Význam karty Síla | Tarotová škola
Newsletter
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu

Význam karty Síla

Duše, vyjádřená kartou Blázen

prošla lekcemi Mága, Velekněžky, Císařovny a Císaře. Na svém zastavení v archetypu Velekněz se učila poznávat sebe samu v hlubších rovinách a k tomu jí v lekci Milenců posloužily vztahy coby zrcadlo vlastních postojů. V nedávných zkušenostech skládala řidičské zkoušky, aby mohla bezpečně a suverénně řídit Vůz svého života. Nyní hledá a upevňuje svou sílu.

CESTA BLÁZNA – tarotové karty velkých arkán

 

Nejvíc ze všeho mám tuto tarotovou kartu spojenou s pohádkou Kráska a zvíře.

Mladý zhýčkaný princ se nechal natolik ovládnout svým egem, až skončil naprosto sám a opuštěný, v zajetí svých animálních sil a své zloby. Nikdo s ním nevydržel. Pýcha ho proměnila ve zvíře.

Vysvobodila ho LÁSKA.
Čistá, bezpodmínečná a ušlechtilá láska mladé dívky. Ukázalo se, že jemná síla té nejmocnější energie světa dokázala zvítězit i nad ostrými drápy hrozivé obludy.
To je ve zkratce význam tarotové karty Síla.
Pokud jste šťastnými majiteli více tarotových balíčků, pak víte, že vyobrazení některých karet se různí, ale tarotová Síla zůstává v podstatě stejná: jemná, ženská bytost bez náznaku jakékoli fyzické síly má naprosto ochočené silné zvíře.
V Crowleyho tarotu má žena dokonce osedlaného sedmihlavého lva, přičemž každá z těchto hlav symbolizuje různé aspekty životní síly. Žena je naprosto odevzdaná Životu a napojená na Univerzum, a tak je jasné, že nedovolí, aby se různé podoby vášně, vitality a sexuality zvrhly v cosi nežádoucího. Drží svou uzdu velmi pevně a velmi jistě.
Když už jsem zmínila tarotovou sadu A. Crowleyho (viz obrázek výše), zastavme se u jistých zvláštností. První je ta, že v Crowleyho tarovové sadě název karty není „Síla“, ale „Chtíč“. Karta a její název zde vyjadřují nespoutanou, divokou, syrovou animální životní sílu, symbolizují touhu každého člověka prožívat rozkoš v jakékoli podobě.
Druhou zvláštností je, že tato tarotová karta nedisponuje číslem 8, jako je to např. u sady Rider-Waite (viz dvě karty výše), ale číslem 11. Kdyby vás zajímalo něco o záměně těchto dvou karet, přečtěte si tento článek.
Zpátky k síle.
Myslím tím nyní sílu kultivovanou, takovou tu vnitřní. Mám na mysli sílu osobnosti. Určitě jste se s ní někdy setkali: do místnosti vešel člověk, který nemusel říct jediné slovo, nemusel udělat jediný pohyb a přesto TO z něj vyzařovalo.
Dokonalá souhra vědomých i nevědomých aspektů, která v ostatních kolem probouzela úctu, respekt, obdiv. Také autorita a zdravé sebevědomí, vyvěrající ze schopností být sám sebou a na nic si nehrát. Takový člověk se nesníží k tomu, aby si něco vynucoval násilím. On má své pudy pod kontrolou.
K síle se váže i moc.
V lepším případě jde o to, že když jsme vnitřně silní a dokážeme zkultivovat své temné ego části, těžko s námi někdo může manipulovat. Chrání nás naše osobní moc a nejsme zneužitelní.
V případě horším může právě tato karta Síla zosobňovat aktivní i pasivní agresivitu, kterým si „mocní“ podrobují tak zvané stádo.

Tarotová karta Síla po nás žádá, abychom v sobě přijali, zkrotili a správně nasměrovali své animální části. Když se nám to povede, probudíme v sobě vášeň, odvahu, nespoutanost, tvořivost, radost a životní vitalitu.

Říká se, že největší síla je v jemnosti. Naše duše k nám promlouvá tichými a jemnými tóny, kdežto ego je velmi hlasité. Duše zde znázorňuje krásku, zatímco ego – zvíře.

Necháme-li se vést svým vyšším já a nasloucháme-li své duši, naučíme se krotit a kultivovat své ego. Nemusíme k tomu používat násilí, sami najdeme způsob, jak své „vnitřní zvíře“ ochočit.

Nejde o to krásku a zvíře od sebe oddělit, ale naopak – integrovat je. Teprve sjednocení naší duchovní a animální podstaty nám dá tu pravou a skutečnou sílu! Něžný vztah občas potřebuje okořenit vášní a smyslností, aby měl jiskru. A naopak – zač by stála pouhá sexualita bez lásky a duševního propojení?

Pojďte se nyní skrze tarotový výklad podívat na sílu v sobě samých.

 

Kráska a zvíře

 

1                2

3      4

5

6

7                8

 

 

  1. Co mi dává sílu
  2. Co mi sílu bere
  3. Co mě přemáhá
  4. Co mám přemoci
  5. Jak se mohu plně propojit se svou vášní a vitalitou
  6. V čem mám projevit sílu vůle
  7. Co si nyní přeje mé ego
  8. Co si přeje moje duše

 

Ještě heslovité shrnutí významu karty Síla:

Statečnost, síla osobnosti, vášeň, vitalita, tvůrčí schopnost, kreativita, přitažlivost, rozkoš, radost ze života, sexualita, překonání pokušení, srdečnost, charisma, zdraví, vláda nad sebou, ovládnutí destruktivních instinktů, chtíč, ale i násilí, despotismus, zneužití moci, hrubost, pýcha, ztráta sebekontroly, „tlačit na pilu“.

 

 

Komentáře

Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com