Tarot pro pro individuální klienty | Tarotová škola
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu

Výklad karet pro individuální klienty

indivindi

Výklad karet aneb pohled do zrcadla duše

Tarotové karty, coby zrcadlo duše, s naprostou přesností odhalí

 • Skutečný vnitřní stav
 • Podvědomé programy a přesvědčení
 • Důvod vnitřních zmatků
 • Touhy a přání duše
 • Destruktivní vzorce
 • Příčiny současných potíží či nesouladu

Pomohou

 • Udělat si jasno v myšlenkách a emocích
 • Porozumět situacím a vztahům

Poradí

 • Optimální možnosti řešení

Kdy je vhodné nahlédnout do vnitřního zrcadla?

 • Když se potřebujeme pro něco rozhodnout
 • Když máme pocit, že se v nějaké oblasti svého života necítíme dobře
 • Když trpíme jakoukoli tělesnou či duševní nepohodou
 • Když se chceme podívat „pod pokličku“ nějakého vztahu či situace
 • Když nerozumíme sobě, svým pocitům
 • Když trpíme pocitem nedostatku v jakékoliv oblasti
 • Když nás zajímá, co se právě ukrývá v našem nitru

Výklad karet lze absolvovat

 • Osobně
 • Telefonicky
 • Prostřednictvím aplikací WhatsApp a Zoom.us

 

Ohlasy

LadaObčas se každý dostane do situace, kdy si neví rady a hledá jakoukoliv pomoc. Děje se to pochopitelně i mně. V těchto chvílích požádám o radu Sophii Joyu a její tarotové karty. Pro mne je tento způsob pomoci nahlédnutím do sebe sama, poznáním, kde dělám chyby, uvědoměním si, na čem bych měla zapracovat, co zlepšit, aby se nepříjemné stavy stále neopakovaly. Úžasné je, jak se v Tarotu dají rozkrýt i dlouhodobé stereotypní návyky, které jsou příčinou mých starostí. Přestože práce s mým „já“ není vůbec snadná a je to často docela dřina, mně na kartách vždy přitahuje ještě jedna věc: těšení se na překvapení, jaké tajemství mi mou vlastní rukou karty právě odkryjí! Je to úžasný pocit!
♥ Lada

další reference »

Ceník výkladů tarotových karet

Osobní konzultace 2 000,- Kč (60 minut), 1 000,- Kč (30 minut)
Místo osobních konzultací Křivsoudov 172
Telefonický rozbor 2 000,- Kč (60 minut), 1 000,- Kč (30 minut)
Jedna otázka 600,- Kč (15 minut)
Výklad přes WhApp a Zoom 2 000,- Kč (60 minut), 1 000,- Kč (30 minut)

Platební podmínky

Osobní výklad karet se platí po skončení konzultace, úhrada za výklady na dálku probíhá předem. Napište si prosím o mé číslo účtu.

Na vaše přání vám nahraji a pošlu audio záznam celé tarotové konzultace (lze  pouze u osobních výkladů a prostřednictvím zoom.us).

 

Jak probíhá tarotový rozbor?

Při výkladu karet či tarotové konzultaci vám tzv. karetní plátno nejdříve nastíní současný stav vaší situace či vztahu a dále výklad karet pokračuje položením konkrétních otázek.

Je dobré ptát se na příčiny, optimální způsoby řešení, vhodný postoj k situacím, lidem, atd.

Tarotové karty mohou odhalit vnitřní citové rozpoložení i stav mysli vás i vašich blízkých.

Ke konzultaci si nic nemusíte připravovat, vše se děje spontánně. Při výkladu karet můžete mluvit o svém příběhu, pokládat otázky, anebo nemusíte říkat vůbec nic a pouze naslouchat – záleží na vás.

Tarot je tzv. magií okamžiku, to znamená, že především odhaluje a řeší, co se děje tady a teď. Proto není na místě mít obavy z toho, co tarotové karty ukáží. Jestliže se totiž rozhodnete svou nezkreslenou a pravdivou skutečnost přijmout a poté k ní zaujmete správné stanovisko, věci se začnou zázračně rychle měnit k lepšímu.

Nejsme ani stoprocentními oběťmi osudu ani stoprocentními tvůrci svých životů – jde o společný tanec naší Individuality s Bytím. To krásně vyjadřuje věta: “Osud karty míchá, ale my s nimi hrajeme”.

Výklad karet však rovněž ukazuje, co se dělo v minulosti (je dobré vidět z nadhledu, čím jsme skutečně procházeli, abychom se z případných chyb poučili) a kam naše cesta směřuje. Jestliže linie budoucnosti ukáže náročné výzvy a lekce, hledáme cesty řešení.

Výklad tarotových karet by neměl vést k pasivitě – to by spíše uškodil, než pomohl.

Můj etický kodex – tarotové dvaadvacatero

(inspirováno kartami velkých arkán)

0 Při výkladech karet jsem otevřená všem informacím, které intuitivně přijímám. Jsem pouze médium, proto nehodnotím, nekritizuji, neposuzuji. Všechny informace sdělené tazatelem považuji za důvěrné a nepředávám je jiným osobám.

I Ctím svobodnou vůli a tvůrčí schopnost každého člověka, proto nepoužívám tarotové karty k věštění budoucnosti. Při výkladech karet poukazuji na možnosti, zároveň však respektuji volbu a rozhodnutí tazatele.

II Snažím se nahlédnout pod povrch situace. Je-li výklad karet nepříznivý, pokračuji dále a hledám možnosti řešení.

III Zbytečně nic nedramatizuji, k výkladu karet spíše přistupuji jako ke hře, při níž vyplývají na povrch důležité informace. Empatie, soucit a laskavost jsou pro mne samozřejmostí.

 IV Řídím se dohodnutými a předem stanovenými pravidly, týkajícími se času, způsobu výkladu karet, odměny či čehokoliv předem domluveného. Podporuji tazatele v jeho silných stránkách, tím přispívám k jeho osobnímu rozvoji.

V Během své praxe se neustále dál vzdělávám a učím se z vlastních zkušeností.

VI K osobě tazatele mám vždy pozitivní vztah a snahu mu pomoci. Nic nezamlčuji, ale citlivé informace se snažím sdělit tak, aby byly pro tazatele přijatelné.

 VII Upozorňuji na možná rizika a nebojím se dané riziko podpořit, jestliže směřuje k osobnímu růstu.

 VIII Svou sílu osobnosti podporuji profesionalitou a úctou k etice, tazateli i sobě.

IX S pokorou naslouchám svému vnitřnímu vedení.

 X  Beru v potaz různá znamení ve smyslu „řeči Univerza„. Neváhám např. změnit okolnosti výkladu karet, pokud je situace pro výklad nepříznivá.

XI  Do výkladu karet nevnáším osobní názory, plně respektuji výpověď tarotových karet. Neposkytuji informace, pokud je mi známo, že by je tazatel mohl použít k porušení zákona či způsobení škody někomu jinému. Ctím nestrannost a nezaujatost.

XII  Připouštím, že každá situace má různé úhly pohledu, a proto nehodnotím ani nekritizuji práci a názory jiných odborníků a kolegů. Sama jsem ochotná se podívat na věc jinak v rámci vývoje situace.

XIII  Při výkladu tarotových karet se nezabývám tématem smrti fyzického těla tazatele nebo kohokoliv jiného.

 XIV Vlídnost k tazateli je mým samozřejmým projevem.

XV Jednám tak, abych nevytvářela a nepodporovala závislost tazatele na mých službách, nesnižuji se ke zneužívání tazatele ve prospěch vlastního obohacování nebo vlastních zájmů.

 XVI Výklad na stejné téma opakuji až po nějaké změně (okolností, motivací, vnitřních přesvědčení, atd). Jinak to nemá smysl.

XVII  Důvěřuji celému procesu výkladu karet a každé vytažené tarotové kartě. Pamatuji, že Tarot funguje jako naprosto pravdivé zrcadlo. Uznávám, že neexistuje chybně vytažená tarotová karta. Může být pouze chybná interpretace této karty.

XVIII Žádné informace nezastírám ani nezkresluji. Nepodporuji tazatele v jeho iluzích a neochotě nepřijmout skutečnost.

 XIX  Jsem tazateli pozitivní psychickou oporou a s úsměvem ho vedu k optimismu a důvěře v sebe sama.

XX Nesoudím, neodsuzuji.

XXI  Výklad karet uzavírám krátkým shrnutím a končím jasným závěrem a doporučením.

 

Objednat Tarotový rozbor
Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com