Tarotový receptář - IV Císař | Tarotová škola
Newsletter
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu

Tarotový receptář – IV Císař

„Kdo může říct, jestli rozhodnutí děláme my nebo jestli rozhodnutí dělají nás?“ Sense 8

Poté, co se duše Blázna v předchozí kartě Císařovna seznámila se svými ženskými vlastnostmi, konfrontontuje se nyní se svou částí mužskou.

Existuje něco úžasnějšího než rozhodný a sebevědomý muž, z něhož čiší autorita, síla, cílevědomost, spolehlivost a pevná vůle?

Je snad něco přitažlivějšího než charismatický, vůdčí, mocný a přímočarý MUŽ, který ví, co chce a umí uskutečnit své vize a plány? Muž, který vyzařuje jistotu, bezpečí, odvahu, schopnost vést, stabilitu, vnitřní vyzrálost a umí dát věcem pevnou strukturu? A přitom je milující a moudrý?

Která žena po takovém božském Muži netouží?

Který muž by takový nechtěl být?

IMG_3291

Zatímco je Císařovna symbolem našeho přijímajícího, jemného a ženského principu, Císař je pravým opakem.

Císařovna disponuje živly voda a země, kdežto Císaři jsou vlastní elementy oheň a vzduch. 

Energie této karty je jako tyto dva živly:

 • dynamická
 • vydávající
 • energická
 • pohyblivá.

Navíc ji zastupuje znamení zvěrokruhu Beran a planeta Mars (každou z 22 karet velkých arkán astrologicky symbolizuje buď planeta nebo znamení zvěrokruhu. Znamení zvěrokruhu dále náleží pod určitou planetu). Kdo se o astrologii aspoň trochu zajímáte, dovedete si představit tu obrovskou sílu ohně. A to je přesně to, co správný rozhodný vladař musí mít.

Energie Berana je jako pučící jarní síla. Je to síla velkorysá, vášnivá, dravá a hlavním aspektem je vůle, touha prosadit svou osobnost.

Člověk se srdcem Berana spoléhá především na sebe.

IMG_3348

S planetou Mars je to ohledně prosazení vůle velmi podobné: ve svém původním smyslu je tato planetární síla primitivní přírodní silou, která má za úkol starat se o přežití. Marsovské rudé zabarvení symbolizuje žhavou energii a jeho opakující se pohyb proti směru Slunce vyvolává již od pradávna zdání bojovnosti. Proto Mars dostal název po římském bohu války Martovi.

Každý aspekt, pokud se vychýlí za určitou hranici, začne působit destruktivné. A stejně tak je to s typickými mužskými vlastnostmi, ukrytými v kartě Císař.

Jestliže se oheň Císařův nekultivuje, snadno se z moudrého, silného, rozhodného vládce může stát sebeprosazující diktátor, z pečujícího a ochranitelského otce nesnesitelný tyran, z milujícího a rozhodného muže nebezpečnýmačo“.

Číslem karty je čtyřka – u této číslice se možná každému z nás vybaví pevnost a stabilita (stůl, židle mají čtyři nohy, aby pevně stály). Také je to číslo pořádku, uskutečnění věcí ve vnějším a viditelném světě, je symbolem hmoty, zevní viditelné formy.

Struktura, která se projevila v čísle tři (Císařovna), je zde v čísle čtyři ukotvena, stabilizována, zhmotněná.

V praxi si to můžeme představit tak, že žena (Císařovna) přináší inspirací a muž (Císař) tuto ideu zhmotňuje. Např. žena předloží svému muži nákres domu a řekne: „miláčku, tohle postav.“ 🙂

Toť ideální a přirozená spolupráce Císařovny a Císaře. 

IMG_3308

Ať jsme žena či muž, kvality Císaře v určitých životních situacích potřebujeme všichni.

U mužů jde navíc o to, jak sami sebe vnímají a hodnotí v mužské roli a u nás žen, jaký postoj k mužům obecně máme.

Jak je na tom právě teď váš vnitřní Císař?

Jak se daří vašemu vnitřnímu muži?

Zjistěte to pomocí tarotového výkladu karet.

Nezapomínejte na to, že každý tarotový výklad karet je odrazem našeho TADY A TEĎ. Jestliže zjistíte, že se na některé z pozic objevila nepříznivá tarotová karta, můžete svůj výklad karet doplnit otázkou, jak situaci napravit. A za nějaký čas rozbor vyzkoušet znovu.

Císařský trůn

 

 1. Karta stability, pevné vůle a schopnosti dotahovat věci do konce.
 2. Jak mohu výše uvedené kvality vylepšit?
 3. Karta vlastní autority a schopnosti mít sám (sama) v sobě oporu
 4. Jak mohu výše uvedené kvality vylepšit?
 5. Jaké téma rodové linie mužů (po mém otci) nyní ovlivňuje můj život?
 6. Jak mám toto téma uchopit či zpracovat – na co se mám zaměřit?
 7. Čemu se mám u tohoto tématu naopak vyhnout?
 8. Co právě teď mohu udělat pro svého vnitřního muže, aby se cítil silný, spokojený a šťastný?

 

Schéma:

                             8

                            5             6             7

                             3                            4

 

                            1                            2

 

 

 

Návod:

Před výkladem zamíchejte svůj balíček Tarotu a ke každé jednotlivé otázce z balíčku naslepo vytáhněte jednu kartu.

Karty se vykládají skrze intuici. Pokud s tarotovými výklady karet teprve začínáte, mějte na paměti, že intuice, která sídlí v pravé mozkové hemisféře, funguje zcela jinak než logická a racionální část levé části našeho mozku.

Díky své LEVÉ mozkové hemisféře umíme:

 • přemýšlet logicky
 • slovně se vyjadřovat
 • číst a počítat
 • učit se něčemu zpaměti
 • analyzovat
 • dostávat se ke svým cílům lineárně a systematicky

Na levou mozkovou hemisféru je zaměřeno běžné školní vzdělávání a také převážná většina našich povinností a úkolů.

Není tedy divu, že v této části našeho mozku je většina z nás tak zvaně DOMA.

Pravá mozková hemisféra naopak:

 • vnímá realitu v její celistvosti
 • umožňuje zachycovat citové a prožitkové vjemy
 • otevírá intuici

Proto berte v úvahu to, co vám při pohledu na karty bleskne hlavou jako první!

Intuice je jako zážeh!

I kdyby vám tato první, blesková informace připadala nelogická, směšná, přijměte ji.

“Intuice je vědění, jež přesahuje logiku.” Osho

Mějte na paměti, že chcete-li porozumět své duši, je potřeba, abyste mluvili jejím jazykem.

Naše duše nezná slova

IMG_3281

Rozmlouvá s námi pomocí:

 • pocitů
 • symbolů
 • barev
 • tónů
 • obrazců
 • vnuknutí
 • snů

Naše duše má překrásný a pestrobarevný slovník!

A čím více svou intuici prohlubujeme, tím celistvěji a plněji vnímáme svůj život!

Právě Tarot je ideálním prostředkem, který pomáhá intuici aktivovat a rozvíjet. Není to úžasné?

Toto mystérium nám samo pomáhá k tomu, abychom mu porozuměli!!!

Abychom mohli pomocí tarotových karet rozmlouvat se svou duší, potřebujeme OBĚ mozkové hemisféry.

Skrze pravou část intuitivně zachytíme symbolické sdělení a ta levá informaci logicky vysvětlí a převede do slov.

To je návod k tomu, jak ideálně používat tarotové karty.

Tarot je souborem 78 karet, v nichž najdete symboliku:

 • tématickou
 • astrologickou
 • numerologickou
 • kabalistickou
 • živlovou

Není nutné pojmout všechno najednou! Právě naopak. Optimální je začít co nejjednodušším způsobem, a to nejlépe vjemově.

Položíme-li  Tarotu otázku a vytáhneme tarotovou kartu, je dobré se ptát: “Jaký mám pocit z obrázku na kartě? Čeho si všímám, co mne oslovuje, jak vnímám kartu coby celek? Vyvolal ve mně obrázek nějakou emoci?Jaký je můj celkový prožitek? Co mne při pohledu na kartu napadlo jako první?”

Teprve v další části je vhodné pocitový vjem doplnit symbolikou nebo informací z knih.

No a ve fázi konečné objevujeme spojení prožitku z tarotové karty se svým současným životem nebo problémem, jenž právě řešíme.

 

Komentáře

Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter