či nenaučili být věrní sami sobě, se bude v roce 2022 – roce Milenců – projevovat přímo v našich vztazích.

Tato tarotová karta totiž o vztazích je.

Rok Velekněze nás učil úctě a lásce k sobě, k vlastnímu životu. A bez zdravé sebelásky harmonických vztahů dosáhnou nelze. Je to logické: dokážeme-li respektovat sami sebe, pak máme přirozený respekt také k druhým.

A naopak.

THE ELEMENTAL WISDOM TAROT

Tarotová karta Milenci vyjadřuje potřebu každého člověka být částí celku. Reprezentuje tvůrčí lásku, která nás nutí otevřít se a hledat spojení s jinými lidmi. Astrologické zastoupení má ve znamení Blíženců a toto znamení je typické pro navázání kontaktů, komunikaci, nápady a mezilidská setkání.

Milenci také symbolizují sjednocení protikladů a nutnost správně se rozhodnout.

Budeme mít v nově přicházejícím roce k sobě blíž? Začneme se opět v lásce propojovat? Naučíme se konstruktivní komunikaci, abychom učinili přítrž všeobecnému rozdělování a názorové rivalitě? Přestaneme vnímat naše rozdíly jako důvod k soupeření s pochopením, že se ve své jinakosti můžeme skvěle doplňovat?

Kéž by!!!

Tyto vibrace by nás měly podpořit svou harmonií, neboť číslem tarotové karty Milenci je šestka. Číslo 6 znázorňuje vyrovnanost, soulad a vyjadřuje představu krásy, harmonie, propojení a dokonalosti.

UNIVERSAL GODDESS TAROT

Jak tohle všechno využijeme v roce 2022?

Je to na nás.

Každý z nás je magickým a neomezeným Tvůrcem. Každý z nás si tvoří svůj Vesmír. Čím více nás pochopí, že za vše, co se nám v životě děje, neseme vlastní zodpovědnost a že kdykoliv můžeme cokoliv změnit, tím dříve se můžeme těšit z láskyplných a harmonických vztahů.

A tak vám nabízím NOVOROČNÍ ORACULUM, které vám pomůže zhodnotit doznívající rok a připravit se na ten další.

No, ono to tak úplně „oraculum“ není, neboť toto slovo znamená „věštbu“ a to by bylo v naprostém rozporu s tím, co jsem právě napsala. Ale zase to zní líp, než „sebepoznávací výklad“, co říkáte?  🙂

 

NOVOROČNÍ ORACULUM 2022

 

1    2         3    4

5  6

7

8        9       10

11

 

 

 

 1. Co z mého života s rokem 2021 odchází
 2. Co nového zaplní toto prázdné místo
 3. Co se mi v roce 2021 povedlo
 4. Čemu mne rok 2021 naučil
 5. Na co se můžu těšit v roce 2022 v osobním životě
 6. Na co se můžu těšit v roce 2022 v profesním životě
 7. Jaké bude hlavní téma mého roku 2022
 8. Jaký svůj sen či cíl mám v roce 2022 zrealizovat
 9. Co pro tuto realizaci mohu udělat
 10. Co mám naopak nechat vyšším silám
 11. Co mi pomůže užít si rok 2022 v lásce, zdraví, radosti a hojnosti

 

…a ještě něco na závěr

Ať už tady o tarotové kartě MILENCI bylo napsáno cokoliv, je zřejmé, že jejím hlavním významem je LÁSKA. Určitě se shodneme na tom, že právě láska je to nejdůležitější kdykoliv a kdekoliv. Právě ona vše léčí a harmonizuje. Mějme proto v srdci lásku a nemusíme se bát žádných nemocí.

S láskou budeme mocní.

Přeji nám všem co nejkrásnější rok Milenců! Nechť se v lásce sjednotíme a rozhodujeme se moudře a s otevřeným srdcem!

MOJE RODINA

 

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA