Význam karty Velekněžka | Tarotová škola
Newsletter
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu

Význam karty Velekněžka

V předchozí lekci Mága se duše učila tvořit ve vnějším světě skrze svou mysl. Prožila si svou oddělenost, ochutnala své kouzlo osobnosti. V této separaci však opět zatoužila navázat spojení s JEDNOTOU, z níž vzešla.

Duši již nestačí pozorovat svět rozumem, ona chce vše prožívat, cítit, vnímat…

Zatímco se Mág umí orientovat ve vnějším světě, tajemný závoj Velekněžky ukrývá svět, do nějž lze pouze krátce nahlédnout.

Jsou zde vhledy, sny, intuice, předtuchy, splynutí s Veškerenstvem.

Velekněžka je strážkyní všech tajemství a současně moudrou čarodějkou, která žije v nitru každého, kdo je ochoten otevřít se tajemnému tichému hlásku, který promlouvá hluboko v nás.

164161_187078424644905_1565631_n

Planetou karty Velekněžka je Luna, jejíž základním principem je pocit, intuice.

Za jasného dne, kdy svítí slunce, se v běžném životě zabýváme tvořivou činností, ovšem za svitu měsíce spíše promlouvají naše city.

Pociťujeme cosi tajemného, neboť ve tmě nemůžeme svět vnímat očima. A to dává prostor představám, fantazii, snění.

Karta je označená číslem dvě.

Abychom byli schopní „vidět neviditelné“, je nutné propojit dva aspekty: vědomí a podvědomí. Velekněžka umožňuje komunikační výměnu mezi sférou vědomí a sférou podvědomí a současně udržuje oba světy v jednotě tak, že tuto komunikaci řídí a filtruje.

Proto vše, co vystupuje z našeho podvědomí, hovoří v hádankách, symbolech, snech nebo metaforách.

Velekněžka nepatří do racionálního, logického světa.

Symbolizuje-li tato karta naši intuici, je-li dopravním prostředkem do světa univerzálního vědění, nikdy nemůžeme očekávat, že nám logicky vysvětlí, proč nás skrze pocity vede tam, kam nás právě vede.

Intuice je totiž vědění, které PŘESAHUJE logiku.

Každý z nás je obdarován moudrostí Velekněžky!

IMG_3353

Skrze každého z nás proudí energie VĚDĚNÍ. Otázkou je, zda tuto schopnost využíváme.

Zda svému tichému vnitřnímu hlasu důvěřujeme…

Kolikrát se nám stalo, že nám bůhví odkud přišlo jakési vnuknutí, jasný a silný pokyn, abychom něco udělali nebo se naopak něčemu vyhnuli!

A kolikrát tento pocit převálcovala logika: “ To je nesmysl!“

Načež jsme zjistili, že jsme byli vedení velmi moudře…

Kolikrát jsme popřeli svou nezávislost a dali na názor jiných? Kolikrát jsme ignorovali své vlastní vnitřní zdroje?

Pojďte si nyní vyzkoušet, nakolik se svou vlastní Velekněžkou spolupracujete!

Před výkladem zamíchejte svůj balíček Tarotu a ke každé jednotlivé otázce vytáhněte jednu kartu.

Velekněžčin závoj

Velekněžka1

 1. Mé napojení (karta symbolizující sílu mé intuice)
 2. Má důvěra ve vlastní vnitřní vedení
 3. Spolupráce s intuicí v každodenním životě
 4. Rada (na co se mám u svého pocitového vedení zaměřit)
 5. Varování (na co si mám u svých pocitů dávat pozor)
 6. Jakým způsobem mohu nyní svou intuici rozvíjet
 7. Čeho se mám naopak zbavovat
 8. Na co se mne intuice nyní snaží upozornit, co je nejdůležitější tématem mého současného života

Schéma:

 

            1             2             3

             4                  5

           6       7

          8

 

Návod k výkladu:

IMG_3289

Před výkladem zamíchejte svůj balíček Tarotu a ke každé jednotlivé otázce vytáhněte jednu kartu.

Karty se vykládají skrze intuici. Pokud s tarotovými výklady teprve začínáte, mějte na paměti, že intuice, která sídlí v pravé mozkové hemisféře, funguje zcela jinak než logická a racionální část levé části našeho mozku.

Díky své LEVÉ mozkové hemisféře umíme:

 • přemýšlet logicky
 • slovně se vyjadřovat
 • číst a počítat
 • učit se něčemu zpaměti
 • analyzovat
 • dostávat se ke svým cílům lineárně a systematicky

Na levou mozkovou hemisféru je zaměřeno běžné školní vzdělávání a také převážná většina našich povinností a úkolů.

Není tedy divu, že v této části našeho mozku je většina z nás tak zvaně DOMA.

Pravá mozková hemisféra naopak:

 • vnímá realitu v její celistvosti
 • umožňuje zachycovat citové a prožitkové vjemy
 • otevírá intuici

Proto berte v úvahu to, co vám při pohledu na karty bleskne hlavou jako první!

Intuice je jako zážeh!

I kdyby vám tato první, blesková informace připadala nelogická, směšná, přijměte ji.

“Intuice je vědění, jež přesahuje logiku.” Osho

Mějte na paměti, že chcete-li porozumět své duši, je potřeba, abyste mluvili jejím jazykem.

Naše duše nezná slova

IMG_3294

Rozmlouvá s námi pomocí:

 • pocitů
 • symbolů
 • barev
 • tónů
 • obrazců
 • vnuknutí
 • snů

Naše duše má překrásný a pestrobarevný slovník!

A čím více svou intuici prohlubujeme, tím celistvěji a plněji vnímáme svůj život!

Právě Tarot je ideálním prostředkem, který pomáhá intuici aktivovat a rozvíjet. Není to úžasné?

Toto mystérium nám samo pomáhá k tomu, abychom mu porozuměli!!!

Abychom mohli pomocí tarotových karet rozmlouvat se svou duší, potřebujeme OBĚ mozkové hemisféry.

Skrze pravou část intuitivně zachytíme symbolické sdělení a ta levá informaci logicky vysvětlí a převede do slov.

To je návod k tomu, jak ideálně používat tarotové karty.

Tarot je souborem 78 karet, v nichž najdete symboliku:

 • tématickou
 • astrologickou
 • numerologickou
 • kabalistickou
 • živlovou

Není nutné pojmout všechno najednou! Právě naopak. Optimální je začít co nejjednodušším způsobem, a to nejlépe vjemově.

Položíme-li  Tarotu otázku a vytáhneme kartu, je dobré se ptát: “Jaký mám pocit z obrázku na kartě? Čeho si všímám, co mne oslovuje, jak vnímám kartu coby celek? Vyvolal ve mně obrázek nějakou emoci?Jaký je můj celkový prožitek? Co mne při pohledu na kartu napadlo jako první?”

Teprve v další části je vhodné pocitový vjem doplnit symbolikou nebo informací z knih.

No a ve fázi konečné objevujeme spojení prožitku z karty se svým současným životem nebo problémem, jenž právě řešíme.

Není tak těžké, co říkáte?

Naučte tedy řeči své duše!

Naučte se vnímat důležité intuitivní zprávy!

Nechte se vést božskou moudrostí, jež je ukrytá v hlubokém nitru každého z nás!

Krásné dny, plné nádherných prožitků a splněných snů!

 

 

Komentáře

Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter