Otázky a odpovědi - korespondenční kurz | Tarotová škola
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu

Otázky a odpovědi – korespondenční kurz


P1140897

Otázka:

Co je korespondenční kurz Tarotu pro začátečníky a co obsahuje? 

Odpověď:

Korespondenční kurz Tarotu
pro začátečníky je ucelená základní výuka výkladu tarotových karet a poznání toho, co Tarot vlastně je, co jednotlivé karty znamenají a co všechno se lze z tarotových karet dozvědět.

Jednotlivé lekce zasílám v příloze na e-mailovou adresu. Každá z lekcí obsahuje úkol, který student splní a zašle zpět. Já úkol (výklad) okomentuji a odešlu maximálně do čtyř dnů od obdržení. Malé výklady provádíme již od druhé lekce. Dynamiku kurzu si každý student určuje sám. Někdo kurz dokončí za dva nebo tři měsíce, jiný si lekce rozloží do celého kalendářního roku – což je maximum.

Kurz obsahuje patnáct korespondenčních lekcí. Níže uvádím obsah jednotlivých lekcí.

 

Osnova kurzu pro začátečníky:

 

 1. lekce – základní informace o Tarotu, obecné principy toho, jak karty používat a využití čtyř živlů v Tarotu 
 1. lekce – cesta ohnivého poutníka (karty eso – deset holí v příběhu, význam, symbolika plus dva krátké výklady) 
 1. lekce – cesta vodního poutníka (eso – deset pohárů v příběhu, význam, symbolika plus dva krátké výklady) 
 1. lekce – cesta vzdušného poutníka (eso – deset mečů v příběhu, význam, symbolika plus dva krátké výklady) 
 1. lekce – cesta pozemského poutníka (eso – deset mincí v příběhu, význam, symbolika plus dva krátké výklady) 
 1. lekce – procvičování výkladů se čtyřiceti kartami malých arkán (správné zvolení výkladu k situaci) 
 1. lekce – tarotový rozbor se čtyřiceti kartami malých arkán 
 1. lekce – figurální karty (16 karet) 
 1. lekce – procvičování výkladů s 56 kartami malých arkán 
 1. lekce- tarotový rozbor s 56 kartami malých arkán 
 1. lekce – velká arkána (22 karet) 
 1. lekce – procvičování výkladů s celou sadou karet (78 karet) 
 1. lekce – čísla v Tarotu 
 1. lekce – tarotový rozbor Plátno 
 1. lekce – tarotový rozbor Keltský kříž

 

Otázka:

Co obsahuje korespondenční kurz pro pokročilé? Jaká je jeho osnova? 

Odpověď:

Tento tarotový kurz obsahuje rovněž patnáct lekcí. V každé z nich najdete jeden tarotový rozbor, zaměřený na dané téma. Navíc se každý rozbor zaměřuje na významy určitých tarotových karet.

 

Osnova kurzu pro pokročilé:

 

 1. lekce – Mág a Velekněžka (rozbory na téma tvoření a intuice)
 1. lekce –  Císařovna a Císař (rozbory na téma vnitřní ženy a vnitřního muže)
 1. lekce – Velekněz a Milenci (rozbory na téma osobních talentů a vztahů)
 1. lekce – Vůz a Síla (rozbory na téma životní cesty a osobní síly)
 1. lekce – Poustevník a Kolo (rozbory na téma sebedůvěry a karmy)
 1. lekce – Spravedlnost a Viselec (rozbory na téma rovnováhy a destruktivních programů)
 1. lekce – Smrt a Mírnost (rozbory na téma transformace a životní alchymie)
 1. lekce – Ďábel a Věž (rozbory na téma strachu a osvobození) 
 1. lekce – Hvězda a Luna (rozbory na téma naděje a iluzí) 
 1. lekce- Slunce a Soud (rozbory na téma životní vitality a nových možností)t
 1. lekce – Univerzum a Blázen (rozbory na téma priorit a potenciálu) 
 1. lekce – živel oheň (rozbory na karty holí)
 1. lekce  – živel voda (rozbory na karty pohárů) 
 1. lekce – živel vzduch (rozbory na karty mečů) 
 1. lekce – živel země (rozbory na karty pentaklů)

 

Otázka:

V čem je Korespondenční kurz Tarotu jedinečný a proč by mne měl zajímat? 

Odpověď:

Tarotový kurz pro začátečníky není pouhá výuka významů a symboliky jednotlivých tarotových karet – tu můžete najít kdekoli na internetu. To, co je na kurzu jedinečné a cenné, je osobní prožitek při postupném pronikání do tajů tohoto mystéria. Také zpětná vazba na vaše výklady a rozbory a v neposlední řadě moje osobní péče, určená pouze vám.

Navíc je kurz koncipován tak, aby se k poznání docházelo kreativní a hravou formou. Skupiny karet (významy čtyřiceti číselných karet malých arkán a dvaadvaceti karet velkých arkán) předkládám formou příběhů a pro 16 figurálních (dvorních) karet jsem vypracovala speciální metodiku, založenou na vlastním určování povah figur za pomocí živlů. V kurzu tedy rozhodně neočekávejte jen suchou teorii. Naopak. Každá část výuky je okamžitě uváděná do praxe, ať již formou (zpočátku jednodušších a později složitějších) tarotových výkladů a rozborů nebo různých her a testů.

Bonusem kurzu je vlastní hluboké sebepoznání. Dochází k němu právě díky praktickým tarotovým výkladům, která jsou zaměřená na osobní a duchovní rozvoj. Samozřejmostí je respekt k osobitosti každého studenta a jeho jedinečné cestě při rozvíjení intuice a chápání souvislostí.

Koncept korespondenčního kurzu Tarotu (pro začátečníky i pokročilé) je výsledkem mých šestnáctiletých každodenních zkušeností praktického využívání tarotových karet.

 

Otázka:

Je tento kurz pro každého? 

Odpověď:

ANO, je pro každého, kdo chce na sobě pracovat a chce se svým životem něco dělat. Za celých jedenáct let, kdy tarotové kurzy pořádám, jsem byla svědkem velkých životních proměn v životě studentů. Při pravidelném setkávání s principy života v obrázcích se zkrátka člověk nemůže nezměnit! Mně samotné změnil Tarot život od základů (přečtěte si můj příběh) a podobně na tom byla většina absolventů tarotových kurzů v mé škole. Někteří po absolvování kurzu konečně opustili zaměstnání, které je nenaplňovalo, jiní začali rozvíjet své skutečné talenty, anebo změnili své návyky ve svých vztazích, aby mohli žít radostnější život. Kurz tedy určitě není pro ty, kteří se pasívně spokojují s tím, co jim v životě nevyhovuje a nejsou ochotní vzít otěže svého života do svých rukou.

 

Otázka:

V tarotovém balíčku je 78 karet. To se musím významy všech karet naučit zpaměti? 

Odpověď:

Učení se čehokoli nazpaměť v Tarotu nedoporučuji! Proč? Tarot, coby brána k naší duši, je napojen na pravou mozkovou hemisféru, tedy na sféru prožitků, představivosti, fantazie, emocí, ale především intuice, coby schopnosti čistého a jasného pohledu na svět. Kdežto učení se významům karet zpaměti je věc levé mozkové hemisféry – logiky, lineárních postupů, psaní, čtení, racionality. Tato část mozku vám spojení s vaší intuicí neumožní. Ideální je v konečném výsledku obě hemisféry propojit.

 

Otázka:

Jaký je tedy ideální postup při výkladu karet? 

Odpověď:

Při výkladu karet je potřeba obě části mozku propojit, naučit je spolupracovat.  K tomu, abychom porozuměli tarotovému poselství, potřebujeme obě části mozku, pravou i levou. Skrze pravou mozkovou hemisféru intuitivně zachytíme symbolické sdělení karty a levá mozková hemisféra tuto informaci logicky a racionálně vysvětlí a převede do slov.

V běžném životě je však většina z nás zvyklá používat převážně levou mozkovou hemisféru, tedy tu logickou a racionální. Převážná většina lidí totiž svou pravou mozkovou hemisféru moc nepoužívá, neboť naše společnost více oceňuje vzdělání, založené na klasickém logickém učení. Proto spousta lidí své intuici nedůvěřuje. Jinými slovy řečeno, jejich intuice je zakrnělá. Je to podobné jako s našimi svaly. Když je neposilujeme, jsou chabé a moc nám nepomáhají.

 

Otázka:

To znamená, že se v kurzu naučím aktivovat a lépe používat svou intuici?

 Odpověď:

Ano. Tarot je fascinující v tom, že čím více s ním rozmlouváme, tím více se naše intuice rozvíjí a prohlubuje. Je však potřeba vědět, jak se ptát a jak porozumět odpovědi. Kurz vám předá návody, jak se s tímto úžasným nástrojem naučit komunikovat, abyste dostali odpovědi na to, co vás zajímá.

 

Otázka:

Na jakou tarotovou sadu je kurz zaměřen? 

Odpověď:

Na kurzu předávám významový základ pro všechny druhy karet. Ten je založen na živlové symbolice, numerologii a astrologii a k němu studenti přidávají svůj vlastní pohled, patřící právě k jejich tarotové sadě, kterou si vybrali.

 

Otázka:

Jaké karty si mám tedy na kurz pořídit?

 Odpověď:

Jestliže ještě nevlastníte své tarotové karty, popř. nevíte, které jsou pro vás ty pravé, nemusíte si je prozatím pořizovat. V příloze ode mne obdržíte koncept na tak zvané cvičné tarotové karty, které si můžete vytisknout a následně výtvarně a významově zpracovat dle svého. Tento kreativní počin vás dovede k tomu, že si časem (až na to budete připravení) vyberete karty, které s vámi budou rozmlouvat nejlépe. A to proto, že si již díky svým zkušenostem budete umět vybrat tarotovou sadu autora, který je vám blízký a který rezonuje s vaší osobností, s vlastním a jedinečným vnímáním života. Na trhu je dnes bezpočet tarotových sad a každý autor do svého díla vtiskuje své osobité vnímání. Je potřeba vybrat karty, které na vás budou promlouvat těmi správnými obrázky.

 

Otázka:

Co když mi způsob této výuky „nesedne“? 

Odpověď:

Napište si o ukázkovou lekci: sophie@tarotovaskola.cz. Z osnovy korespondenčního kurzu, mých blogových článků, z tohoto textu a právě především z ukázkové lekce byste měli umět posoudit, zda je můj způsob výuky pro vás to „pravé ořechové“.

Dále pak dejte na své pocity. Pokud ucítíte nadšení, zvídavost a nedočkavost, pak neváhejte, nic neodkládejte a pojďte rovnou do toho! Jestliže však zaznamenáte nedůvěru, obavy, váhání, raději přihlášku neposílejte – nerada bych vás zklamala a způsobila nepříjemnosti vám i sobě.

Otázka:

Co když budu chtít konzultovat své výklady mimo úkoly korespondenčního kurzu?

Odpověď:

Pak máte dvě možnosti.

Tou první je bezplatné členství v podpůrném Tarotovém klubu, kde můžete své nejasnosti či zkušenosti sdílet a konzultovat se mnou nebo se svými kolegy – kartáři.

Druhá možnost je zpoplatněná. Lze si přikoupit si soukromou konzultaci se mnou přes skype. Pokud si připravíte své otázky, můžeme spolu probrat vše, co si budete v oblasti Tarotu přát. Patnáctiminutová konzultace je za cenu 350,- Kč.

Otázka:

Dostanu na konci kurzu certifikát?

 Odpověď:

Ano. Po skončení základního korespondenčního kurzu Tarotu obdržíte v příloze certifikát o absolvování kurzu. Pokud se zúčastníte naší každoroční slavnosti “ Tarotový slunovrat“, velmi ráda vám ho slavnostně předám tam.

 

Otázka:

Certifikát obdrží všichni studenti? Musím dělat nějaké závěrečné zkoušky?

 Odpověď:

Žádné oficiální zkoušení na konci kurzu nepořádám – dělala jsem to dříve, ale setkávala jsem se s tím, že nervozita a tréma studentům bránila karty spontánně vykládat. Podle mne by naopak výklad karet měl přinášet radost a probouzet hravost. Takže jsem od jakéhokoli zkoušení upustila. Během patnácti lekcí kurzu dokážu rozpoznat, kdo se jak k výkladům staví a pokud je interpretace studenta „mimo mísu“, napravuji chybný pohled okamžitě, v tom daném momentu.

 

Otázka:

Budu po absolvování kurzu umět věštit z karet budoucnost?

 Odpověď:

Ne, na věštění se v kurzech mé Tarotové školy nezaměřujeme. Koncept a zaměření kurzů vychází z přesvědčení, že „osud karty míchá, ale my s nimi hrajeme“. Věřím, že nejsme ani stoprocentními oběťmi osudu ani stoprocentními tvůrci svých životů – jde o společný tanec naší Individuality s Bytím.

Tarot je tak zvanou magií okamžiku. Odráží a odhaluje především to, co se děje tady a teď. Jestliže se rozhodneme přijmout svou nezkreslenou a pravdivou skutečnost a poté k ní zaujmete správné stanovisko, věci se začnou zázračně rychle měnit k lepšímu. Na své budoucnosti se tedy můžeme velkou měrou podílet! Výklad tarotových karet by neměl vést k pasivitě – to by spíše uškodil, než pomohl.

 

Otázka:

Budu moci po absolvování kurzu pro začátečníky vykládat karty profesionálně?

 Odpověď:

Pokud do kurzu vstoupíte jako „Tarotem nepolíbený začátečník“, tak bych něco takového nedoporučovala. Patnáct lekcí základního kurzu pro začátečníky je podle mne k zahájení profesní činnosti málo. O Tarotu se říká, že je to celoživotní studium. Já sama s kartami rozmlouvám denně už přes šestnáct let a stále nacházím nové a nové informace a souvislosti. Aby člověk mohl profesionálně a s čistým svědomím předávat informace z tarotových karet, potřebuje v této oblasti praxi, zkušenosti a v neposlední řadě ujasnění a ctění vlastního etického kodexu. Během základního kurzu Tarotu je přínosné procvičovat karetní výklady s přáteli, rodinou nebo známými.

Jestliže se chystáte vykládat karty profesionálně, doporučuji během výuky korespondenčního kurzu Tarotu souběžně navštěvovat Tarotové workshopy, kde se ve svých výkladech karet můžete zdokonalit společně se svými kolegy – kartáři. Další možností je zažádat si o dalších patnáct lekcí korespondenčního kurzu pro pokročilé. V něm můžete procvičovat výklady a složitější rozbory na různá témata a tak se na profi výklady lépe připravit.

Někdy se ovšem do korespondenčního kurzu Tarotu hlásí zájemci, kteří vykládají tarotové karty už léta a tento kurz jim slouží k tomu, aby si zdokonalili a ucelili své vědomosti, získali na Tarot jiný úhel pohledu, pocit jistoty nebo podporu lektora. V tom případě nic nebrání zahájení dráhy profesionálního tarotového poradce.

Komentáře

Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter