Jak vyložit tarotové karty

K napsání tohoto článku mě inspirovali členové

fb skupiny TAROT SOPHIE JOYA. Občas někdo požádá ostatní o pomoc s výkladem. Mám radost z toho, že se vždy někdo ozve a nabídne svůj nezaujatý pohled, vhled nebo názor.

Ale co když žádný rádce po ruce není?

Níže uvedené řádky vám v několika krocích poradí, jak na to a jaké zásady vám u výkladu vašich tarotových karet pomůžou.

POLOŽTE OTÁZKU

 

Tento krok je zásadní a vůbec není tak snadný, jak by to na první pohled mohlo vypadat.

Existují otázky pasivní  nebo aktivní.  Mezi pasivní otázky můžeme zařadit dotazy typu „co mne čeká a nemine“,  nebo jak se bude vyvíjet daná situace.“  

Osobně však doporučuji raději pátrat po tom, „co je potřeba aktivně udělat“, aby se povedl náš záměr nebo splnil nějaký cíl. Věřím, že každý z nás je neohraničená tvůrčí bytost s netušenými možnostmi, a proto častěji volím tzv. tvůrčí otázky. Ačkoli se konfrontujeme s životními tématy, které jsou nám osudem dané, jsem přesvědčená, že svou vůlí můžeme mnohé změnit.

 

„Osud karty míchá, ale my s nimi hrajeme.“

 

 

Příklady aktivních otázek:

 • Jaký postoj mám zaujmout k této situaci?
 • Jak mohu  překonat  momentální překážky v práci ?
 • Co mi pomůže najít vytouženého partnera?
 • Na co upozorňuje můj zdravotní problém?
 • Co mi pomůže se uzdravit?
 • Jaký je pravděpodobný vývoj této situace?
 • Které tři kroky povedou ke splnění mého cíle?

Jestliže potřebujete pochopit a rozebrat situaci, v níž se nacházíte, postupujte metodou, kterou jsem sama pro sebe nazvala „lékařská“. Nejdříve svou situaci pomocí karty „diagnostikujte“ pak si nechte „doporučit léčbu“. V praxi to vypadá tak, že se nejprve zeptáte, která karta symbolizuje danou situaci nebo vztah (jaké konkrétní téma se tam skrývá) a potom v novém výkladu položíte otázku, jaký postoj k této situaci či vztahu máte zaujmout.

Dále byste měli akceptovat, že Tarot neodpovídá na uzavřené otázky. Neodpoví vám ANO či NE. K tomu vám poslouží na příklad kyvadlo.

A úplně na závěr je dobré si pamatovat, že čím konkrétnější otázku položíte, tím konkrétnější dostanete odpověď.

Pokud jste správně položili otázku a zapsali jste si ji, pokračujte ve čtení. A propos, jak poznáte „správně položenou otázku„? Docela snadno. Stačí, když se sami sebe zeptáte: „je tohle skutečně to, co chci vědět“? U Tarotu je totiž důležité neustále si uvědomovat, že karty slouží jako zrcadlo: odpovídají PŘESNĚ na to, na co jsou tázány.

 

JEDEN KOUSEK STAČÍ

 

Jestliže s Tarotem teprve začínáte, raději se nepouštějte do složitých a dlouhých výkladů. Abyste spojili dohromady více karet ve smysluplné poselství, bude to chtít čas a zkušenosti. Doporučuji vám tedy zpočátku na svou otázku vytáhnout jednu kartu. I tak se toho dozvíte dost.

Každá z karet v sobě obsahuje spousty informací:

 • vjemových
 • tematických
 • astrologických
 • numerologických
 • živlových
 • kabalistických
 • dalších

Nemusíte samozřejmě ihned znát všechny výše uvedené významy. K těmto znalostem můžete postupně dospět, ale rozhodně nespěchejte. O Tarotu se říká, že je celoživotní studium a tohle rčení ze své zkušenosti potvrzuji! Zabývám se tarotovými kartami od roku 2002 a stále žasnu, co všechno se dá ještě z karet vyčíst…

Na JEDNU konkrétní otázku zkrátka vytáhněte JEDNU kartu. Odpověď z vytažené karty vás inspiruje k další otázce? Fajn. Položte ji a vytáhněte další kartu.

Berte to jako rozhovor při jakékoliv jiné konzultaci: otázka, odpověď, otázka, odpověď, otázka, odpověď…

 

ZAČNĚTE POCITOVĚ

 

Začněte tím nejjednodušším způsobem. Nejlépe vjemově. Ptejte se především, jaký máte z obrázku na kartě pocit.

Při výkladu karet vám pomůže, když si odpovíte na některé z těchto otázek:

 • Co mne na obrázku zaujalo?
 • Kde se na obrázku vidím?
 • Co tam dělám?
 • Jaký mám pocit z celkové situace?
 • Co mi situace připomíná z mého života?
 • Komu se postavy na obrázku podobají?

Další rady k výkladu:

 • Sledujte své pocity u svých postřehů! 
 • Mluvte nahlas, zkoušejte se sami sebe ptát na různé možnosti! 
 • Zkoumejte obrázek tak dlouho, dokud neucítíte jakési „zaklapnutí” něco jako „aha”! 
 • Kartu, která vám odpověď nedala, nechte vystavenou na viditelném místě a občas se na ni během dne podívejte – možná v jisté chvíli žádaný „aha moment” přijde! 
 • Nehádejte se sami se sebou a nezavrhujte ihned to, co se vám u výkladu nelíbí – berte informace z karet jako možnosti a nechte svá poznání v klidu dozrát!
 • Použijte znalosti o kartách, které právě máte k dispozici! 
 • Nebojte se uvolnit uzdu své fantazie: staňte se vypravěči, pohádkáři, ponořte se do příběhu, který se na kartě odehrává!

 

VYTVOŘTE SI PŘÍBĚH

 

Většina tarotových karet je „příběhových“. To znamená, že z tarotového obrázku můžete vyčíst jakýsi děj.

Vytvořte na základě vašeho vlastního vnímání příběh, který na kartě probíhá. Oprostěte se od hodnocení, zda to tak je správně, jestli to autor karty takto myslel, a tak podobně. Je to čistě váš příběh! Je to vaše vnímání karty. Každý na kartě vidí něco jiného, no a o tom to je. Každý jednotlivec je ovlivněn svými životními postoji a zkušenostmi, a tak vidí obrázek svou optikou. A to, co vidí, zapadá do jeho současného života. Jinak by to tak neviděl.

Pojďte si vyzkoušet výklad karty formou vyprávění příběhu!

Vyplňte postupně čtyři úkoly, které se budou vztahovat k obrázku pod nadpisem, což je tarotová karta 5 holí ze sady TAROT MAGIE DRUIDŮ.

Touto metodou mne inspirovala Mary K. Greer.

Úkol číslo 1

Vezměte si tužku a papír. Pak napište, co vidíte na obrázku!

Co se tam děje? Jak se postavy cítí v situaci, kterou jste popsali? Jaká je tam atmosféra? Popis může být jakkoli dlouhý, napište vše, co považujete za důležité!

Příklad: Na obraze vidím skupinku rozdivočelých kluků, jak spolu z legrace zápasí. Je příjemný letní den, asi prázdniny, ale cítím z obrazu jakési napětí. Čtyři kluci útočí na pátého, on se jim brání a vypadá, že se baví, ale moc mu to nevěřím.

Úkol číslo 2

Vyberte si z obrazu postavu, která je vám pocitově nejbližší!

Se kterou z postav (ale třeba i zvířat, rostlin, věcí, symbolů na obraze) jste ochotní se identifikovat? S kým nebo s čím na obraze se cítíte být spojení? Představte si, že jste tou postavou (tím symbolem) vy osobně! Použijte stejné fráze z vašeho předcházejícího popisu obrazu a zopakujte, co jste již napsali, ale v 1. osobě jednotného čísla v přítomném čase!

Příklad: Vybraná postava je kluk zcela vlevo, který se brání. Na obraze jsem já a kluci, kteří na mne z legrace útočí a já se jim bráním. Je příjemný letní den a vše vypadá jako hra, ale já cítím napětí. Dělám, že mě to baví, ale ve skutečnosti je mi to nepříjemné a spíše mi to připadá jako šikana.

Úkol číslo 3

Najděte se v příběhu!

Napište, co vám tato situace nebo celý příběh, který jste v obraze spatřili, připomíná z vlastního života. Ve které současné životní  situaci se cítíte podobně? Říká vám něco tento příběh?

Příklad: Ano, zrovna téma šikany řeším. Často se mi stává, že neumím říct druhým lidem, že se mi něco nelíbí a raději hraji podle jejich pravidel, abych měla klid. Ale vůbec mi to není příjemné.

Úkol číslo 4

Jaké kvality, emoce, postoje, obsažené v obraze, byste chtěli ve svém životě rozvinout a posílit?

Co vás na celém příběhu inspiruje, co byste si chtěli vzít do vlastního života?

Příklad: Rozhodně odvahu říct NE. Být tím klukem, tak  klacek odhodím a odejdu pryč. I za cenu toho, že se na mne ostatní kamarádi budou zlobit. Kromě odvahy by to byla pravdivost, upřímnost, opravdovost.

 

VAŘTE Z TOHO, CO MÁTE

 

Doporučení „vařte z toho, co máte“ je myšleno tak, že u výkladu tarotových karet je dobré uplatňovat informace a znalosti, které máte k dispozici právě teď a právě tady. Jak už jsem jednou v tomto článku zmínila:

„TAROT JE CELOŽIVOTNÍ STUDIUM“

Je velmi pravděpodobné, že když se výkladům budete věnovat, časem začnete mít na jednotlivé karty ucelenější a širší pohled. A to z toho důvodu, že vám přibude praxe, zpětná vazba a spousta zkušeností s tím, jak karty promlouvají. Teď však máte takové znalosti, jaké máte. Tak je použijte.

Ať už jsou to informace o situaci, kterou řešíte nebo jakékoliv znalosti o významech karet, použijte vše, co máte právě teď k dispozici. Pak to propojte se svými intuitivními vhledy a pocity.

 

POUŽÍVEJTE TEMATICKÉ ROZBORY

 

Vykládat na jednu kartu vás určitě nebude bavit dlouho. Rozhodně je daleko zajímavější protkávat významy tarotových karet ve smysluplné poselství. Tohle je totiž ta dobrodružná, kreativní a někdy i napínavá záležitost při výkladech karet! Po tom začnete toužit! A je to tužba přirozená. Když se totiž přesvědčíme o tom, že díky výkladu tarotových karet něčemu porozumíme, chceme znát víc a víc.

Vesmír je koneckonců taky rozpínavý.

V této fázi vám doporučuji tematické tarotové rozbory, u kterých jsou srozumitelně dané pozice. V takovém výkladu se neztratíte, neboť se budete držet přesně daného schématu.

Jeden z nejčastějších výkladů karet, které na kurzech používáme, je výklad „TADY A TEĎ“.

 

Výklad „TADY A TEĎ“

 

Tento výklad vám umožní hlubší pohled do vaší aktuální situace.

Položte a zapište otázku, zamíchejte svůj balíček karet a lícem dolů vytáhněte:

 1. hlavní kartu
 2. kořenovou kartu
 3. vývojovou kartu

Ve stejném pořadí pak karty otáčejte a do svého tarotového deníku zapisujte vše, co vás ke kartám napadá.

Hlavní karta vám o situaci sdělí nejdůležitější poselství. Ukáže vám téma, které se právě teď nejvíc týká vašeho života. Kořenová karta vám ukáže, z čeho situace vychází, z jakých kořenů vyrůstá. Vývojová karta vám prozradí, kam vaše situace směřuje, k čemu má tendenci se vyvíjet

Nelekejte se, pokud se vám na vývojové pozici objeví některá z nepříznivých karet. Většinou jde o to, že se potřebujete konfrontovat s náročným životním tématem, anebo transformovat svůj negativní postoj.

Tyto 3 karty vám nastínily vaši současnou situaci. Jelikož jsme tvůrci s neomezenými schopnostmi, jak jsem již zmínila výše, v dalším kroku zjistíme, co pro naši současnou situaci můžeme udělat. A to dvěma doplňujícími pozicemi.

 

K výkladu první karty (rady) použijte pozitivní význam a k výkladu druhé karty (varování) si zase vzpomeňte na to, jaký je negativní význam vyložené karty. Doporučuji otočit obě karty najednou, abyste si mohli všimnout rozdílu v tom, co máte dělat a čemu se naopak máte vyvarovat.

Spousty dalších a různých tematických rozborů najdete na příklad v mých článcích o kartách velkých arkán nebo ve speciálních tarotových denících:

TAROTOVÝ DENÍK S JEDNODUCHÝMI VÝKLADY

TAROTOVÝ DENÍK S ROZBORY NA TÉMA „VZTAHY“

 

NEMUSÍTE BÝT NA TO SAMI…

CELOROČNÍ KURZ TAROTU

Pořádám už přes patnáct let tarotové kurzy a z vlastní zkušenosti vím, jak moc jsou u výkladů přínosné podpůrné skupiny a týmová práce. A taky jakákoliv zpětná vazba a objektivní pohled nezaujatého člověka. Je to pochopitelné: jestliže si uvědomíme, že 78 tarotových karet může mít statisíce kombinací a že na každou otázku každá z karet odpovídá trochu jinak, pohled jiných kartářů je velmi inspirující.

Abyste porozuměli řeči tohoto úžasného mystéria, je fajn mít otevřenou intuici, ale to často nestačí. Je to podobné, jako kdyby si hudebně nadaný člověk řekl, že mu ke krásnému hraní stačí přirozený talent a nic víc už nepotřebuje. Potřebuje. A to:

 • vzdělávat se
 • znát noty a správně je používat
 • cvičit, cvičit, cvičit…

U Tarotu je to stejné. Tyto „kouzelné obrázky“ k nám promlouvají svým specifickým jazykem, plným symbolů a abychom té řeči porozuměli, je potřeba:

 • vzdělávat se
 • znát významy symbolů a správně je používat
 • vykládat, vykládat, vykládat…

Třeba nechcete být světoznámým tarotovým virtuosem. Třeba vám stačí hrát si pro potěšení. Nahlížet svým životním situacím nebo vztahům pod povrch. Propojovat se se svou duší. Vědět, že máte po ruce spolehlivého „kapesního moudrého rádce“, který vám vždy ukáže tu optimální cestu a umí vás ve vypjatých situacích uklidnit a přivést k nadhledu. Každým tarotovým výkladem více prohlubovat své intuitivní cítění.

Přesně tohle všechno tarotové karty umí. A tak se nedivím, že skupiny, s nimiž pracuji, chtějí po skončení kurzu pokračovat dál a dál a dál…

Je pak úžasné číst něco takového:

„Drahá Sophi, konečně přišel ten čas a já Ti mohu napsat jak moc jsem vděčná Vesmíru, že mi Tě přinesl do života. Tvé srdce mi bylo pochodní v obdobích temna, tvůj rozum mě ukázal co se skrývá ve stínech všedních dní, abych se na cestě už nebála, nebo se znovu neztratila. I dnes někdy tápu, nevím, ale díky Tarotu není již překážek které bych nedokázala překlenout. Díky tvému Celoročnímu kurzu, mé duši, která potřebovala záchranu a děvčatům se kterými mi bylo ctí se poznat, jsem dnes šťastná žena a hlavně máma nádherných dětí. Když jsem ještě nosila Jeníka pod srdcem, tak jsem na Tebe mnohokrát myslela. Nechtělo se mu ven, jako té Vaší malé princezně a nakonec v neděli ráno, den před umělým vyvolání porodu k nám přišel. Nedělňátko. Mrzí mě že už to všechno odvál čas, ale to krásné je stále uloženo v mém srdci. Doufám že se brzy zase uvidíme, abych mohla opět cítit tu tvou krásnou energii života. Ještě jednou VELKÉ DÍKY!“  ♥ Lucka Hradecká Celoroční kurz Tarotu 2019

Asi už tušíte, že vás tímto chci mezi nás pozvat. Máte pravdu. Ale musím vás varovat: TAROT JE VELMI NÁVYKOVÝ! Pokud v těchto sebepoznávacích, dobrodružných, nádherných vodách smočíte palec, už vás to stále bude lákat dál a dál. A hlouběji a hlouběji…

CELOROČNÍ KURZ TAROTU    

ZOOM KURZ TAROTU

ONLINE KURZ TAROTOVÁ ŠKOLA SOPHIE JOYA

Nemusíte však mít obavy, tenhle návyk není škodlivý ani destruktivní. Právě naopak! Díky principům tarotového systému budete vždy vědět, jak správně jednat coby svobodný člověk a jakým způsobem se dostávat k té nejlepší verzi svého já.

Budu se na vás moc těšit těšit!

Další recenze o kurzech….

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA