První sebepoznávací tarotová hra | Tarotová škola | Tarotová škola
Newsletter
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu
Tarotový receptář
Tarot jako hra

První sebepoznávací tarotová hra

Vyprávím svou pohádku

Při psaní pohádky byla použita tarotová sada "78 Doors".


1. karta: název pohádky

Učiň správné rozhodnutí

2. karta: úvod

V dávných dobách žila a moudře vládla královna Andromeda. Bohužel v zemi nezemi panovala bída a utrpení z posledních prohraných bitev ve válce. Královna se trápila a nevěděla, jak má neustále čelit válkám, násilím a agresivitě. Rozhodla se změnit příkoří lidu a přemýšlela, jak může do své rodné vlasti zpět přivést hojnost, lásku, spravedlivost a radost pro každého človíčka. V noci se královně zdál sen, ve kterém se jí zjevil starý mudrc, k němuž promlouvala nádherná víla. Nabízela mu všechno možné, rozptylovala ho, aby ho zlákala, ale on se nenechal. Moc dobře věděl, jakmile pozře cokoliv, navždy upadne do zapomnění celá jeho mysl a bude zatracen. Tak dlouho odolával, až se před ním zjevila nebeská zář, nebyla to ovšem kdejaká obyčejná záře, ale kouzelná, fascinující na první pohled, plná duhových barev a světýlek, přinášela pocit bezpečí.

3. karta: zápletka

Uprostřed toho úžasného dění balancoval artista a vyrovnával energie ve svém těle, chvíli žongloval, vzal si stuhu a vytvořil nezvyklou osmičku přímo nad sebou jedním tahem. Královna se ve snu podivila, k čemu že je tento symbol stvořen a jaké poselství ukrývá?

4. karta: šťastný konec

Zkus se na věci odívat z jiného pohledu, než jsi se dívala doposud. Vytvořil jsem osmičku nekonečné lásky, umím si představit misky vah, které vyrovnávám, abych učinil správné rozhodnutí a vybral si pravý klíč ke dveřím nebeského chrámu. Za zdmi bude pro tvůj lid čekat láska, spravedlivost, hojnost a radost. Ale buď ostražitá, nepodaří se ti dokončit cestu bez vlastní vnitřní síly a důvěry. Vyber srdcem a intuicí správný klíč a popros o vyšší vedení svého anděla strážného. On ti bude nejlepším průvodcem na cestě pro tebe a tvoje poddané. Jedině tak naplníš pohár kapkou štěstí, který držím ve své ruce, i tento moment je nesmírně důležitý, abys dokončila své poslání.

5. karta: ponaučení

Občas se dostaneme do obtížných životních situací a nevíme si rady. Následuj hlas svého srdce a otevři se vesmíru, jedině tak dokončíš, co je třeba... Někdy ztrácíme naději a přestaneme si věřit, tím můžeme ublížit nejen sobě, ale i druhým. Proto vnímejme, kam nás vede naše intuice a naslouchejme sami sobě, abychom mohli pomáhat s láskou v srdci nejen sobě, ale i druhým.
Koho mi připomínají postavy z pohádky a co mám s těmito lidmi společného?

Postavy mi připomínají sebe, rodinu, přátele a mám s nimi společný život.
Jsem také já součástí pohádky, vidím se v některé postavě?

Královna Andromeda
Čeho se v mém životě týká ponaučení z pohádky?

Neztrácej víru v sebe sama, poslouchej hlas svého srdce a nezapomínej na vrozenou intuici...
© 2018 Jitka Leflíková

Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter