Rok 2015 podle tarotových karet

11Čeká nás rok vyrovnaných sil.

Rok 2015 dává po sečtení jednotlivých číslic součet osm. Což je v některých tarotových sadách karta Síla a v jiných zase karta Vyrovnání (nebo taky Spravedlnost). 

Už dávno jsem se přestala pídit po tom, jak je to správně a zda byla dříve slepice nebo vejce. V tarotové literatuře se názory (a nejen na tuto věc) různí, a to tak, že velmi. 

Své bádání jsem tedy již před lety uzavřela tím, že si obě karty jsou významově podobné a navíc se dají logicky spojit. 

Pojďme si o nich popovídat.

Jejich energie nás budou provázet po celý příští rok, je tedy dobré o nich něco vědět.

SPRAVEDLNOST

 

4Vyrovnanost mezi prací a odpočinkem, rovnováha mezi dáváním a přijímáním, spojení se svým středem, soustředěnost, vyváženost, zklidnění myšlenek a emocí, poctivost a slušnost, nepředpojatost, nestrannost, atd, atd… 

Najít a udržet vnitřní rovnováhu není snadné.

Vždyť nalézt svůj střed a plně se na něj koncentrovat cvičí meditující dennodenně ve svých ášrámech celá léta. 

Každý z nás už jistě někdy pozoroval provazochodce, jak s dlouhou tyčí balancují ve vzduchu.

Tito lidé si ani na zlomek sekundy nemohou dovolit rozptýlit svou pozornost. Jsou totálně koncentrovaní na své “tady a teď”. Každému pohybu věnují maximum své pozornosti, soustředí se na jeden jediný bod. 

Nejen provazochodci.

Třeba i tato úžasná dáma:

 

 

Tu soustředěnost a sebeovládání fakt obdivuji.

Zvlášť, když vím, co dokáží myšlenky v mé hlavě. Často jsou neodbytnější než Shrekův Oslík.

A to už je co říct 🙂 

Rovnováhu ve své každodennosti hledáme všichni, aniž bychom si to uvědomovali. Když je nám zima, toužíme se ohřát a naopak. Když jsme přepracovaní, tělo nám dá najevo, že je nutný odpočinek a relax. 

A co rovnováha ženských a mužských sil JIN a JANG? Síly, jež spolu nebojují, ale naopak se ve všem doplňují a vyvažují? Vzájemně se proplétají, udržují v rovnováze…

Stejně tak je vše propojené v celém našem životě. A pokud chceme být v harmonii, je nutné žít vyrovnaně. 

V souvislosti s touto kartou si často vzpomenu na svůj oblíbený film Avatar, kdy pod Stromem duší říká Neytiri Jakeovi: “Eywa nikomu nestraní, ona jen udržuje rovnováhu.” 

Nemusíme ani na Pandoru, naše moudrá Matka Země nečiní jinak. 

Tak si někdy říkám, jestli skutečným smyslem života není právě dosáhnout rovnováhy? 

Avšak – abychom k ní došli, potřebujeme skutečně velkou vnitřní sílu.

 

SÍLA

tarot3 (1)

Vášeň, odvaha, pevná vůle, radost, vitalita, schopnost ovládnout pudy, uskutečnění činů, kultivace animálních částí, soběstačnost, sebeúcta, sebepřijetí, atd, atd. 

Ve většině sad najdeme na kartě jemnou ženu, která získala totální nadvládu nad šelmou či jiným silným zvířetem.

Žena symbolizuje intuici, napojení na Univerzum, naše kultivované a božské JÁ. Zvíře můžeme vnímat jako svou animální část a své instinktivní aspekty. 

“Největší síla je v jemnosti”, slyšela jsem na jednom semináři.

Chápu ten výrok tak, že pokud se dokážeme natolik zjemnit, abychom se nechali vést vyšším vedením, najdeme v sobě sílu zkrotit své nižší pudy. 

Síla nám může být prospěšná, ale může napáchat i velké škody.

A právě tady se význam  spojuje s výše uvedenou kartou ROVNOVÁHA. 

Uveďme si to třeba na aspektu zvaném touha.

Když nerozeznáme správnou hranici, můžeme jít za svým přáním tak říkajíc přes mrtvoly.

Opačný extrém je, když celý život jen sníme, toužíme, ale nezaktivujeme v sobě sílu své přání zrealizovat. 

Je tedy nutné naplňovat své touhy s patřičnou rovnováhou.

Poh.tar. SílaVěřím, že budete souhlasit s tím, že největší síla je v lásce.

Vždyť o čem jiném než o Lásce a kartě Síla je pohádka “Kráska a zvíře”?

A to je přesně to, co chci nám všem do nadcházejícího roku vyrovnaných sil popřát:

co nejvíce lásky, neboť skrze ni najdeme sílu k životní rovnováze a také dokážeme spravedlivě a vyrovnaně využít svou sílu.

Krásný rok 2015!

PS: Mám pro vás na závěr malou “chvilku poezie”na téma Síly. Básničku jsem sice psala pro malé Tarotky, nicméně věřím, že se bude líbit i vám 🙂

Buď sám sobě přítelem
získáš sílu
jako lev
víra ve svou
jedinečnost
silnější je
nežli hněv.

Nenech se svou
zlobou strhnout
ani vinou
lítostí
radši v sobě
začni hledat
mnohem lepší
vlastnosti.

Lásku
soucit
odpuštění
pravdivost
či důstojnost.

K síle není
třeba pěstí
pravá síla
toť jemnost.

Pamatuj si
můj milý
síla
není
násilí.

Poznej sám sebe! Tři tarotové hry
ZDARMA

Vyzkoušejte tři sebepoznávací tarotové hry ZDARMA