Celoroční kurz Tarotu

„Každé poznání, jimž nežijeme, představuje jen další způsob, jak se vzdálit pravdě.“ Thovt

Celoroční kurz Tarotu není pouhá výuka významů a symboliky jednotlivých tarotových karet – tu můžete najít kdekoli na internetu. To, co je na kurzu jedinečné a cenné, je osobní prožitek při postupném pronikání do tajů tohoto mystéria.

Navíc je kurz koncipován tak, aby se k poznání docházelo kreativní a hravou formou. Skupiny karet (významy čtyřiceti číselných karet malých arkán a dvaadvaceti karet velkých arkán) předkládám formou příběhů a pro 16 figurálních (dvorních) karet jsem vypracovala speciální metodiku, doplněnou figurálními konstelacemi, kterých jsem autorkou. V kurzu tedy rozhodně neočekávejte jen suchou teorii. Naopak. Každá část výuky je okamžitě uváděná do praxe, ať již formou tarotových výkladů a rozborů nebo různých her a testů.

Bonusem kurzu je vlastní hluboké sebepoznání. Dochází k němu právě díky praktickým tarotovým výkladům, která jsou zaměřená na osobní a duchovní rozvoj. Samozřejmostí je respekt k osobitosti každého studenta a jeho jedinečné cestě při rozvíjení intuice a chápání souvislostí.

Koncept celoročního kurzu Tarotu je výsledkem mých osmnáctiletých každodenních zkušeností praktického využívání tarotových karet.

Otázky a odpovědi

Níže jsem pro vás sepsala nejčastější otázky, které mi kladete v souvislosti s Celoročním kurzem Tarotu. Pokusila jsem se na ně odpovědět co nejsrozumitelněji.

Co je celoroční kurz Tarotu a co obsahuje?

Celoroční kurz Tarotu je ucelená výuka výkladu tarotových karet a poznání toho, co Tarot vlastně je, co jednotlivé karty znamenají a co všechno se lze z tarotových karet dozvědět. Kurz obsahuje pět dvoudenních víkendových lekcí – jejich obsah si můžete přečíst níže na této stránce.

Tento tarotový kurz není pouhá výuka významů a symboliky jednotlivých tarotových karet – tu můžete najít kdekoli na internetu. To, co je na kurzu jedinečné a cenné, je osobní prožitek při postupném pronikání do tajů tohoto mystéria.

Navíc je kurz koncipován tak, aby se k poznání docházelo kreativní a hravou formou. Skupiny karet (významy čtyřiceti číselných karet malých arkán a dvaadvaceti karet velkých arkán) předkládám formou příběhů a pro 16 figurálních (dvorních) karet jsem vypracovala speciální metodiku, doplněnou figurálními konstelacemi, kterých jsem autorkou. V kurzu tedy rozhodně neočekávejte jen suchou teorii. Naopak. Každá část výuky je okamžitě uváděná do praxe, ať již formou (zpočátku jednodušších a později složitějších) tarotových výkladů a rozborů nebo různých her a testů.

Bonusem kurzu je vlastní hluboké sebepoznání. Dochází k němu právě díky praktickým tarotovým výkladům, která jsou zaměřená na osobní a duchovní rozvoj. Samozřejmostí je respekt k osobitosti každého studenta a jeho jedinečné cestě při rozvíjení intuice a chápání souvislostí.

Koncept celoročního kurzu Tarotu je výsledkem mých šestnáctiletých každodenních zkušeností praktického využívání tarotových karet.

ANO, je pro každého, kdo chce na sobě pracovat a chce se svým životem něco dělat. Za celých jedenáct let, kdy tarotové kurzy pořádám, jsem byla svědkem velkých životních proměn v životě studentů. Při pravidelném setkávání s principy života v obrázcích se zkrátka člověk nemůže nezměnit! Mně samotné změnil Tarot život od základů (přečtěte si můj příběh) a podobně na tom byla většina absolventů Celoročního kurzu Tarotu. Někteří po absolvování kurzu konečně opustili zaměstnání, které je nenaplňovalo, jiní začali rozvíjet své skutečné talenty, anebo změnili své návyky ve svých vztazích, aby mohli žít radostnější život. Kurz tedy určitě není pro ty, kteří se pasívně spokojují s tím, co jim v životě nevyhovuje a nejsou ochotní vzít otěže svého života do svých rukou.

Učení se čehokoli nazpaměť v Tarotu nedoporučuji! Proč? Tarot, coby brána k naší duši, je napojen na pravou mozkovou hemisféru, tedy na sféru prožitků, představivosti, fantazie, emocí, ale především intuice, coby schopnosti čistého a jasného pohledu na svět. Kdežto učení se významům karet zpaměti je věc levé mozkové hemisféry – logiky, lineárních postupů, psaní, čtení, racionality. Tato část mozku vám spojení s vaší intuicí neumožní. Ideální je v konečném výsledku obě hemisféry propojit.

Při výkladu karet je potřeba obě části mozku propojit, naučit je spolupracovat.

 K tomu, abychom porozuměli tarotovému poselství, potřebujeme obě části mozku, pravou i levou. Skrze pravou mozkovou hemisféru intuitivně zachytíme symbolické sdělení karty a levá mozková hemisféra tuto informaci logicky a racionálně vysvětlí a převede do slov.

V běžném životě je však většina z nás zvyklá používat převážně levou mozkovou hemisféru, tedy tu logickou a racionální. Převážná většina lidí totiž svou pravou mozkovou hemisféru moc nepoužívá, neboť naše společnost více oceňuje vzdělání, založené na klasickém logickém učení. Proto spousta lidí své intuici nedůvěřuje. Jinými slovy řečeno, jejich intuice je zakrnělá. Je to podobné jako s našimi svaly. Když je neposilujeme, jsou chabé a moc nám nepomáhají.

Ano. Tarot je fascinující v tom, že čím více s ním rozmlouváme, tím více se naše intuice rozvíjí a prohlubuje. Je však potřeba vědět, jak se ptát a jak porozumět odpovědi. Kurz vám předá návody, jak se s tímto úžasným nástrojem naučit komunikovat, abyste dostali odpovědi na to, co vás zajímá.

Na kurzu předávám významový základ pro všechny druhy karet. Ten je založen na živlové symbolice, numerologii a astrologii a k němu studenti přidávají svůj vlastní pohled, patřící právě k jejich tarotové sadě, kterou si vybrali.

Jestliže ještě nevlastníte své tarotové karty, popř. nevíte, které jsou pro vás ty pravé, nemusíte si je prozatím pořizovat. V kurzu již na první lekci ode mne obdržíte tak zvané cvičné tarotové karty, které si můžete výtvarně a významově zpracovat dle svého. Tento kreativní počin vás dovede k tomu, že si časem (až na to budete připravení) vyberete karty, které s vámi budou rozmlouvat nejlépe. A to proto, že si již díky svým zkušenostem budete umět vybrat tarotovou sadu autora, který je vám blízký a který rezonuje s vaší osobností, s vlastním a jedinečným vnímáním života. Na trhu je dnes bezpočet tarotových sad a každý autor do svého díla vtiskuje své osobité vnímání. Je potřeba vybrat karty, které na vás budou promlouvat těmi správnými obrázky.

Ne, nemusíte. Celoroční kurz Tarotu se skládá z pěti dvoudenních víkendových seminářů, probíhajících jednou za dva měsíce:

  1. Zrcadlo duše
  2. Cestou čtyř poutníků
  3. Vztahy ve figurálních kartách
  4. Příběh duše
  5. Tarotové rozbory

 

Lze se přihlásit pouze na konkrétní seminář. Tuto možnost využívají na příklad samouci, kteří se chtějí zdokonalit v určité oblasti. Dejme tomu, že vám ve výkladech moc nejdou interpretovat figurální karty, pak si rezervujete místo na semináři „Vztahy ve figurálních kartách“.

Pokud však hledáte ucelenou výuku Tarotu, doporučuji absolvovat celý kurz – jednotlivé víkendy na sebe navazují a náročnost se stupňuje. První víkend „Zrcadlo duše“ je zaměřen na základní informace o Tarotu, na obecné principy toho, jak karty používat a na využití čtyř živlů v Tarotu. Ve druhém víkendu „Cestou čtyř poutníků“ se studenti podrobně seznamují se 40-ti číselnými kartami malých arkán formou příběhů a s těmito kartami si vyzkoušejí v praxi své první výklady. Třetí setkání „Vztahy ve figurálních kartách“ se zabývá povahovými vlastnostmi šestnácti tarotových figur a jejich významu v tarotových výkladech a rozborech. Zároveň se na tomto semináři používá již všech 56 karet malých arkán. Čtvrtý seminář „Příběh duše“ je věnován dvaadvaceti archetypům velkých arkán a propojení všech sedmdesáti osmi karet ve výkladech a rozborech. Pátý víkend „Tarotové rozbory“ se zaměřuje na doplnění významů karet hlubší astrologickou a numerologickou symbolikou a na složitější karetní rozbory a formace. V každém jednotlivém setkání se střídá teoretická část s praktickou, to znamená, že teorii střídají tarotové hry, kreativní cvičení, výklady a rozbory.

Jestliže máte zaplatit Celoroční kurz Tarotu, je důležité, aby vám byl sympatický a blízký nejen způsob výuky, ale i lektor jako osobnost. Jsou-li pro vás informace na webu (a dojem z nich) nedostačující, přihlaste se na jednodenní seminář „Seznamte se s Tarotem“. Tam se setkáme osobně a sami posoudíte, zda je tento způsob výuky (včetně mne coby vašeho průvodce světem Tarotu) pro vás to „pravé ořechové“. 🙂

Celoroční kurz je cenově výhodnější, navíc mají účastníci tohoto uceleného kurzu účast na tradičním tarotovém slunovratu ZDARMA. Nejde tu však pouze o cenovou výhodu. Kapacita Celoročního kurzu Tarotu je max. 10 účastníků. Pokud se stane, že se Celoroční kurz Tarotu kapacitně naplní, pak je možné se na konkrétní seminář přihlásit zase až následující rok. Volné místo na semináři může vzniknout pouze tím, když někdo ze skupiny na daný víkend zruší účast. Výhoda Celoročního kurzu Tarotu je tedy v tom, že máte zajištěnou rezervaci na všech pět víkendů.

Navíc je pro studenty Celoročního kurzu Tarotu připraven dárek – ještě před zahájením kurzu obdrží každý účastník můj e-book „Tarot jako hra“.

To se samozřejmě může stát. V tom případě o víkendovou lekci nepřijdete. Veškeré učivo, tarotové výklady, hry i cvičení mám podrobně zpracované v písemné formě. Lekce se dá nastudovat individuálně. Zašlu vám ji v příloze e-mailu, vy mi své úkoly vypracujete písemně a já je poté okomentuji.

Ano. Jako upomínku na Celoroční kurz Tarotu předávám absolventům certifikáty o absolvování kurzu na každoroční slavnosti “ Tarotový slunovrat“.

Žádné oficiální zkoušení na konci kurzu nepořádám – dělala jsem to dříve, ale setkávala jsem se s tím, že nervozita a tréma studentům bránila karty spontánně vykládat. Podle mne by naopak výklad karet měl přinášet radost a probouzet hravost. Takže jsem od jakéhokoli zkoušení upustila. Jelikož děláme většinu karetních výkladů týmově, dokážu rozpoznat, kdo se jak k výkladům staví a pokud je interpretace studenta „mimo mísu“, napravujeme chybný pohled do karet okamžitě, v tom daném momentu.

Ne, na věštění se v Celoročním kurzu Tarotu nezaměřujeme. Koncept a zaměření kurzu vychází z přesvědčení, že „osud karty míchá, ale my s nimi hrajeme“. Věřím, že nejsme ani stoprocentními oběťmi osudu ani stoprocentními tvůrci svých životů – jde o společný tanec naší Individuality s Bytím.

Tarot je tak zavanou magií okamžiku. Odráží a odhaluje především to, co se děje tady a teď. Jestliže se rozhodneme přijmout svou nezkreslenou a pravdivou skutečnost a poté k ní zaujmete správné stanovisko, věci se začnou zázračně rychle měnit k lepšímu. Na své budoucnosti se tedy můžeme velkou měrou podílet! Výklad tarotových karet by neměl vést k pasivitě – to by spíše uškodil, než pomohl.

Pokud do kurzu vstoupíte jako „Tarotem nepolíbený začátečník“, tak bych něco takového nedoporučovala. Pět víkendů základního kurzu je podle mne k zahájení profesní činnosti málo. O Tarotu se říká, že je to celoživotní studium. Já sama s kartami rozmlouvám denně už přes šestnáct let a stále nacházím nové a nové informace a souvislosti. Aby člověk mohl profesionálně a s čistým svědomím předávat informace z tarotových karet, potřebuje v této oblasti praxi, zkušenosti a v neposlední řadě ujasnění a ctění vlastního etického kodexu. Během a po Celoročním kurzu Tarotu je přínosné procvičovat karetní výklady s přáteli, rodinou nebo známými. Po absolvování Celoročního kurzu Tarotu mají studenti navíc možnost navštěvovat Tarotové workshopy, kde se ve svých výkladech karet zdokonalují společně se svými kolegy – kartáři.

Někdy se ovšem do Celoročního kurzu Tarotu hlásí zájemci, kteří vykládají tarotové karty už léta a tento kurz jim slouží k tomu, aby si zdokonalili a ucelili své vědomosti, získali na Tarot jiný úhel pohledu, pocit jistoty nebo podporu lektora a skupiny. V tomto případě nic nebrání zahájení dráhy profesionálního tarotového poradce.

Tarot je zrcadlem naší duše. Tak, jako denně nahlížíme do zrcadla v našich koupelnách, abychom poupravili to, co zrovna není sladěné, stejně užitečné je používat zrcadlo vnitřní, jímž je TAROT.

Naučte se rozmlouvat se svou duší, abyste mohli

Komu je kurz určen

Co vás kurz naučí

Co vás kurz nenaučí?

Jakých talentů je ke studiu zapotřebí?

Jaké tarotové karty je potřeba mít?