Tarotový receptář - V Velekněz | Tarotová škola
Newsletter
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu

Tarotový receptář – V Velekněz

Duše, která se v archetypu Blázen rozhodne oddělit od celku a vtělit se do bytosti, zvané člověk (Mág), objeví v další kartě (Velekněžka) krom své vědomé části, také tu nevědomou.

Pak se v dalších dvou tarotových kartách (Císařovna a Císař) konfrontuje se svou vnitřní ženou a vnitřním mužem. A nyní je tato duše zralá k tomu, aby si v lekci Velekněze uvědomila svůj vlastní pohled na svět.

Čechtice 22.8. (178)

 

„Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj!“ říkal král Miroslav a mne teď v souvislosti s kartou Velekněz napadá dodatek: „..a s nikým se nesrovnávej.“

Karta Velekněz znázorňuje, krom jiného, propojení materiálního světa s životem duchovním. Jinými slovy řečeno, jde o vnímání vnějšího světa skrze naše vlastní nitro. Učíme se zde uvědomovat si a respektovat svůj jedinečný pohled na život, své sebeurčení.

Prosadit si vlastní názor ve skupině lidí, která má pohled úplně opačný, není zrovna snadné. Znamená to mít kromě odvahy také dovednost, které se říká „být sám sebou“.

Taky vám přijde paradoxní, že ty nepřirozenější věci jsou pro nás zároveň těmi nejtěžšími? Jako třeba, mít se rád, mít se sebou soucit, neubližovat si, respektovat své základní potřeby…není to legrační? Vždyť krom lidí je tato věc jasná všem ostatním živočichům, celé přírodě. Mého psa ani nenapadne, aby ze sebe dělal kočku nebo motýla. Narodil se zkrátka jako „voříšek“ a na nic jiného si nehraje. Je s tím v pohodě!

Čechtice 22.8. (191)Proč to děláme my?

Byli jsme vychovaní v tak divných morálních zásadách: „Samochvála smrdí!“, „Když myslíš na sebe, tak jsi sobec!“ Není divu, že z tohoto pocitu nedostatku vlastní hodnoty se vyklubalo tolik brutality, která ovládá svět!

Číslem této tarotové karty je pětka, která mimo jiné zobrazuje pentagram, symbol dokonalého mikrokosmu, tedy člověka. Je to též číslo aktivity, pohybu a změny. Pětka je natolik dynamická, že dokáže otevřít stabilitu struktury čtyřky.Také je číslem magie. A magie je postavená nejen na proměnlivosti věcí, ale především na víře. Velekněz coby archetyp víry učí, že jedině tehdy, když budeme věřit vlastní pravdě, můžeme se vnitřně osvobodit.

Znamením zvěrokruhu je Býk, patřící pod planetu Venuše (každou z 22 karet velkých arkán astrologicky symbolizuje buď planeta nebo znamení zvěrokruhu. Toto znamení dále náleží pod určitou planetu). Znamení Býka je ovlivněno živlem země, k němuž patří krom jiného také tělo se všemi smysly a také odraz vlastní hodnoty. Také zde jde o přírodu a tvořivost. Dalo by se říct, že karta Velekněz může vyjadřovat přírodního léčitele nebo princip uzdravování skrze dary přírody.

Asi nejčastější interpretace této tarotové karty je proces učení a zároveň učení se.  V podstatě od svého narození se něčemu učíme. A v každodennosti svého života neustále procházíme lekcemi a zkouškami, které nás nejen učí, ale často i zocelují. A potom své dovednosti a zkušenosti předáváme zase dál.

„Čemu učíš, formuje i tebe. Proto věz, že co učíš, jako bys vléval i do svých žil.“ Kurz zázraků.

Karta Velekněz ve svém původním významu značí jakéhosi kněze, duchovního kazatele, který předává boží slovo lidem.

Tohoto „kněze“ máme všichni ve svém nitru. 

Rozmlouvejme s ním. A nezapomínejme přitom na svou vlastní jedinečnost – každý z nás je nádherným originálem!

IMG_1700

 Pentagram

(recept pro duši)

 1. Čemu se nyní potřebuji naučit
 2. Jak mohu tím, co se naučím, prospět druhým
 3. Co mám nyní v sobě uzdravit
 4. V čem jsem jedinečný(á)
 5. Jak mohu svou jedinečnost rozvíjet

Schéma rozkladu karet:

 

                             5

                              3                                2

 

                              1               4

Návod k přípravě:

Před výkladem zamíchejte svůj balíček Tarotu, karty rozložte rubovou stranou nahoru a náhodně vytáhněte ke každé jednotlivé otázce jednu kartu.

Karty se vykládají skrze intuici. Pokud s tarotovými výklady karet teprve začínáte, mějte na paměti, že intuice, která sídlí v pravé mozkové hemisféře, funguje zcela jinak než logická a racionální část levé části našeho mozku.

Díky své LEVÉ mozkové hemisféře umíme:

 • přemýšlet logicky
 • slovně se vyjadřovat
 • číst a počítat
 • učit se něčemu zpaměti
 • analyzovat
 • dostávat se ke svým cílům lineárně a systematicky

Na levou mozkovou hemisféru je zaměřeno běžné školní vzdělávání a také převážná většina našich povinností a úkolů.

Není tedy divu, že v této části našeho mozku je většina z nás tak zvaně DOMA.

Pravá mozková hemisféra naopak:

 • vnímá realitu v její celistvosti
 • umožňuje zachycovat citové a prožitkové vjemy
 • otevírá intuici

Proto berte v úvahu to, co vám při pohledu na karty bleskne hlavou jako první!

Intuice je jako zážeh!

I kdyby vám tato první, blesková informace připadala nelogická, směšná, přijměte ji.

“Intuice je vědění, jež přesahuje logiku.” Osho

Mějte na paměti, že chcete-li porozumět své duši, je potřeba, abyste mluvili jejím jazykem.

Naše duše nezná slova.

20150929_104209

Rozmlouvá s námi pomocí:

 • pocitů
 • symbolů
 • barev
 • tónů
 • obrazců
 • vnuknutí
 • snů

Naše duše má překrásný a pestrobarevný slovník!

A čím více svou intuici prohlubujeme, tím celistvěji a plněji vnímáme svůj život!

Právě Tarot je ideálním prostředkem, který pomáhá intuici aktivovat a rozvíjet. Není to úžasné?

Toto mystérium nám samo pomáhá k tomu, abychom mu porozuměli!!!

Abychom mohli pomocí tarotových karet rozmlouvat se svou duší, potřebujeme OBĚ mozkové hemisféry.

Skrze pravou část intuitivně zachytíme symbolické sdělení a ta levá informaci logicky vysvětlí a převede do slov.

To je návod k tomu, jak ideálně používat tarotové karty.

Tarot je souborem 78 karet, v nichž najdete symboliku:

 • tématickou
 • astrologickou
 • numerologickou
 • kabalistickou
 • živlovou

Není nutné pojmout všechno najednou! Právě naopak. Optimální je začít co nejjednodušším způsobem, a to nejlépe vjemově.Položíme-li  Tarotu otázku a vytáhneme tarotovou kartu, je dobré se ptát: “Jaký mám pocit z obrázku na kartě? Čeho si všímám, co mne oslovuje, jak vnímám kartu coby celek? Vyvolal ve mně obrázek nějakou emoci?Jaký je můj celkový prožitek? Co mne při pohledu na kartu napadlo jako první?” Teprve v další části je vhodné pocitový vjem doplnit symbolikou nebo informací z knih.No a v konečné fázi propojujeme prožitkek z tarotové karty se svým současným životem nebo problémem, jenž právě řešíme.

Není to tak těžké, co říkáte?

Naučte se tedy řeči své duše!

Nechte se vést božskou moudrostí, jež je ukrytá v hlubokém nitru každého z nás! Vaše jedinečné dary se pak rozvinou a rozkvetou v nádherný květ.

Pampelišková meducínka

DSC_0453-1024x613

(recept pro tělo)

Rybičky vybraly pro tarotovou kartu Velekněz léčivý recept Pampelišková meducínka. Mohla by se možná zdát trochu moc “sladká”, zženštilá, málo mužná, :-)) ale její síla obří a zázračná.

 

Komentáře

Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter