Cesta Blázna - tarotové karty velkých arkán | Tarotová škola
Karta roku
Semináře
KUrzy Tarotu

Cesta Blázna – tarotové karty velkých arkán

Mám tak různě po blogových článcích rozstrkané významy tarotových karet, a tak jsem si řekla, že tomu dám konečně hlavu a patu.

 

Napadlo mě totiž, že by se vám mohlo hodit vidět tarotové karty „v příběhu“ a takový ten nejznámější příběh je Cesta Blázna – možná ji znáte. Tuto cestu tvoří karty velkých arkán a když jsem ji před lety zkoumala, fascinovala mě dokonalá logika celé posloupnosti karet.

Zatím vám tady celou Cestu Bláznovu nenabídnu, ale postupně budu vše doplňovat. Na konci tohoto článku najdete  jednotlivé karty velkých arkán. Když je rozkliknete, můžete si v jednotlivých příspěvcích přečíst nejen významy karet coby části příběhu, ale u každé karty najdete též výklad, který se k významu vztahuje.

Nejprve trochu teorie….

 

Soubor 78 tarotových karet se skládá ze dvou částí, a to:

  • z 56 karet malých arkán
  • z 22 karet velkých arkán

Latinské slovo “arcánum” znamená v překladu „tajemství“. Jde tedy o tzv. tajemství malé a tajemství velké.

Velká arkána jsou souborem 22 univerzálních archetypů (slovo pochází z řečtiny, kdy „arché“ znamená počátek a „typos“ je forma či vzor, je to tedy jakýsi pravzor). Někdy se těmto kartám také říká “trumfy”. 

 

Náš život se odehrává v neustálých kruzích. A díky tomu, co prožíváme ve svém každodenním životě, se vyvíjíme a zrajeme. Tím, že procházíme každodenními zkušenostmi, osobně či duchovně rosteme. Stále něco nového začínáme a ukončujeme a vždy se díky zkušenosti, kterou jsme právě absolvovali, dostáváme do dalšího a vyššího kruhu.

Dá se tedy říct, že se nacházíme v jakési škole života, kdy s každým ukončeným ročníkem postupujeme do třídy vyšší.

Je to jako životní spirála. Přesněji řečeno jako  “životní šroubovice”.

22 archetypů velkých arkán odráží to, co se děje v našem hlubokém nitru a zároveň zobrazuje velký cyklus vývoje naší duše. Každá z karet velkých arkán totiž symbolizuje určitý stupeň vědomí a zároveň výzvu, s níž je nutné se na cestě životem konfrontovat.

Karty velkých arkán se často označují jako “Cesta Blázna”. Archetyp “Blázen” má totiž číselné označení nula, a ta tento velký cyklus neboli životní kruh přímo symbolizuje.

Každá tarotová karta velkých arkán obvykle obsahuje:

  • název
  • číselné označení římským číslováním
  • astrologické zastoupení
  • symbolický význam

Stejně, jako má celý náš život vývoj a posloupnost, u karet velkých arkán tomu není jinak. Putujeme životem a učíme se to, co je právě v souladu s naší úrovní vyspělosti.

Cesta Blázna je zobrazením cesty duše, která se rozhodla inkarnovat (vtělit) a prožít zkušenosti v pozemském životě.  Výzvy a témata máme na této cestě většinou všichni stejné, ovšem každý z nás k nim přistupuje po svém, v souladu se svou osobností.

Každou kartu neboli archetyp můžeme vnímat jako jednotlivou lekci, díky níž naše duše získává cenné poznatky pro svůj vývoj.

Skrze níže uvedené významy tarotových karet se nyní můžete ponořit do části Příběhu Života. 

Příjemný zážitek…

 

0 Blázen

I Mág

II Velekněžka

III Císařovna

IV Císař

V Velekněz

VI Milenci (Zamilovaní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přihlašte se k odběru newsletteru
Získat newsletter