Tarotový receptář - VI Milenci | Tarotová škola
Newsletter
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu

Tarotový receptář – VI Milenci

Duše, vyjádřená kartou Blázen, poznávala v předchozích pěti lekcích sebe samu a učila se respektovat vlastní sebeurčení. Nyní je tato duše zralá k tomu, aby pochopila své hlubší roviny ve vztazích s jinými lidmi. A aby poznala lásku.

„Láska  vynáší na povrch vše, co jí není podobné.“
Kurz zázraků

„Vztahy jsou od toho, abychom poznali ty své stránky
které nemůžeme poznat, když jsme sami.“
Marianne Williamson

milenci_01Karta Milenci vyjadřuje potřebu každého člověka být částí celku. Stvořením světa byla původní jednota roztržena na poloviny, na muže a ženy. Díky svým protikladům se tyto rozdílné bytosti vzájemně přitahují, a to jim dává možnost opětného sjednocení.

Měli bychom si neustále uvědomovat, že to pravé splynutí s naším protějškem nenastane, když budeme zoufale chtít, aby naši vnitřní prázdnotu vyplnil partner. Tohle musíme udělat sami. Spřízněnou duši a hodnotný vztah nám do života přinese poctivá práce na sobě a skutečná touha  bezvýhradně se oddat.

„Lásku nám zadarmo poskytuje vesmír, ale dobrý vztah si musíme zasloužit. Láska sama o sobě je volně plynoucí energií, ale vztah je její pozemskou nádobou. Vztah musí být vybudován z poctivosti, spravedlnosti a soucitu, jinak se tato energie změní v destruktivní. Poškození sebe nebo druhých vesmír zaznamenává a ihned s karmickou přesností posílá zpátky odesílateli.“
Marianne Williamson

milenci-_03

Tarotová karta Milenci  reprezentuje tvůrčí lásku, která nás nutí otevřít se a hledat spojení s ostatními lidmi.

Tento archetyp měl původně název „Rozhodnutí“.

Neustále  se ve svých vztazích pro něco rozhodujeme.Když dospíváme, rozhodujeme se, jestli zůstaneme v pohodlí rodičovského domova nebo opustíme rodné hnízdo a vydáme se do dobrodružného samostatného života.

Pak přichází rozhodování, zda zůstaneme v komfortní zóně své svobody, anebo začneme žít s blízkým člověkem, jehož jsme si vybrali za partnera.

Jedno z největších rozhodnutí je „přestřižení pupeční šňůry“, když naše děti dospějí a odcházejí za vlastním životem. Tady je bezpodmínečné lásky zapotřebí nejvíc. Moc se mi líbí rčení, které radí, že dětem by se měly dát kořeny a křídla.

Číslem karty je 6 a znamením zvěrokruhu Blíženci

milenci-_04

Znamení Blíženci je typické pro navázání kontaktů, komunikaci, nápady a mezilidská setkání. Jako jedno z mála znamení, které představuje člověka a ne zvíře, zastupuje naše „lidské“ intelektuální požadavky.

Číslem tarotové karty Milenci je šestka. Znázorňuje vyrovnanost, rovnováhu, soulad a vyjadřuje představu krásy a dokonalosti. Zároveň však přijetí skutečnosti takové, jaká doopravdy je. Jde tedy o sloučení nejušlechtilejších  ideálů s praktickou skutečností.

Jak si aktuálně vedete ve vztazích? Co vám vaše vztahy zrcadlí?

Pro níže vedený výklad karet si vyberte jeden svůj vztah. Může to být vztah s vaším životním partnerem, se synem či dcerou, s rodičem, kamarádkou či kolegou v práci.

Zamíchejte svůj balíček tarotových karet a vytáhněte vždy jednu kartu na uvedenou pozici.

Pohár lásky

milenci_06

(recept pro duši)

 1. Která karta symbolizuje v našem vztahu mne?
 2. Která karta symbolizuje v našem vztahu tebe?
 3. Co mi zrcadlíš?
 4. Co zrcadlím já tobě?
 5. Co nás spojuje v rovině mentální?
 6. Co nás spojuje v rovině srdeční?
 7. Jaký je základ našeho vztahu?
 8. Co náš vztah oslabuje?
 9. Co náš vztah posiluje?

Schéma rozkladu karet:

               1                     2

               3              4

               5

               6

               8    7    9

 

Návod k přípravě

Před výkladem zamíchejte svůj balíček tarotových karet a ke každé jednotlivé otázce vytáhněte jednu kartu.

Karty se vykládají pomocí intuice. Pokud s tarotovými výklady karet teprve začínáte, mějte na paměti, že intuice, která sídlí v pravé mozkové hemisféře, funguje zcela jinak než logická a racionální část levé části našeho mozku.

Díky své LEVÉ mozkové hemisféře umíme:

 • přemýšlet logicky
 • slovně se vyjadřovat
 • číst a počítat
 • učit se něčemu zpaměti
 • analyzovat
 • dostávat se ke svým cílům lineárně a systematicky

Na levou mozkovou hemisféru je zaměřeno běžné školní vzdělávání a také převážná většina našich povinností a úkolů.

Není tedy divu, že v této části našeho mozku je většina z nás tak zvaně DOMA.

Pravá mozková hemisféra naopak:

 • vnímá realitu v její celistvosti
 • umožňuje zachycovat citové a prožitkové vjemy
 • otevírá intuici

Proto berte v úvahu to, co vám při pohledu na karty bleskne hlavou jako první!

Intuice je jako zážeh!

I kdyby vám tato první, blesková informace připadala nelogická, směšná, přijměte ji.

“Intuice je vědění, jež přesahuje logiku.”
Osho

Mějte na paměti, že chcete-li porozumět své duši, je potřeba, abyste mluvili jejím jazykem.

Naše duše nezná slova

IMG_3281

 

Rozmlouvá s námi pomocí:

 • pocitů
 • symbolů
 • barev
 • tónů
 • obrazců
 • vnuknutí
 • snů

Naše duše má překrásný a pestrobarevný slovník!

A čím více svou intuici prohlubujeme, tím celistvěji a plněji vnímáme svůj život!

Právě Tarot je ideálním prostředkem, který pomáhá intuici aktivovat a rozvíjet. Není to úžasné?

Toto mystérium nám samo pomáhá k tomu, abychom mu porozuměli!!!

Abychom mohli pomocí tarotových karet rozmlouvat se svou duší, potřebujeme OBĚ mozkové hemisféry.

Skrze pravou část intuitivně zachytíme symbolické sdělení a ta levá informaci logicky vysvětlí a převede do slov.

To je návod k tomu, jak ideálně používat tarotové karty.

Tarot je souborem 78 karet, v nichž najdete symboliku:

 • tématickou
 • astrologickou
 • numerologickou
 • kabalistickou
 • živlovou

Není nutné pojmout všechno najednou! Právě naopak. Optimální je začít co nejjednodušším způsobem, a to nejlépe vjemově.

Položíme-li  Tarotu otázku a vytáhneme tarotovou kartu, je dobré se ptát: “Jaký mám pocit z obrázku na kartě? Čeho si všímám, co mne oslovuje, jak vnímám kartu coby celek? Vyvolal ve mně obrázek nějakou emoci?Jaký je můj celkový prožitek? Co mne při pohledu na kartu napadlo jako první?”

Teprve v další části je vhodné pocitový vjem doplnit symbolikou nebo informací z knih.

No a ve fázi konečné objevujeme spojení prožitku z tarotové karty se svým současným životem nebo problémem, jenž právě řešíme.

Není to tak těžké, co říkáte?

Naučte se tedy řeči své duše!

Nechte se vést božskou moudrostí, jež je ukrytá v hlubokém nitru každého z nás!

Protože být ve fungujícím vztahu a utvářet ho, je jako být součástí nějaké symfonie, kde se všechno mísí v úžasné harmonii, oblažte své tělo níže uvedenou  harmonickou dobrotou! 

Jahodovo-malinové smoothie se šafránem a pistáciemi

dscf3527(recept pro tělo)

 

Zdánlivě třeba i nesouladné ingredience Jahodovo – malinového smoothie se spojí v jeden úžasné fungující celek, který je krásný, zdravý, lahodný… prostě jedna radost!:-)

Dobrou chuť!

Komentáře

Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter