Cesta Blázna – tarotové karty velkých arkán

Už vás napadlo podívat se

na karty velkých arkán v příběhu? Znáte „Cestu Blázna“? Když jsem ji před lety zkoumala, fascinovala mě dokonalá logika celé posloupnosti karet.

 

Různých verzí „Cesty Blázna“ je nepočítaně. Významy karet jsou vždy stejné, nicméně každý z nás tohle putování životem vidí a filtruje svým vnímáním a vlastními životními zkušenostmi.

Nabízím vám tady svoji filtraci. 🙂

Na konci tohoto článku najdete seznam prvních deseti karet velkých arkán.

Když rozkliknete odkazy, můžete si v příspěvcích přečíst významy jednotlivých karet a část příběhu. Navíc najdete u každé karty tarotový výklad, který se k významu vztahuje.

Nejprve trochu teorie….

 

 

Cesta Blázna – 22 karet velkých arkán

Soubor 78 tarotových karet se skládá ze dvou částí, a to:

  • z 56 karet malých arkán
  • z 22 karet velkých arkán

Latinské slovo “arcánum” znamená v překladu „tajemství“. Jde tedy o tzv. tajemství malé a tajemství velké.

Velká arkána jsou souborem 22 univerzálních archetypů (slovo pochází z řečtiny, kdy „arché“ znamená počátek a „typos“ je forma či vzor, je to tedy jakýsi pravzor). Někdy se těmto kartám také říká “trumfy”. 

 

Náš život se odehrává v neustálých kruzích. A díky tomu, co prožíváme ve svém každodenním životě, se vyvíjíme a zrajeme. Tím, že procházíme každodenními zkušenostmi, osobně či duchovně rosteme. Stále něco nového začínáme a ukončujeme a vždy se díky zkušenosti, kterou jsme právě absolvovali, dostáváme do dalšího a vyššího kruhu.

 

Dá se tedy říct, že se nacházíme v jakési škole života, kdy s každým ukončeným ročníkem postupujeme do třídy vyšší.

Je to jako životní spirála. Přesněji řečeno jako  “životní šroubovice”.

22 archetypů velkých arkán odráží to, co se děje v našem hlubokém nitru a zároveň zobrazuje velký cyklus vývoje naší duše. Každá z karet velkých arkán totiž symbolizuje určitý stupeň vědomí a zároveň výzvu, s níž je nutné se na cestě životem konfrontovat.

Karty velkých arkán se často označují jako “Cesta Blázna”. Archetyp “Blázen” má totiž číselné označení nula, a ta tento velký cyklus neboli životní kruh přímo symbolizuje.

Každá tarotová karta velkých arkán obvykle obsahuje:

  • název
  • číselné označení římským číslováním
  • astrologické zastoupení
  • symbolický význam

Stejně, jako má celý náš život vývoj a posloupnost, u karet velkých arkán tomu není jinak. Putujeme životem a učíme se to, co je právě v souladu s naší úrovní vyspělosti.

Cesta Blázna je zobrazením cesty duše, která se rozhodla inkarnovat (vtělit) a prožít zkušenosti v pozemském životě.  Výzvy a témata máme na této cestě většinou všichni stejné, ovšem každý z nás k nim přistupuje po svém, v souladu se svou osobností.

Každou kartu neboli archetyp můžeme vnímat jako jednotlivou lekci, díky níž naše duše získává cenné poznatky pro svůj vývoj.

Nyní se ponořte do malé části Příběhu Života.  Přeji vám příjemný zážitek…

0 Blázen

I Mág

II Velekněžka

III Císařovna

IV Císař

V Velekněz

VI Milenci (Zamilovaní)

VII Vůz

VIII Síla

IX Poustevník

X Kolo štěstí

XI Spravedlnost

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA